Tourkrub Logo

ทัวร์อินเดีย 5วัน 4คืน เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ประตูปาตริกา บิน IndiGo

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันมาฆบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ชัยปูระ
 • ป้อมแอมเบอร์
  เที่ยง
 • พระราชวังแอมเบอร์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • พระราชวังซิตี้พาเลส
 • ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
 • ประตูปาตริก้า
 • อัครา
  เที่ยง
 • ป้อมอัครา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • พระราชวังชัลมาฮาล
 • มัสยิดจามาเดลี
  เที่ยง
 • กุตุปมินาร์
 • ประตูเมืองอินเดีย
 • ตลาดจันปาท
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hotel Ashok Country Resort, Delhi
2Jaipur Crimson Park, Jaipur
3Agra Pushpa villa, Agra
4Hotel Ashok Country Resort, Delhi
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 12 ม.ค. 24อ. 16 ม.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 17 ม.ค. 24อา. 21 ม.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ม.ค. 24อ. 23 ม.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 ม.ค. 24จ. 29 ม.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 31 ม.ค. 24อา. 4 ก.พ. 24
19,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ชมสถาปัตย์
รหัส 16998
อินเดีย เนปาล
5 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
IndiGo
IndiGo
เริ่มต้น21,990
จองผ่านเว็บ