Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ศำลเจ้ำคำมิชิกิมิ คุมำโนะอิมะสึ ทุ่งหญ้ำคุสะเซนริ บินVZ

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
วันอิสระ
ออนเซ็น
อาบน้ำแร่
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
  กลางวัน
 • สวนดอกไม้คุจู
 • หมู่บ้านยูฟูอิน
วันที่ 3
  เช้า
 • คุมาโมโต้
 • ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
 • โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลต
 • ย่านเท็นจิน
วันที่ 4
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2KADOMAN HOTEL (Onsen)
3VESSEL INN HAKATA NAKASU
4VESSEL INN HAKATA NAKASU
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
27,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
27,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18332
ฟุกุโอกะ
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น32,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน