Tourkrub Logo
ทัวร์เน้นไหว้พระ

ทัวร์ทัวร์เน้นไหว้พระ

พบ 15 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นไหว้พระ
รหัส 17988
17988 ทัวร์พม่า วัน 1 คืน -เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา วัดไจ๊เข้า เทพทันใจโบตาทาวน์ เทพกระซิบ 2 บิน Myanmar National Airlines
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
-เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา วัดไจ๊เข้า เทพทันใจโบตาทาวน์ เทพกระซิบ
-
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar National Airlines
เริ่มต้น10,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 17981
17981 ทัวร์พม่า วัน 1 คืน พระราชวังบุเรงนอง มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน 2 บิน Myanmar National Airlines
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
พระราชวังบุเรงนอง มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน
1
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar National Airlines
เริ่มต้น10,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 18236
18236 ทัวร์พม่า วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 บิน Myanmar Airways International
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
1
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น11,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 18153
18153 ทัวร์พม่า วัน 2 คืน เจดีย์อุปปาตะสันติ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุน พระราชวังไม้สักทอง 3 บิน สายการบินซิลค์แอร์
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เจดีย์อุปปาตะสันติ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุน พระราชวังไม้สักทอง
1
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
สายการบินซิลค์แอร์
เริ่มต้น12,988
เน้นไหว้พระ
รหัส 17283
17283 ทัวร์พม่า วัน 2 คืน ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ 3 บิน Myanmar Airways International
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
2 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น12,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 18238
18238 ทัวร์พม่า วัน 3 คืน เจดีย์เมืองพุกาม ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 บิน Myanmar Airways International
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เจดีย์เมืองพุกาม ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์
1
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น14,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 17813
17813 ทัวร์พม่า วัน 3 คืน เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 บิน Myanmar Airways International
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์
1
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น14,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 17285
17285 ทัวร์พม่า วัน 3 คืน มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก 4 บิน Myanmar Airways International
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น16,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 17933
17933 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เมืองฮ่องกง วัดกวนไท วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ วัดแชกงหมิว 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
เมืองฮ่องกง วัดกวนไท วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ วัดแชกงหมิว
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น20,899
เน้นไหว้พระ
รหัส 18507
18507 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เซนาโด้สแควร์ วัดแชกงหมิว 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เซนาโด้สแควร์ วัดแชกงหมิว
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น20,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 18274
18274 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน พระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน 4 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
พระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น21,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 18198
18198 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ย่านมงก๊ก 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ย่านมงก๊ก
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น22,899
เน้นไหว้พระ
รหัส 18419
18419 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน นั่งกระเช้านองปิง วิหารเซนต์ปอล ัดแชกงหมิว 5 บิน Asia Atlantic Airlines
ทัวร์ฮ่องกง
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
นั่งกระเช้านองปิง วิหารเซนต์ปอล ัดแชกงหมิว
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Asia Atlantic Airlines
เริ่มต้น22,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 17398
17398 ทัวร์อินเดีย  วัน 3 คืน นครสีชมพู พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ 5 บิน การบินไทย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ต.ค.
นครสีชมพู พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
-
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
1 รีวิว
5/5ดีมาก
เริ่มต้น28,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 17685
17685 ทัวร์อินเดีย  วัน 4 คืน ประตูสู่อินเดีย สักการะพระพิฆเนศ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา 6 บิน การบินไทย
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ประตูสู่อินเดีย สักการะพระพิฆเนศ เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
-
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
38,999
เริ่มต้น36,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››

ข้อมูล ทัวร์ไหว้พระ 

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำถามว่า ไปไหว้พระวัดไหนดี? ขอพรยังไงให้ปัง? อยากไปขอพรเรื่องความรัก การงาน หรือการเงิน ควรจะไปที่ไหนเป็นพิเศษล่ะ? มาเลยจ้าาาา วันนี้เรามีคำตอบมาชี้ช่องให้ บอกเลยว่าคัดมาเฉพาะการเดินทางไปทัวร์ไหว้พระตามละแวกใกล้ๆ เมืองไทย ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ใช้เวลาไม่นานนัก แถมการเดินทางก็สุดจะสะดวกสบาย บอกเลยว่างานนี้ สายมูต้องมามุง!! ถ้าคุณกำลังมองหาทัวร์ไหว้พระเสริมดวงทำชีวิตให้รุ่ง พิกัดไหนเด็ด พิกัดไหนโดน รวบตึงมาไว้ให้แล้วที่นี่แบบบชิลล์ๆ


ทัวร์ไหว้พระ  - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พม่า

ถ้าจะพูดถึงสิ่งที่เป็นอันดับ 1 ของ 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในพม่าที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อน ชเวดากองคือคำตอบที่ใช่ ด้วยความที่เป็นเจดีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์พระพุทธเจ้า องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยทองคำเหลืองอร่ามไว้ทั้งองค์ ยอดฉัตรเจดีย์ประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นเพชรน้ำหนัก 76 กะรัต ทับทิมพม่า และอื่นๆ อีกชนิดประเมินค่าไม่ได้ เมื่อคุณมาที่นี่ แนะนำว่าสถานที่สำคัญก็คือลานอธิษฐาน จุดนี้แหละที่พระเจ้าบุเรงนองมาขอพรทุกครั้งก่อนออกรบตามตำนาน ซึ่งเชื่อว่านี่ละที่ทำให้ท่านเป็นนักรบที่เก่งกาจมาก ไม่ว่าจะออกรบครั้งไหนก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งไป จึงมักมีผู้นำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ขอพรจากองค์เจดีย์ที่ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลอยู่เสมอ รับรองว่าเมื่อมาทัวร์ไหว้พระที่นี่ คุณจะรู้สึกได้ทันทีถึงพลังแห่งศรัทธาที่แผ่อยู่ทั่วอาณาบริเวณ จนทำให้ขนลุกอย่างไม่รู้ตัวกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยทีเดียว เชื่อเรา!

ทัวร์ไหว้พระ - พระมหามัยมุนี พม่า

เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เมืองมัณฑะเลย์ องค์พระนั้นหุ้มทองคำบริสุทธิ์ทั้งองค์ ซึ่งเป็นแผ่นทองคำบริสุทธิ์ที่ผู้คนนำมาแปะเอาไว้จนพอกพูนเป็นเนื้อหนา เมื่อกดลงไปที่บริเวณองค์พระคุณจึงจะรู้สึกถึงความนิ่มนุ่มไม่แข็งกระด้าง องค์พระมหามัยมุนีทรงเครื่องกษัตริย์ประดับของมีค่า แล้วถ้าจะถามว่าวิจิตรงดงามแค่ไหนนะเหรอ? ก็ถึงขนาดที่ว่าคุณอาจตะลึงจนเกือบลืมกดชัตเตอร์กันเลยเชียวแหละ ไฮไลท์ของทัวร์ไหว้พระที่นี่ หากคุณเดินทางไปช่วงเช้าตรู่ก็จะได้เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระพุทธรูปด้วยน้ำอบผสมแป้งทานาคา และถ้าคุณอยากได้ทำเลดีๆ เหมาะกับการนั่งสวดมนตร์ขอพรแล้วละก็ ขอแนะนำว่าต้องมาถึงก่อนตี 4! เพราะจะได้มีโอกาสเข้าใกล้องค์พระมากๆ แม้ว่าการตื่นเช้าจะทำให้คุณทรมานไปนิด แต่ก็ถือเป็นความสุขอันแสนยิ่งใหญ่ทางใจ ถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้า ไปไหว้พระขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกันได้เลยค่ะคุณ!

ทัวร์ไหว้พระ - วัดหลงซาน  ไต้หวัน

เป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองไทเป สร้างในสไตล์จีนผสมผสานกับเอกลักษณ์ของทางไต้หวัน ภายในประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าต่างๆ ไว้กว่าร้อยองค์ ไม่ว่าจะเป็น พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่คู่วัดมาช้านาน เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และเทพเย่ว์เหล่า ซึ่งชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้ชายหญิงสมหวังด้านความรักซึ่งกันและกัน มาทัวร์ไหว้พระวัดนี้นะ ขอพรได้ครบทุกอย่างเลยนะคะคุณ ทั้งเรื่อง สุขภาพ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การงาน การเรียน ความรัก การเดินทาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละวันจึงมีคนมาสักการะที่วัดแห่งนี้กันอย่างมากมาย รู้อย่างนี้แล้วช้าไม่ได้นะ รีบแพคกระเป๋าจองทัวร์ไหว้พระแล้วมาที่นี่กันเถอะ อย่ารีรอ! ขอกระซิบเลยว่ายิ่งถ้าคุณเป็นคนโสดนะ พลาดไม่ได้เลยจริงๆ

ทัวร์ไหว้พระ - วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน

วัดนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู องค์เทพแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการขอพรให้อายุยืนยาว โดยผู้ที่ขอพรนั้นต้องนำกระดิ่งประจำปีนักษัตรของตนเอง ไปเขียนชื่อและคำอวยพรให้พร้อม ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นำไปทำพิธี จากนั้นคุณต้องมีพละกำลังขอพอที่จะเดินผ่านบันไดสวรรค์ 366 ขั้น ขึ้นไปสั่นกระดิ่งขอพรบนยอดเขา เสร็จแล้วจึงนำมาแขวนไว้ที่ขั้นบันไดซึ่งตรงกับวันเกิดตัวเอง บันไดสวรรค์แต่ละขั้นแทนจำนวนวันในแต่ละปี เราแนะนำว่าก่อนมาคุณต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินขึ้นบันไดด้วยล่ะ หากอยากรู้ว่ากำลังขาของคุณเจ๋งแค่ไหน แนะนำว่าควรไปทัวร์ไหว้พระที่นี่สักครั้ง ได้ทั้งขอพร ได้ทั้งฝึกความแข็งแรงด้วยนะ เรียกว่าทั้งฟิตทั้งฟินกันเลยทีเดียว

ทัวร์ไหว้พระ - วัดกังหันแชกงหมิว  ฮ่องกง

การเดินทางมาทัวร์ไหว้พระฮ่องกงคงไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆ ถ้าไม่มีวัดกังหันหรือวัดแชกงหมิวอยู่ในแพลนการเดินทางของคุณ ก็ที่นี่เป็นวัดที่คนส่วนใหญ่นิยมมาไหว้พระขอพร เป็น destination ของบรรดานักธุรกิจที่อยากสมหวังเรื่องการงานซึ่งหวังให้ธุรกิจราบรื่น เพราะองค์แชกงขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนผู้ผดุงความยุติธรรม ยึดถือความซื่อสัตย์ และรบชนะเสมอ สาเหตุที่วัดนี้ชื่อวัดกังหัน เพราะมีกังหันเป็นสัญลักษณ์ในการปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ให้ออกจากผู้ที่มาไหว้ขอพรนั่นเอง สำหรับคนที่เกิดปีชง จะชงตรง หรือโดนแค่หางเลข ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ไปฝากดวงไว้กับวัดไหนแล้วละก็ แนะนำให้พุ่งตรงมาทัวร์ไหว้พระขอพรที่นี่ได้ รับรองสบายใจหายห่วงแน่นอน

ทัวร์ไหว้พระ -วัดชีหลิน  ฮ่องกง

วัดนี้ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนแต่กลับดูคล้ายสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นซะอย่างนั้น ความพิเศษของวัดนี้คือ อาคารทุกหลังไม่ได้ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว อาศัยแค่เดือยไม้และหลักค้ำยันเท่านั้นเอง เหตุผลที่ทำให้หลายคนชอบมาทัวร์ไหว้พระที่นี่ก็คือความสงบเงียบ ซึ่งเหมาะแก่การขอพรและทำสมาธิ ภายในวัดมีรูปสักการะมากมาย หนึ่งในนั้นคือพระโพธิสัตว์กวนอิม ประทับในท่วงท่าสบายๆ กำลังมองเงาจันทร์ในน้ำไหว สื่อความหมายลึกซึ้งถึงความไม่เที่ยงแท้แห่งโลกมนุษย์นั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีพระที่เชื่อว่าสามารถสักการะเพื่อการรักษาโรคได้อีกด้วย คนฮ่องกงเชื่อว่า หากได้มาไหว้พระที่นี่จะทำให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นที่รักใคร่เมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ ของแบบนี้ไม่ลองจะไปรู้ได้ยังไง รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมจัดเวลาสำหรับที่นี่ให้เต็มๆ เลยนะ เชื่อเรา

ทัวร์ไหว้พระ - วัดอาม่า มาเก๊า

ถ้าพูดถึงวัดซึ่งเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า และถือเป็นซิกเนเจอร์อันดับหนึ่งซึ่งคนมาที่นี่ต้องแวะมา แน่นอนว่าต้องมีวัดอาม่ายืนหนึ่งมาอย่างแน่นอน ก็วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนเมืองมาเก๊าเกิดขึ้นซะอีก เก่าจริงมั้ยล่ะ? คนส่วนใหญ่นิยมมาขอพรเรื่องความรัก โชคลาภ และการเงิน ที่มาของชื่อ อาม่า นี้ ว่ากันว่ามีที่มาจากหญิงสาวชื่อ หลิงม่า ที่อาศัยเรือของชาวประมงข้ามฝั่งคาบสมุทร แล้วเจอพายุกลางทะเลทำให้เรือลำอื่นเกิดล่ม แต่เรือลำที่เธออาศัยมากลับเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย โดยมีคนเห็นเธอลอยหายไปเมื่อเรือเกยตื้น ผู้คนจึงเชื่อว่าเธอคือเทพธิดาแห่งท้องทะเล และเรียกบริเวณนี้ว่า A-Ma Goa ซึ่งแปลว่า อ่าวของอาม่า พอเวลาผ่านไปนานๆ เข้า ชื่อก็เพี้ยนกลายเป็น มาเก๊า เช่นทุกวันนี้ มาถึงมาเก๊าทั้งที ไม่ได้แวะมาทัวร์ไหว้พระ ณ วัดซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองนี้ ถือว่าผิด!

ทัวร์ไหว้พระ - วัดเปากง  มาเก๊า

วัดเปากง หรือ เปาบุ้นจิ้น เทพแห่งความยุติธรรม แห่งนี้ นอกจากจะเป็นวัดที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ท่านเปากง เพื่อขอพรให้ช่วยปัดเป่าศัตรูแล้ว ยังนิยมมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ภายในวัด โดยเฉพาะองค์ไท้ส่วยเอี๊ยะ ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีปางแตกต่างจากวัดอื่น ถือว่ามีความคลาสสิกน่าชมมาก ไม่เพียงเท่านั้น สตรีมีครรภ์ทั้งหลายยังนิยมมาขอพรให้เทพเจ้าช่วยดูแลลูกในท้องให้ปลอดภัย เติบโตเป็นเด็กฉลาด ว่านอนสอนง่าย เราแนะนำวัดนี้สำหรับผู้ที่ทัวร์ไหว้พระแล้วต้องการแก้ปีชงและเสริมดวงชะตา รวมทั้งคุณแม่ที่อยากให้ลูกคลอดออกมาสมใจนึก รับรองว่ามาแล้วทั้งเฮง! ทั้งปัง! แถมยังได้พลังใจก่อนคลอดกลับไปแบบเต็มๆ

ทัวร์ไหว้พระ - กราบขอพรสังเวชนียสถาน อินเดีย

เมื่อพูดถึงการมาทัวร์ไหว้พระในอินเดีย ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้ สิ่งที่ห้ามพลาดก็คือการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ซึ่งเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งแม้ 1 ใน 4 แห่งนั้น ปัจจุบันจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของประเทศเนปาลก็ตาม แต่ก็ยังถือเป็นเส้นทางที่สามารถข้ามแดนต่อเนื่องถึงกันได้อย่างไม่ยากนัก ไม่ว่าจะเป็นลุมพินีวัน ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ในการตรัสรู้ สารนาถ อันเป็นสถานที่ซึ่งเกิดการปฐมเทศนา หรือว่ากุสินารา สถานที่สุดท้ายในเหตุการณ์ปรินิพพาน แม้จะดูเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่อื่นๆ ซึ่งเรายกมา แต่ขอบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพุทธศาสนิกชน นี่คือทัวร์ไหว้พระที่อยากให้ทุกได้มีโอกาสเดินทางไป 

และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของไฮไลท์พิกัดเด็ดทัวร์ไหว้พระ ซึ่งเรารวบรวมมาฝากกันเท่านั้นนะ ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้คุณไปสัมผัสกับความพิเศษด้วยตาของคุณเอง หากใครสะดวกเดินทางไปประเทศใกล้ๆ และไม่อยากยุ่งยากในการหาข้อมูลทั้งหลายให้ปวดหัว การเดินทางกับทัวร์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้มาก เพราะไม่ต้องวุ่นวายในการวางแผนเดินทาง หรือจะจัดแจงเรื่องที่พักในซึ่งสะดวกสบายและปลอดภัย บอกเลยว่าเดินทางไปกับทัวร์น่ะสบายกว่าเห็นๆ ถ้าพร้อมแล้วก็กำเช็คลิสต์คำอธิษฐานในมือไว้ให้แน่น แล้วพกศรัทธาออกไปทัวร์ไหว้พระแบบปังๆ กันได้เลย!

รีวิวทัวร์ไหว้พระ แนะนำ

สายบุญมีเพลิน ! ไหว้พระพม่า 10 วัดดังในย่างกุ้ง

ชวนไหว้พระเสริมดวง กับ 5 วัดดังในต่างแดน ... ครึ่งปีหลังนี้ต้องปัง !

ไหว้พระ ขอพร แก้ชง กับ 7 วัดดังในต่างประเทศ