Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน บินVietnam Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
  กลางวัน
 • ซาปา
วันที่ 2
  เช้า
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
  กลางวัน
 • หมู่บ้านตะวัน
 • moana cafe
 • โบสถ์หินซาปา
วันที่ 3
  เช้า
 • ฮานอย
 • ลาวไก
 • พรมแดนเวียดนาม-จีน
  กลางวัน
 • ฮานอย
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • ร้านของฝากเวียดนาม
 • ถนน 36 สายเก่า
วันที่ 4
  เช้า
 • เจดีย์เตริ่นกว็อก
 • ทะเลสาบตะวันตก
 • ห้างล๊อตเต้มาร์ทดานัง
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1LACASA SAPA HOTEL
2LACASA SAPA HOTEL
3MOONVIEW HOTEL HANOI
4

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
17,888
13,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
วันหยุด 2 วัน
ส. 20 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
18,888
17,888
วันหยุด 2 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
17,888
วันหยุด 2 วัน
ส. 27 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
17,888
14,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17297
ฮานอย ซาปา
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
17,888
เริ่มต้น14,888
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน