Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 4คืน นาริตะ วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ บิน SL

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
วันอิสระ
แวะเปลี่ยนเครื่อง
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • โตเกียวสกายทรี
 • ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
  กลางวัน
 • โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท์เลต
วันที่ 3
  เช้า
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • พิธีชงชาญี่ปุ่น
 • ดิวตี้ฟรี
  กลางวัน
 • ย่านชินจูกุ
วันที่ 4
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 5
  เช้า
 • เมืองเก่าซาวาระ
 • วัดนาริตะ
  กลางวัน
 • อิออนนาริตะ
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1THE HEDISTAR NARITA
2FUJI JUSTONE OYAMA (เเช่ออนเซ็น)
3THE HEDISTAR NARITA
4THE HEDISTAR NARITA
5

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
วันเข้าพรรษา 5 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
อ. 2 ก.ค. 24ส. 6 ก.ค. 24
27,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 9 ก.ค. 24ส. 13 ก.ค. 24
27,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 16 ก.ค. 24ส. 20 ก.ค. 24
27,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
33,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18129
โตเกียว
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น26,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน