Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิของเมืองเกียวโต ถนนซนมาจิซูจิ บิน Thai Airways

ออนเซ็น
เล่นสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
อาบน้ำแร่
บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
ดูเวลาบินในโปรแกรม
ไม่มีวันอิสระ (เฉพาะญี่ปุ่น)
วันรัฐธรรมนูญ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคันไซ
 • เกียวโต
 • วัดคินคาคุจิ
  เที่ยง
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • นาโกย่า
 • ย่านซาคาเอะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • นาโกย่า
 • กุโจฮาชิมัง
 • ชิราคาวาโกะ
  เที่ยง
 • ทาคายาม่า
 • เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
 • มัตสึโมโต้
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ปราสาทมัตสึโมโต้
 • ไร่วาซาบิ
 • ยามานาชิ
  เที่ยง
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ลานสกีฟูจิเท็น
 • ภูเขาไฟฟูจิ
  เที่ยง
 • โตเกียว
 • ย่านชินจูกุ
 • โอไดบะ
 • ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
 • นาริตะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • วัดนาริตะ
 • อิออนนาริตะ
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2 THE B NAGOYA
3ALPICO PLAZA HOTEL
4YUKARI NO MORI ( แช่นํ้าแร่ธรรมชาติ )
5NARITA GATEWAY HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 6 ธ.ค. 23จ. 11 ธ.ค. 23
55,888
วันหยุด 2 วัน
ส. 9 ธ.ค. 23พฤ. 14 ธ.ค. 23
55,888
วันหยุด 1 วัน
อา. 10 ธ.ค. 23ศ. 15 ธ.ค. 23
55,888
วันหยุด 1 วัน
จ. 11 ธ.ค. 23ส. 16 ธ.ค. 23
55,888
วันหยุด 2 วัน
พ. 13 ธ.ค. 23จ. 18 ธ.ค. 23
55,888
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 14 ธ.ค. 23อ. 19 ธ.ค. 23
55,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17026
โอซาก้า เกียวโต
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น55,888
จองผ่านเว็บ