ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล (1 แพ็คเกจ)

พบ 1 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางเนปาล เส้นทางอินเดีย เนปาล
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(8)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(0)
(0)
(0)
สายการบิน
(1)
(0)
(0)

ทัวร์เนปาล

เนปาล (Nepal) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ มีพื้นที่ 147,181 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 27 ล้านคน ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 93 ของโลก และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 41 ของโลกตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตกติดสาธารณรัฐอินเดีย