Tourkrub Logo

ทัวร์อินเดีย เเคชเมียร์ 5 วัน 4 คืน ศรีนาคา พาฮาลแกม เทือกเขากุลมาร์ค บิน Indigo Air

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
มีการบินภายในประเทศ
ล่องเรือชมวิว
ไม่รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
 • ท่าอากาศยานศรีนาคา
 • ศรีนาคา
 • พาฮาลแกม
วันที่ 3
  เช้า
 • กุลมาร์ค
 • เทือกเขากุลมาร์ค
 • ทะเลสาบดาล
  กลางวัน
 • ล่องเรือซิคาร่า
วันที่ 4
  เช้า
 • สวนชาลิมาร์
 • สวนนิชาท
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานศรีนาคา
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MAUSE SAROVER
2Houseboat
3Houseboat
4MAUSE SAROVER
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
32,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18168
อินเดีย แคชเมียร์
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Indigo Air
Indigo Air
เริ่มต้น32,999
จองผ่านเว็บ