Tourkrub Logo

ทัวร์อินเดีย 5 วัน 4 คืน เมืองเดลี พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ประตูปาตริกา เมืองอัครา บิน Indigo Air

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ไม่รวมค่าวีซ่า
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
วันที่ 2
  เช้า
 • ชัยปูระ
 • ป้อมแอมเบอร์
  กลางวัน
 • พระราชวังแอมเบอร์
วันที่ 3
  เช้า
 • พระราชวังซิตี้พาเลส
 • ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
  กลางวัน
 • ประตูปาตริก้า
 • อัครา
 • ป้อมอัครา
วันที่ 4
  เช้า
 • ทัชมาฮาล
 • กุตุปมินาร์
 • ประตูเมืองอินเดีย
  กลางวัน
 • ตลาดจันปาท
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hotel Ashok Country Resort, Delhi
2Jaipur Crimson Park, Jaipur
3Agra Pushpa villa, Agra
4Hotel Ashok Country Resort, Delhi
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 6 ก.ย. 24อ. 10 ก.ย. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 25 ก.ย. 24อา. 29 ก.ย. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 27 ก.ย. 24อ. 1 ต.ค. 24
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17672
อินเดีย
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค.
Indigo Air
Indigo Air
เริ่มต้น23,990
จองผ่านเว็บ