Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก บินVietravel Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
เก็บทิปที่สนามบิน
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ลาวไก
วันที่ 2
  เช้า
 • ซาปา
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
  กลางวัน
 • ทะเลสาบซาปา
 • โบสถ์หินซาปา
 • ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 3
  เช้า
 • moana cafe
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
  กลางวัน
 • ลาวไก
 • พรมแดนเวียดนาม-จีน
 • ฮานอย
  เย็น
 • ถนน 36 สายเก่า
วันที่ 4
  เช้า
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DUC HUY LAO CAI HOTEL
2SAPA HOTEL
3HANOI HOTEL
4

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24อา. 28 ก.ค. 24
15,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17624
ฮานอย ซาปา
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Vietravel Airlines
Vietravel Airlines
เริ่มต้น16,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน