Tourkrub Logo

ทัวร์อินเดีย 6วัน 5คืน พาฮาลแกม ทะเลสาบดาล ธารน้ำแข็งกราเซีย บิน IndiGo

เล่นสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย
ดูเวลาบินในโปรแกรม
ไม่รวมค่าวีซ่า
วันมาฆบูชา
วันปีใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานศรีนาคา
 • พาฮาลแกม
  เที่ยง
 • ศรีนาคา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ทะเลสาบดาล
 • เทือกเขากุลมาร์ค
 • กระเช้ากุลมาร์ค
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ศรีนาคา
 • ทุ่งหญ้าของดอกไม้
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • สวนโมกุล
 • สวนชาลิมาร์
 • สวนนิชาท
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานศรีนาคา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hotel Ashok Country Resort, Delhi
2Royal Group of Houseboat, Dal Lake
3Hotel Royal Heritage, Srinagar
4Hotel Royal Heritage, Srinagar
5Hotel Ashok Country Resort, Delhi
6

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 28 ธ.ค. 23อ. 2 ม.ค. 24
35,990
วันหยุด 3 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23พ. 3 ม.ค. 24
35,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23พฤ. 4 ม.ค. 24
35,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นธรรมชาติ
รหัส 17000
อินเดีย เนปาล
6 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
IndiGo
IndiGo
เริ่มต้น28,990
จองผ่านเว็บ