Tourkrub Logo

ทัวร์ลาว 4วัน 3คืน เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง บินThai AirAsia

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
 • หลวงพระบาง
  เย็น
 • พระธาตุพูสี
 • ตลาดคํ่า
วันที่ 2
  เช้า
 • พระราชวังหลวงพระบาง
  กลางวัน
 • บ้านช่างฆ้อง
 • บ้านซางไห่
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงชี
 • ศูนย์สมุนไพรศรีลังกา
วันที่ 3
  เช้า
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง
 • วังเวียง
  กลางวัน
 • ถ้ำนอน หรือถ้ำน้ำ
 • ล่องเรือแม่นํ้าซอง
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดพระธาตุหลวง
 • อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานวัตไต
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหลวงพระบาง
2เมืองหลวงพระบาง
3เมืองวังเวียง
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
15,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17361
ลาว หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น19,999
จองผ่านเว็บ