Tourkrub Logo
บินตรงเชียงใหม่ ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ทัวร์ต่างประเทศ

พบ 12 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 17448
17448 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
ทั่วไป
รหัส 18183
18183 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น17,900
ทั่วไป
รหัส 17715
17715 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู โรงละครแห่งชาติไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สักการะเทพเจ้ากวนอู โรงละครแห่งชาติไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
18,999
เริ่มต้น17,999
ทั่วไป
รหัส 17472
17472 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,999
ทั่วไป
รหัส 17419
17419 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น20,999
ทั่วไป
รหัส 17407
17407 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ย.
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น24,999
ทั่วไป
รหัส 18224
18224 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 5 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ต.ค.
อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น26,999
ทั่วไป
รหัส 18162
18162 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,999
ทั่วไป
รหัส 18195
18195 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค.
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
เริ่มต้น31,999
ทั่วไป
รหัส 17883
17883 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใส 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใส
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น35,999
ทั่วไป
รหัส 17884
17884 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
ทั่วไป
รหัส 18158
18158 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››

บินตรงเชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่ มีความใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย และได้รับมาตรฐานระดับโลก ทั้งเรื่อง ระบบขนส่ง การตรวจคนเข้าเมือง ร้านค้า ร้านอาหาร ความสะอาด และบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสาร ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทัวร์ต่างประเทศ บินตรงสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ได้เลย ทั้ง บินตรงเชียงใหม่ ญี่ปุ่น, บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า, บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง, บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี, บินตรงเชียงใหม่ ไทเป เป็นต้น

สนามบินเชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่ หรือสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นสนามบินในประเทศไทยที่ผู้คนพลุกพล่านทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ

ประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานเชียงใหม่ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2464 เมื่อได้รับการสถาปนาเป็นสนามบินขนาดเล็กเพื่อใช้ทางการทหารเป็นครั้งแรก จนกระทั่งปี 1954 เที่ยวบินเชิงพาณิชย์เริ่มให้บริการที่สนามบิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย สนามบินจึงมีการขยายหลายครั้งเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น การขยายครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 8 ล้านคนต่อปี

ปัจจุบัน สนามบินเชียงใหม่เป็นสถานที่ทันสมัยที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย มีอาคารผู้โดยสาร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เชื่อมต่อกันด้วยบริการรถรับส่ง สนามบินมีบริการต่างๆ มากมาย เช่น แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ร้านอาหารและร้านกาแฟ เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตรา ตู้เอทีเอ็ม และบริการรถเช่า การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและพนักงานที่เป็นมิตรได้รับรางวัลมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในสิบสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียโดย Skytrax World Airport Awards

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำให้สนามบินเชียงใหม่ได้รับความนิยมคือทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ การตั้งอยู่ในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ การเข้าถึงนี้มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังเป็นสนามบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เป็นสนามบินแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งให้พลังงานสะอาดในการดำเนินงาน สนามบินยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้โดยสารใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือแท็กซี่สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังได้นำแนวปฏิบัติการจัดการขยะไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่บินตรง ต่างประเทศ ที่ไหนบ้าง

บินตรง เชียงใหม่ ญี่ปุ่น
ตัวย่อ เชียงใหม่ (CNX) - โตเกียว (HND)

เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นมาเที่ยวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่คนไทยเองก็เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยและสนามบินเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสนามบินประเทศไทย ที่มีนักเดินทางใช้งานอย่างไม่คาดสาย ทำให้มีเที่ยวบินตรงเชียงใหม่ ญี่ปุ่น ขึ้นมา สามารถเลือกเดินทางเที่ยวเชียงใหม่ ญี่ปุ่น ได้โดยสะดวกและง่ายดาย

การมีเที่ยวบินตรงเชียงใหม่ ญี่ปุ่น ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ทั้งสองประเทศ ช่วยประหยัดเวลา และพลังงานสำหรับนักเดินทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสายการบินมากมาย บินตรง เชียงใหม่ ญี่ปุ่น เช่น ไทยเวียดเจ็ทแอร์, Airasia เชียงใหม่ ญี่ปุ่น

บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า
ตัวย่อ เชียงใหม่ (CNX) - โอซาก้า(KIX)

โอซาก้า ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดนิยม ที่คนไทยไปเที่ยวบ่อย กรุงเทพฯ-โอซาก้า มีเที่ยวบินให้เลือกเยอะหลากหลายช่วงวันเวลา มาพร้อมเครื่องบิน ทั้งฟูลเซอร์วิส และเครื่องบินแบบประหยัด ซึ่งเชียงใหม่ ถือเป็น สนามบินที่มีคนพลุกพล่าน และเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ บินตรง เชียงใหม่ อย่างล้นหลาม

บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า ทำให้นักเดินทางจึงสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นและด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ตัวอย่างเช่น สายการบินแอร์เอเชียให้บริการเที่ยวบินตรงจาก เชียงใหม่ โอซาก้า เกาหลี โซล - เชียงใหม่ เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถมาเยือนเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาแวะต่อเครื่องอีกด้วย

บินตรง เชียงใหม่ โอซาก้า ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในสองเมืองนี้ ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกสบาย และประหยัดต้นทุนสำหรับนักเดินทางเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วย เนื่องจากการเดินทางเข้าถึงได้มากขึ้น ตอบโจทย์ไลฟสไตล์นักเดินทางยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี สำหรับเวลาการเดินทาง บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า เดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง

บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ตัวย่อ เชียงใหม่ (CNX) - ฮ่องกง (HKG) บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เป็นอีกหนึ่งทางเลือก และอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยทำเลที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ของทั้งสนมบินเชียงใหม่ และสนามบินฮ่องกง จึงเป็นประตูสำคัญที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมที่แตกต่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการเดินทางก็รวดเร็วเพราะ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ใช้เวลาเดินประมาณ 1-2 ชั่วโมง สำหรับสายการบินที่ให้บริการ บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เช่น แอร์เอเชีย, ฮ่องกงแอร์ไลน์, HK เอ็กซ์เพรส และ การบินไทย เป็นต้น สนามบินนานาชาติฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในโลก โดยมีสายการบินมากกว่า 120 สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพและการบริการลูกค้า รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของสนามบิน นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติฮ่องกงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้นักเดินทางได้เพลิดเพลินระหว่างหยุดพักหรือระหว่างรอเที่ยวบิน ตั้งแต่ร้านบูติกช้อปปิ้งสุดหรูไปจนถึงร้านอาหารที่หลากหลาย มีทุกสิ่งสำหรับทุกคนที่สนามบินแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีห้องรับรองต่างๆ ที่ผู้โดยสารสามารถผ่อนคลายและเพิ่มความสดชื่นก่อนเที่ยวบินถัดไป ในแง่ของการเชื่อมต่อ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงช่วยให้เข้าถึงส่วนอื่นๆ ของเมืองได้อย่างง่ายดายด้วยการขนส่งหลากหลายรูปแบบ เช่น รถประจำทาง รถไฟ และแท็กซี่ ทำให้สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกงต่างปๆ เช่น วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ และตลาดริมถนนที่มีชื่อเสียง

บินตรงเชียงใหม่ ไทเป
ตัวย่อ เชียงใหม่ (CNX) - ไทเป (TPE)

เที่ยวบินตรงเชียงใหม่ ไทเป เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปเที่ยวไต้หวัน และต้องการบินตรงจากเชียงใหม่ เส้นทางการบินนี้ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศไทยและไต้หวันเป็นเรื่องง่ายและสะดวกกว่าที่เคย

บินตรงเชียงใหม่ไปไทเป ได้ลดเวลาการเดินทางลงด้วย ไม่ต้องไปต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ ให้ยุ่งยาก สามารถเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่บินตรงสู่ไทเป ไต้หวันได้เลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ เที่ยวบินตรงใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงกว่า ในขณะการต่อเครื่องจะใช้เวลานานถึงแปดชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ช่วยให้เราถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่องมากเกินไป

นอกจากนี้เที่ยวบินตรงเชียงใหม่ยังมอบความสะดวกสบายให้กับนักเดินทางอีกด้วย พวกเขาไม่ต้องกังวลกับการต้องเร่งรีบในเที่ยวบินเชื่อมต่อหรือการนำทางในสนามบินที่ไม่คุ้นเคยระหว่างการหยุดพักระหว่างทางอีกต่อไป กระบวนการบินตรงที่มีความคล่องตัวทำให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องในเชียงใหม่และลงไทเปได้โดยไม่หยุดชะงักหรือล่าช้า