แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สิงคโปร์ - มาเลเซีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สิงคโปร์ - มาเลเซียทั้งหมด

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สวนสนุกเลโก้แลนด์(รวมค่าบัตร) GARDEN BY THE BAY บิน Scoot

เน้นสวนสนุก
รหัส 9187
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ - มาเลเซีย
4 วัน 3 คืน
Scoot
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
LEGOLAND
LEGOLAND
Wonder Full Light
Wonder Full Light
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
3.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.5
คุณภาพที่พัก
3.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0
โสริยา ก.

โรงแรมแย่มาก อาหารก็กินแบบเดิมทุกเช้า

วิริต ท.

1.ควรfocusที่ทัวร์หลักไม่เน้นขายเสริมจนเกินไป2.จนท... อ่านเพิ่ม