Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ยอดเขาฟานซีปัน ทะเลสาบคืนดาบ วัดเฉินก๊วก บินVietnam Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
เก็บทิปที่สนามบิน
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
  เย็น
 • ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 2
  เช้า
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
  กลางวัน
 • moana cafe
 • หมู่บ้านตะวัน
 • โบสถ์หินซาปา
วันที่ 3
  เช้า
 • ลาวไก
  กลางวัน
 • พรมแดนเวียดนาม-จีน
 • องค์เจ้าแม่กวนอิม
 • ฮานอย
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • ร้านของฝากเวียดนาม
 • ถนน 36 สายเก่า
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดเฉินก๊วก
 • ห้างล๊อตเต้มาร์ทดานัง
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2LACASA HOTEL
3Moonview Hanoi
4

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ส. 20 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
16,555
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24อา. 28 ก.ค. 24
14,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
17,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18066
ต่างประเทศ
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
เริ่มต้น13,999
จองผ่านเว็บ