แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์แอฟริกาใต้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์แอฟริกาใต้ทั้งหมด

ทัวร์แอฟริกาใต้ เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบีย 10 วัน 7 คืน อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย บิน KENYA AIRWAYS

เน้นผจญภัย
รหัส 9897
ทัวร์แอฟริกาใต้ - แอฟริกาใต้
10 วัน 7 คืน
KENYA AIRWAYS
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นผจญภัย
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
ล่องเรือทะเลสาบไนวาซา
ล่องเรือทะเลสาบไนวาซา
ล่องเรือลำน้ำแซมเบซี
ล่องเรือลำน้ำแซมเบซี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย (ฝั่งซิมบับเว)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย (ฝั่งซิมบับเว)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย (ฝั่งแซมเบีย)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย (ฝั่งแซมเบีย)
อุทยานแห่งชาติโชเบ
อุทยานแห่งชาติโชเบ
นั่งรถส่องสัตว์ซาฟารี
นั่งรถส่องสัตว์ซาฟารี
นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย
นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)