Tourkrub Logo

ทัวร์สิงคโปร์ 4วัน 3คืน GARDEN BY THE BAY BUMBOAT บิน Scoot

บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอิสระ
วันปีใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ล่องเรือ BUMBOAT
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดพระเขี้ยวแก้วสิงค์โปร์
 • เมอร์ไลอ้อน
 • นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
  เที่ยง
 • ฮาจิเลน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวสิงคโปร์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ถนนออร์ชาร์ด
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA
2VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA
3VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA
4

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 28 ธ.ค. 23อา. 31 ธ.ค. 23
19,999
วันหยุด 3 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23จ. 1 ม.ค. 24
21,999
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24
21,999
วันหยุด 2 วัน
อา. 31 ธ.ค. 23พ. 3 ม.ค. 24
20,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16869
สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
Scoot
Scoot
เริ่มต้น20,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน