Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17351
17351 ทัวร์ลาว วัน 2 คืน หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี 3 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ลาว
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น13,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17642
17642 ทัวร์ลาว วัน 3 คืน เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,888
ทั่วไป
รหัส 17361
17361 ทัวร์ลาว วัน 3 คืน เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น19,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››
วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม