Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน เมืองฟุกุชิมะ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ ยูนิชิงาวะออนเซน บิน Singapore Airlines

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันมาฆบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
5ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานฮาเนดะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • อุชิคุ ไดบุทสึ
 • อามิ พรีเมี่ยม เอาท์เลต
 • ฟุกุชิมะ
  เที่ยง
 • ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
 • ปราสาทซึรุงะ
  เที่ยง
 • เทศกาลยูนิชิคาว่า คามามุระ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • กิจกรรมลานหิมะ
 • นิกโก้
 • ศาลเจ้าโทโชกุ
  เที่ยง
 • สะพานชินเคียว
 • ทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • อิออนนาริตะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • ถนนนาคามิเสะ
 • ดิวตี้ฟรี
  เที่ยง
 • ย่านชินจูกุ
 • ท่าอากาศยานฮาเนดะ
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Narita airport plaza hotel, Narita
2Sankyo Hotel, Fukushima
3Kinugawa Park Hotels, Tochigi
4the B Ikebukuro, Tokyo
5

ช่วงเดินทาง

วันมาฆบูชา 8-10 ก.พ.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 2 ก.พ. 24พ. 7 ก.พ. 24
41,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 15 ก.พ. 24อ. 20 ก.พ. 24
41,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 24 ก.พ. 24พฤ. 29 ก.พ. 24
43,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17004
โตเกียว
6 วัน 4 คืน
ก.พ.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น43,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน