Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า 6วัน 4คืน หมู่บ้านนาราอิจูกุ เมืองมัตสึโมโต เกียวโต โอซาก้า บิน Thai Airways

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอิสระ
วันรัฐธรรมนูญ

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
 • นากาโนะ
 • เมืองโบราณนาราอิจุกุ
 • มัตสึโมโต้
  เที่ยง
 • ปราสาทมัตสึโมโต้
 • อิออนมอลล์มัตสึโมโต้
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ทาคายาม่า
 • ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
 • เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
 • ชิราคาวาโกะ
  เย็น
 • นาบานะ โนะ ซาโตะ
  เที่ยง
 • นาโกย่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • เกียวโต
 • วัดคิโยมิสึ
 • ถนนกาน้ำชา
  เที่ยง
 • โอซาก้า
 • ดิวตี้ฟรี
 • ย่านชินไซบาชิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคันไซ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Alpico Plaza Hotel, Matsumoto
3Comfort Hotel Gifu, Gifu
4The B Namba Kurumon, Osaka
5The B Namba Kurumon, Osaka
6

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 7 ธ.ค. 23อ. 12 ธ.ค. 23
49,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17012
นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น49,990
จองผ่านเว็บ