Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คลองโอตารุ โกดังอิฐแดง บิน Thai Airways

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทดึก

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชิโตเสะ
 • หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
  เที่ยง
 • ฮาโกดาเตะ
 • ย่านโมโตมาจิ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ
  เย็น
 • ออนเซ็น
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
 • โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
  เที่ยง
 • ภูเขาไฟโชวะชินซัง
 • กระเช้าภูเขาไฟอุสุซาน
  เย็น
 • ทะเลสาบโทยะ
 • ออนเซ็น
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ลานสกี
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
  เที่ยง
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • ตลาดปลาโจไก
 • มิตซุยเอ้าท์เล็ตฮอกไกโด
  เที่ยง
 • เนินแห่งพระพุทธเจ้า
 • ทานูกิโคจิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชิโตเสะ
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2HEWITT HOKODATE RESORT หรือเทียบเท่า
3TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
4MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 7 มี.ค. 24อ. 12 มี.ค. 24
59,900
วันหยุด 2 วัน
อ. 12 มี.ค. 24อา. 17 มี.ค. 24
59,900
วันหยุด 2 วัน
ศ. 15 มี.ค. 24พ. 20 มี.ค. 24
59,900
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 21 มี.ค. 24อ. 26 มี.ค. 24
59,900
วันหยุด 2 วัน
ศ. 29 มี.ค. 24พ. 3 เม.ย. 24
58,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16981
ฮอกไกโด
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น58,900
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน