Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โยโกฮาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โยโกฮาม่า

ไม่พบแพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      นำท่านรู้จักกับ 2 เส้นทาง เส้นทาแรก โตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น แหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียและของโลก เมืองเก่าแก่เมืองนี้ยังมีที่เที่ยวมากมาย ทั้งโบราณสถาน วัดและศาลเจ้าต่างๆ สถานที่สำหรับชมดอกซากุระบานแห่งปี และที่พลาดไม่ได้เลย ก็คือ แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงหลากหลาย เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับอีกแห่งของโลก ถัดมา โยโกฮาม่า เป็นเมืองใหญ่อันดับสองเรียงตามประชากรของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียว และยังถือเป็นเขตเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดของญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญของเขตอภิมหานครโตเกียว