Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต บิน Singapore Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
แวะเปลี่ยนเครื่อง
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
ใบไม้เปลี่ยนสี
พักออนเซ็น
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

มีวันอิสระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
 • นาโกย่า
 • วัดโอสุคันนอน
 • ชิราคาวาโกะ
  กลางวัน
 • ทาคายาม่า
วันที่ 3
  เช้า
 • ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
 • เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
 • มัตสึโมโต้
  กลางวัน
 • คามิโคจิ
 • อิออนมอลล์วาคายาม่า
วันที่ 4
  เช้า
 • เกียวโต
 • วัดคิโยมิสึ
 • ถนนกาน้ำชา
  กลางวัน
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • พิธีชงชาญี่ปุ่น
 • โอซาก้า
 • ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 6
  เช้า
 • ดิวตี้ฟรี
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ตลาดปลาคุโรม่อน
  กลางวัน
 • ริงกุ พรีเมียม เอาท์เลต
 • ท่าอากาศยานคันไซ
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2TAKAYAMA AREA HOTEL (เเช่น้ำเเร่ออนเซ็น)
3GIFU AREA HOTEL
4OSAKA AREA HOTEL
5OSAKA AREA HOTEL
6
7

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อ. 8 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
49,990
วันหยุด 2 วัน
อา. 13 ต.ค. 24ส. 19 ต.ค. 24
49,990
วันหยุด 3 วัน
จ. 21 ต.ค. 24อา. 27 ต.ค. 24
49,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 31 ต.ค. 24พ. 6 พ.ย. 24
49,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18418
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น47,990
จองผ่านเว็บ