Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17351
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
17351 ทัวร์ลาว วัน 2 คืน หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี 3 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ลาว
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
14,999
เริ่มต้น11,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17361
17361 ทัวร์ลาว วัน 3 คืน เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น19,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››
อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศส เข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกให้ชาวลาวผู้เสียชีวิต ของสงครามในใจกลางของลาว ในการต่อสู้เพื่อการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามต่างๆ ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ ลักษณะสถาปัตยกรรม ซุ้ม ประตูขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส แต่รายละเอียดเป็นศิลปะล้านช้าง ไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลาลายปูนปั้นและภาพวาดบนเพดาน