Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค บินSingapore Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ออนเซ็น
อาบน้ำแร่
ไม่มีวันอิสระ (เฉพาะญี่ปุ่น)
พักออนเซ็น
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
 • ทาคายาม่า
 • ชิราคาวาโกะ
  กลางวัน
 • ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
วันที่ 3
  เช้า
 • มัตสึโมโต้
 • คามิโคจิ
  กลางวัน
 • เมืองโบราณนาราอิจุกุ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้
 • อิออนมอลล์มัตสึโมโต้
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • ศาลเจ้าโคมิตาเคะ
  กลางวัน
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวญี่ปุ่น
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วันที่ 5
  เช้า
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • ถนนนาคามิเสะ
  กลางวัน
 • ย่านชินจูกุ
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานชางกี
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2TAKAYAMA AREA HOTEL
3MATSUMOTO AREA HOTEL
4FUJI AREA HOTEL (ONSEN)
5NARITA AREA HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24ศ. 25 ต.ค. 24
51,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 30 ต.ค. 24จ. 4 พ.ย. 24
49,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18415
นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
จองผ่านเว็บ