Tourkrub Logo

ทัวร์ลาว 3วัน 2คืน หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี บินSL

กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ไหว้พระ
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานอุดรธานี
 • เวียงจันทน์
 • อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
  กลางวัน
 • วัดพระธาตุหลวง
 • ศูนย์เครื่องเงิน
 • หลวงพระบาง
  เย็น
 • ตลาดคํ่า
วันที่ 2
  เช้า
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดเชียงทอง
 • พระธาตุพูสี
  กลางวัน
 • พระราชวังหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวงชี
 • วังเวียง
วันที่ 3
  เช้า
 • ล่องเรือแม่นํ้าซอง
 • ถ้ำนอน หรือถ้ำน้ำ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานอุดรธานี
  เย็น
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหลวงพระบาง
2เมืองวังเวียง
3

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อา. 28 ก.ค. 24
14,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17351
ลาว หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น13,999
จองผ่านเว็บ