Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ บินVietnam Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ไหว้พระ
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ซาปา
  กลางวัน
 • หมู่บ้านตะวัน
 • moana cafe
 • โบสถ์หินซาปา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
  กลางวัน
 • สะพานแก้วมังกรเมฆ
 • ตลาดซาปา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ลาวไก
  กลางวัน
 • พรมแดนเวียดนาม-จีน
 • ฮานอย
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
 • ร้านของฝากเวียดนาม
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • ถนน 36 สายเก่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • จัตุรัสบาดิงห์
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MOONVIEW HOTEL
2LACASA HOTEL
3LACASA HOTEL
4MOONVIEW HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 23 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
15,555
วันหยุด 2 วัน
ส. 25 พ.ค. 24พ. 29 พ.ค. 24
15,555
วันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
17,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18083
ฮานอย ซาปา
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
เริ่มต้น15,555
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน