ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ บิน การบินไทย ออนเซน โนโบริเบทสึ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ หอคอยโกะเรียวคะคุ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ทะเลสาบโทยะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เมืองซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ ตึกรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก สถานีรถไฟซัปโปโร บุฟเฟต์ปูยักษ์ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ บิน การบินไทย new
4.9 16

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ บิน การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways Thai Airways
6 วัน 4 คืน
ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways Thai Airways
6 วัน 4 คืน
ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่
  • 20.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
  • 23.55 น.ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


  • 08.20 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
  • 09.30 น.นำท่านสู่ เมือง โนะโบะริเบ็ทสึ มีบ่อน้ำพุร้อนที่ได้รับการกล่าวขานมายาวนานว่า ประกอบขึ้นด้วยแร่ธาตุที่ต่างกันถึง 11 ชนิด อาทิ บางบ่อก็มีธาตุกำมะถัน เกลือ เหล็ก และยิปซั่ม เป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำซึ่งส่วนใหญ่ก็มักช่วยในเรื่องรักษาอาการความดันโลหิตสูง ช่วยการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ฯลฯ
  • นำท่านสู่ หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิได มุระ ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตำรวจในปัจจุบัน และ เหล่านินจา ซึ่งเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน
  • นำท่านชม การสาธิตการแสดงการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอะโดะ ชมการจำลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา
  • อิสระให้ท่านหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ...
  เที่ยง
  • นำท่านเดินทางสู่ ฮาโคะดาเตะ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรโอชิมา ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะฮอกไกโด มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างมาก เป็นท่าเรือนานาชาติแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งภายในเมืองยังคงมีหมู่อาคาร โกดังสินค้าแบบยุโรปอยู่ และยังมีอาหารทะเลที่สดใหม่หลากชนิด.
  • นำท่านชม เมืองท่าทางทะเล ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง
  • นำท่านท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว” ณ ภูเขาฮาโคะดาเตะ และได้รับการยอมรับให้เป็นจุดชมวิวติดอันดับที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของโลก...

  Place Black Icon ท่าอากาศยานชิโตะเซะ
  ท่าอากาศยานชิโตะเซะ

  ท่าอากาศยานชิโตะเซะ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ให้บริการด้านการคมนาคมทางอากาศสำหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และเป็นสนามบินที่มีคนใช้บริการมากเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น

  Place Black Icon โนโบริเบทสึ
  โนโบริเบทสึ

  เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ อยู่ทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ทั้งออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ที่เราสามารถเห็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่รวมรีสอร์ทสำหรับการพักผ่อนแช่ออนเซนที่ติดระดับต้นๆอีกด้วย

  Place Black Icon หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ
  หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ

  เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในหมู่บ้านมีทั้งหอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

  Place Black Icon ภูเขาฮาโกดาเตะ
  ภูเขาฮาโกดาเตะ

  สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุด ร่วมกับภูเขาอินาซะ ที่นางาซากิ และภูเขารอคโค ที่โกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารสไตล์โรงอาหารเปิดให้บริการ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเซ็ตหม้อไฟร้อนทะเลเดือด อาหารขึ้นชื่อท้องถิ่น เสิร์ฟด้วยอาหารทะเลนานาชนิด ประกอบด้วย ปลาแซลมอนน้ำลึก กุ้งสด หอยเชลล์ ผักกาดขาวสด เห็ดสด แครอท และผักอื่นนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนระอุหอมนุ่มและอร่อย
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูญี่ปุ่นอัพเกรดชุดต้อนรับแขกพิเศษคนสำคัญ “ไคเซคิ” เสิร์ฟด้วยสลัดผัก ขาปูสุกี้หม้อร้อน ซาชิมิปูสด ขาปูเท็มปุระ ขาปูย่าง ไข่ตุ๋น หม้อไฟเต้าหู้สด ข้าวต้มเนื้อปูเห็ดสดสาหร่าย และของหวาน
  พักที่ HAKODATE KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ ให้ท่านชมบรรยากาศของตลาดสดยามเช้าของเมืองท่าที่แสนโรแมนติค “ฮาโคะดาเตะ” ที่มีขายผัก ผลไม้ และของทะเลสด อาทิ ปูยักษ์ ปูขน หอยเม่น ฯลฯ มาวางขายในตลาดสดราคาไม่แพง สัมผัสวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญี่ปุ่น...
  • นำท่านเดินทางชม หอคอยดาวห้าแฉกโกะเรียวคาคุ” เพื่อขึ้นลิฟต์สู่ยอดหอคอยโกะเรียวคาคุ
  • นำท่านชมความสวยงามของ ป้อมโกะเรียวคาคุ ป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี นับว่าเป็นป้อมปราการแบบยุโรปในญี่ปุ่นแห่งแรก
  • อิสระท่านเพลินเพลินกับธรรมชาติบริเวณสวนรอบหอคอย และด้วยบรรยากาศของเมืองที่สุดแสนโรแมนติค...
  เที่ยง
  • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮาโคะดาเตะ
  • นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งของเมืองฮาโคดาเตะ มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกชม อาทิ เครื่องแก้ว เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึก เป็นต้น…
  • นำท่านชมทัศนียภาพงดงามภายในบริเวณ โกดังอิฐแดง เป็นโรงเก็บของที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1907 และมีความโดดเด่นให้ความรู้สึกโรแมนติคด้วยเรือแบบอย่างยุโรปที่เรียงรายรอบอ่าว และโรงเก็บของแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงให้กลายมาเป็นร้านค้า ร้านช็อคโกแล็ต ร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมาย
  • อิสระท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสวยงาม สำรวจสิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งโบสถ์จำนวนมากและสร้างบรรยากาศทั้งเมืองให้มีความคล้ายคลึงแบบเมืองในทวีปยุโรป ปัจจุบันฮาโคะดาเตะยังคงรักษาสถาปัตยกรรมจากหินเหล่านี้อย่างเมื่อแรกสร้างได้อย่างสมบูรณ์...
  • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ สถานที่พักตากอากาศขึ้นชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอันดับสองของประเทศ เนื่องจากมีสารอาหารปนเปื้อนน้อยจึงมีแพลงตอนอาศัยอยู่น้อยน้ำจึงมีความใสสะอาด และมีระดับออกซิเจนสูงในผิวน้ำ...
  ค่ำ
  • นำท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น ออนเซน เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน

  Place Black Icon ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ

  พบกับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่คัดสรรผัก ผลไม้ และอาหารสดๆ ส่งตรงมาจากฟาร์มของตัวเองเอง มาให้เราเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน ในราคาซื้อง่ายขายคล่องแบบชาวบ้าน รอต้อนรับพวกเราอย่างอารมณ์ดี ตามสไตล์ของชาวฮาโกดาเตะ ที่เป็นคนเรียบง่าย น่ารัก และอัธยาศัยดี ใครที่พอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ ก็ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดงานอีเวนท์ และ Food court ที่มีอาหารทำสดๆให้ได้เลือกทานกันอีกด้วย

  Place Black Icon หอคอยโกะเรียวคะคุ
  หอคอยโกะเรียวคะคุ

  Goryokaku Tower 五稜郭タワー เป็นหอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร

  Place Black Icon โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
  โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

  เป็นโรงเก็บของ ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี1907 และมีความโดดเด่นให้ความรู้สึกโรแมนติคด้วยเรือแบบอย่างยุโรปที่เรียงรายรอบอ่าว และโรงเก็บของแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงให้กลายมาเป็นร้านค้า ร้านช็อคโกแล็ต ร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมาย

  Place Black Icon ทะเลสาบโทยะ
  ทะเลสาบโทยะ

  เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซีซั่น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

  Place Black Icon ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และเลือกสรรวัตถุดิบอย่างดี
  พักที่ LAKE TOYA SUN PALACE HOTEL or MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง โอตารุ เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร ตัวเมืองหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิกะริ และเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานาน มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม และยังมีหมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ริ่ง
  • นำท่านชม คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจุบัน
  • นำท่านชมความเด่นของ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่มีเพียงสองเรือนในโลก ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพุ่งออกมา พร้อมด้วยเสียงดนตรีแสนไพเราะ...
  • อิสระท่านชม หรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วของเจ้าหน้าที่ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง
  • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ...
  เที่ยง
  • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร” เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง และที่นี้เองยังเคยเป็นสถานที่ๆ เคยจัดโอลิมปิคในช่วงฤดูหนาว...
  • นำท่านสู่ สถานี รถไฟซัปโปโร สถานที่ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย ร้านค้า ร้านอาหารมากมายที่คอยตอบสนองความต้องการชาวฮอกไกโด
  • นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต อิชิยะ” นำท่านชมขั้นตอนการผลิตขนมชื่อดังบนเกาะฮอกไกโด และสนุกกับกิจกรรมพิเศษ “เรียนทำคุกกี้” สูตรเด็ดทำง่ายและอร่อยมาก
  • อิสระ เลือกซื้อขนมเค็กสุดยอดแห่งความนุ่มลึกอร่อย ตามอัธยาศัย...

  Place Black Icon เมืองโอตารุ
  เมืองโอตารุ

  เมืองท่าเล็กๆติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหล่งวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

  Place Black Icon คลองโอตารุ
  คลองโอตารุ

  คลองโอตารุขนาบข้างด้วยโกดังเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์และร้านค้า น้ำในคลองใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์อาคารและในยามอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าก็จะสะท้อนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแล้วรู้สึกถึงความโรแมนติก

  Place Black Icon นาฬิกาไอน้ำโบราณ
  นาฬิกาไอน้ำโบราณ

  นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

  เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

  Place Black Icon เมืองซัปโปโร
  เมืองซัปโปโร

  เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น แม้ในเมืองซัปโปโรจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนักแต่ในฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ำแข็งฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไม้ลายมือให้ได้เห็นกัน

  Place Black Icon โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

  โรงงานสุดน่ารัก ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ มาที่นี่คุณจะได้พบกับการผลิตขนม โดยมีเส้นทางการเดินชม ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดต่างๆ ก็จะให้ทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินไปด้วย นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ ร้านขายของฝาก และสวนสวยๆ ให้นั่งเล่นด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้า ขายของสดโจวไก ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร
  • อิสระ ท่านชมบรรยากาศของตลาดสด ยามเช้าของเมืองซัปโปโร ที่มีขายผัก ผลไม้ และของทะเลสด อาทิ ปูยักษ์ ปูขน หอยเม่น ฯลฯ มาวางขายในตลาด ราคาไม่แพง สัมผัสวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของในตอนเช้า...
  • นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด...
  • นำท่านผ่านชม สวนโอโดริ” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีลักษณะเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ช่วงหน้าร้อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ส่วนในช่วงฤดูหนาวเป็นสถานที่จัดงานเทศการหิมะ ที่มีการแกะสลักหิมะอย่างงดงามจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทุก ๆ ปี...
  • นำท่านผ่านชมที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ในปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงข้อมูลและเรื่องราวประวัติศาสต์...
  เที่ยง
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ซึซึคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนอาคารตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่...
  • อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าย่าน สถานีรถไฟ เจ.อาร์. สเตชั่น” มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น น้ำหอม เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย...

  Place Black Icon หอนาฬิกาซัปโปโร
  หอนาฬิกาซัปโปโร

  หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปโร ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแห่งหนึ่ง ในจำนวนน้อยที่หลงเหลืออยู่ในเมืองนี้ ทำให้รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง

  Place Black Icon สวนโอโดริ
  สวนโอโดริ

  เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางถนนด้วยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญีปุ่น แต่ลักษณะทั่วไปจะดูคล้ายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่อันเป็นตัวแบ่งเขตเมืองออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ำแข็งจากฝีมือช่างแกะสลักจากทั่วโลก

  Place Black Icon ตึกรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด
  ตึกรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด

  เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

  Place Black Icon ตลาดปลาโจไก
  ตลาดปลาโจไก

  ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มด่ำไปกับความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น

  Place Black Icon สถานีรถไฟซัปโปโร
  สถานีรถไฟซัปโปโร

  เป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง รอบๆเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง โดยเฉพาะทางทิศใต้ อาคารสถานีปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมและเปิดให้บริการในปี 2003 โดยใช้รูปแบบโครงสร้างของอาคารเดิมในสมัยปลายปี 1800

  Place Black Icon บุฟเฟต์ปูยักษ์
  บุฟเฟต์ปูยักษ์

  เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ขาปูยักษ์ ขาปูสึไว รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านได้มาย่างบนเตาย่างร้อน อิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เท็มปุระ และพิเศษเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สาเก วิสกี้จุใจไม่อั้น
  พักที่ SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • 07.30 น.นำท่านสู่ สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด
  • 10.55 น.เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โด ยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
  • 16.45 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานชิโตะเซะ
  ท่าอากาศยานชิโตะเซะ

  ท่าอากาศยานชิโตะเซะ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ให้บริการด้านการคมนาคมทางอากาศสำหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และเป็นสนามบินที่มีคนใช้บริการมากเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
6 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 พักที่ HAKODATE KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พักที่ LAKE TOYA SUN PALACE HOTEL or MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 พักที่ SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 พักที่ SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
6 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือบินมาจากประเทศอื่นเพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเดินทางก่อนหรือหลังจากทัวร์คณะนั้น ๆ ขอเรียนว่าการจอง/ซื้อตั๋วโดยสารนี้อาจทำการซื้อตามเงื่อนไขปกติหรือราคาโปรโมชั่นก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อท่านจะทำการจอง/ออกตั๋วประเภทนั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
 • 3. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและมัดจำโรงแรมที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • 4. กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 6. กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น หรืออาจต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สายการบิน ณ วันเดินทาง หากท่านมีความประสงค์ใช้ไมล์เลจเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับทั้งใบ ผู้โดยสารต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน
 • 7. การขอเปลี่ยนแปลงคณะทัวร์ หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง(ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
 • 7.1 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ (LOW SEASON / BASIC PERIOD)
 • 7.2 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 50 วัน ในช่วงเทศกาล (HIGH SEASON / PEAK PERIOD) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์, เทศกาลคริสต์มาศ – วันปีใหม่, วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางตลอดเดือนเมษายน – พฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม, เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เป็นต้น
 • 8. ตั๋วเครื่องบิน
 • 8.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่สายการบินเรียกเก็บ (กรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
 • 8.2 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • 8.3 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
 • 8.4 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
 • 8.5 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับสายการบินและบริษัททัวร์
 • 9. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • 9.1 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 • 9.2 หากสายการบินปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • 10. กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • 10.1 น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • 10.2 กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจะต้องสัดส่วนดังนี้ กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x56 ซม.x46 ซม.)
 • 10.3 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่าน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขวีซ่า


 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน(หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต)
 • ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่นตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ทางบริษัท ฯ และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด
 • ในการซื้อบริการกับทางทางบริษัท ฯอย่างหนึ่งอย่างใด ทางบริษัท ฯถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไขที่ทางบริษัท ฯกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ


 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • รายการอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • หากเหตุจำเป็นทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 21 วัน)
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานหนึ่งในจำพวกของสัตว์น้ำจืดหรือทะเล ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำจืดหรือทะเลอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลา หมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผัก หรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานซาชิมิ หรือซูชิที่เป็นของดิบ หรือท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดในเรื่องของอาหารได้

 • ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศโดยสายการบินไทย (ชั้นประหยัดตามรายการ)
 • ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • น้ำแร่ท่านละ 2 ขวด / วัน (ประเทศญี่ปุ่น)
 • กระเป๋าผ้าล้อลากคันชักอย่างดี l สายรัดกระเป๋าสีสวยสด l หมอนหนุน(เป่าลม)รองศีรษะ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท

 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน น้ำหนักต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม(เท่านั้น) หากใบใดมีน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ

 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways Thai Airways
6 วัน 4 คืน
ชมหมู่บ้านนินจา หอคอยโกะเรียวคาคุ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว