Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คลองโอตารุ ทะเลสาบโทยะ บิน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คลองโอตารุ ทะเลสาบโทยะ บิน Thai AirAsia X

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
วันอิสระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 2 ก.พ. 24พ. 7 ก.พ. 24
59,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16853
ฮอกไกโด
6 วัน 4 คืน
ก.พ.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น59,888
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน