ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า (20 แพ็คเกจ)

พบ 20 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(10)
(4)
(5)
(1)
วันหยุด
เดือน
(7)
(17)
(17)
(6)
(5)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(9)
(10)
สายการบิน
(8)
(6)
(4)
(2)
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿5,900
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿7,900
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿7,900
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿8,900
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿8,900
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿7,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿8,900
22 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿7,900
อา 23 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿8,900
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿7,900
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿8,900
5 ต.ค. 18 อา 7 ต.ค. 18 ศ 05 ต.ค. / อา 07 ต.ค. ฿7,900
6 ต.ค. 18 8 ต.ค. 18 ส 06 ต.ค. / จ 08 ต.ค. ฿7,900
12 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. 18 ศ 12 ต.ค. / อา 14 ต.ค. ฿12,900
13 ต.ค. 18 15 ต.ค. 18 ส 13 ต.ค. / จ 15 ต.ค. ฿12,900
19 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / อา 21 ต.ค. ฿11,900
20 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿11,900
อา 21 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿12,900
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿7,900
27 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 ส 27 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿7,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿8,900
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿6,900
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿7,900
อา 2 ก.ย. 18 4 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / อ 04 ก.ย. ฿7,900
5 ก.ย. 18 7 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / ศ 07 ก.ย. ฿7,900
พฤ 6 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿7,900
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿8,900
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿8,900
10 ก.ย. 18 12 ก.ย. 18 จ 10 ก.ย. / พ 12 ก.ย. ฿7,900
12 ก.ย. 18 14 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / ศ 14 ก.ย. ฿7,900
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿8,900
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿8,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿8,900
22 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿7,900
12 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. 18 ศ 12 ต.ค. / อา 14 ต.ค. ฿11,900
13 ต.ค. 18 15 ต.ค. 18 ส 13 ต.ค. / จ 15 ต.ค. ฿13,900
19 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / อา 21 ต.ค. ฿11,900
20 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿13,900
อา 21 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿11,900
23 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. 18 อ 23 ต.ค. / พฤ 25 ต.ค. ฿7,900
24 ต.ค. 18 26 ต.ค. 18 พ 24 ต.ค. / ศ 26 ต.ค. ฿6,900
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿8,900
27 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 ส 27 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿7,900
อา 28 ต.ค. 18 30 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. / อ 30 ต.ค. ฿8,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
พฤ 30 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿10,999
฿7,900
พฤ 6 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿9,999
฿8,888
พฤ 13 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿10,999
฿8,888
พฤ 20 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿10,999
฿8,888
พฤ 11 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. 18 พฤ 11 ต.ค. / อา 14 ต.ค. ฿12,999
อา 14 ต.ค. 18 17 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. / พ 17 ต.ค. ฿11,999
พฤ 18 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / อา 21 ต.ค. ฿11,999
22 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. 18 จ 22 ต.ค. / พฤ 25 ต.ค. ฿12,999
พฤ 25 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿10,999
27 ต.ค. 18 30 ต.ค. 18 ส 27 ต.ค. / อ 30 ต.ค. ฿10,999
พฤ 1 พ.ย. 18 อา 4 พ.ย. 18 พฤ 01 พ.ย. / อา 04 พ.ย. ฿10,999
พฤ 8 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 พฤ 08 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿10,999
พฤ 15 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿10,999
พฤ 22 พ.ย. 18 อา 25 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. / อา 25 พ.ย. ฿10,999
พฤ 29 พ.ย. 18 อา 2 ธ.ค. 18 พฤ 29 พ.ย. / อา 02 ธ.ค. ฿10,999
พฤ 6 ธ.ค. 18 อา 9 ธ.ค. 18 พฤ 06 ธ.ค. / อา 09 ธ.ค. ฿11,999
8 ธ.ค. 18 11 ธ.ค. 18 ส 08 ธ.ค. / อ 11 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 13 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 พฤ 13 ธ.ค. / อา 16 ธ.ค. ฿11,999
พฤ 20 ธ.ค. 18 อา 23 ธ.ค. 18 พฤ 20 ธ.ค. / อา 23 ธ.ค. ฿11,999
อา 30 ธ.ค. 18 2 ม.ค. 19 อา 30 ธ.ค. / พ 02 ม.ค. ฿18,999
31 ธ.ค. 18 พฤ 3 ม.ค. 19 จ 31 ธ.ค. / พฤ 03 ม.ค. ฿18,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿14,900
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿14,900
อา 2 ก.ย. 18 4 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / อ 04 ก.ย. ฿13,900
5 ก.ย. 18 7 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / ศ 07 ก.ย. ฿13,900
พฤ 6 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿13,900
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿14,900
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿14,900
10 ก.ย. 18 12 ก.ย. 18 จ 10 ก.ย. / พ 12 ก.ย. ฿13,900
12 ก.ย. 18 14 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / ศ 14 ก.ย. ฿13,900
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿14,900
19 ก.ย. 18 21 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / ศ 21 ก.ย. ฿13,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿14,900
อา 23 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿15,900
12 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. 18 ศ 12 ต.ค. / อา 14 ต.ค. ฿17,900
13 ต.ค. 18 15 ต.ค. 18 ส 13 ต.ค. / จ 15 ต.ค. ฿18,900
19 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / อา 21 ต.ค. ฿17,900
20 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿18,900
อา 21 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿17,900
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿16,900
27 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 ส 27 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿16,900
อา 28 ต.ค. 18 30 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. / อ 30 ต.ค. ฿16,900
31 ต.ค. 18 2 พ.ย. 18 พ 31 ต.ค. / ศ 02 พ.ย. ฿15,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿7,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿7,900
5 ต.ค. 18 อา 7 ต.ค. 18 ศ 05 ต.ค. / อา 07 ต.ค. ฿11,900
6 ต.ค. 18 8 ต.ค. 18 ส 06 ต.ค. / จ 08 ต.ค. ฿11,900
12 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. 18 ศ 12 ต.ค. / อา 14 ต.ค. ฿12,900
อา 14 ต.ค. 18 16 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. / อ 16 ต.ค. ฿10,900
20 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿10,900
อา 21 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿12,900
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿8,900
27 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 ส 27 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿7,900
2 พ.ย. 18 อา 4 พ.ย. 18 ศ 02 พ.ย. / อา 04 พ.ย. ฿8,900
3 พ.ย. 18 5 พ.ย. 18 ส 03 พ.ย. / จ 05 พ.ย. ฿7,900
9 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿8,900
10 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿7,900
16 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 ศ 16 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿8,900
17 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 ส 17 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿7,900
23 พ.ย. 18 อา 25 พ.ย. 18 ศ 23 พ.ย. / อา 25 พ.ย. ฿8,900
24 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 ส 24 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿7,900
30 พ.ย. 18 อา 2 ธ.ค. 18 ศ 30 พ.ย. / อา 02 ธ.ค. ฿7,900
1 ธ.ค. 18 3 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / จ 03 ธ.ค. ฿8,900
7 ธ.ค. 18 อา 9 ธ.ค. 18 ศ 07 ธ.ค. / อา 09 ธ.ค. ฿9,900
อา 9 ธ.ค. 18 11 ธ.ค. 18 อา 09 ธ.ค. / อ 11 ธ.ค. ฿11,900
14 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 ศ 14 ธ.ค. / อา 16 ธ.ค. ฿9,900
15 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿8,900
21 ธ.ค. 18 อา 23 ธ.ค. 18 ศ 21 ธ.ค. / อา 23 ธ.ค. ฿9,900
22 ธ.ค. 18 24 ธ.ค. 18 ส 22 ธ.ค. / จ 24 ธ.ค. ฿8,900
28 ธ.ค. 18 อา 30 ธ.ค. 18 ศ 28 ธ.ค. / อา 30 ธ.ค. ฿11,900
29 ธ.ค. 18 31 ธ.ค. 18 ส 29 ธ.ค. / จ 31 ธ.ค. ฿12,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ทัวร์มาเก๊า จูไห่

เที่ยวมาเก๊า จูไห่ หากพูดถึงเมืองท่องเที่ยวฝั่งตอนใต้ของประเทศจีน นอกจากฮ่องกงที่เป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นชื่อ ยังมีอีกเมือง ที่อยากให้ท่านได้ไปทัวร์คือ “มาเก๊า” เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อดีตเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส ทำให้มีส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมโปรตุเกสและจีน ซึ่งชื่อถนนและสถานที่หลายๆ แห่งยังคงใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่ มีคาสิโนและห้างขนาดใหญ่ด้วย ส่วนใหญ่จะนิยมไปเที่ยวควบคู่กับเมืองจู่ไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ได้รับยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น "เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเส้นทางอื่นๆอีกมากมาย เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น จูไห่

สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า จูไห่

เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่าง “มาเก๊า จูไห่” มีสถาปัตยกรรม รูปปั้น สิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็น...

วัดเจ้าแม่กวนอิม

ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า ชมองค์รูปปั้น “เจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง” ที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวดู หากมองดีๆ จะมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน

วัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดอาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิม

ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา บริเวณหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่ 2 ตัว ซึ่งจะมีผู้คนไปสักการะตลอดทั้งปี

วัดอาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิม
วัดอาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิม

โบสถ์เซนต์ปอล

เนื่องจากอดีตเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส จึงมีสถาปัตยกรรมอย่าง โบสถ์เซนต์ปอล ที่เก่าแก่ ถูกสร้างให้เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเกิดการบูรณะใหม่เหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้า ด้านหลังของโบสถ์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศาสนา

โบสถ์เซนต์ปอล
โบสถ์เซนต์ปอล

เชนาโด้สแควร์

จตุรัสในมาเก๊า สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมือง ตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี พื้นถนนปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในท้องทะเลกว้าง มีเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม ของตกแต่ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน

เชนาโด้สแควร์
เชนาโด้สแควร์

เดอะเวเนเชี่ยน (The Venetian Resort) โรงแรมคาสิโนหรูหราขนาดใหญ่

ออกแบบสไตล์อิตาลี ภายในมีอาหาร ที่พักและกิจกรรมให้ทำมากมาย และตัวบริการต่างๆนั้นระดับ 5 ดาวเลยทีเดียว

เดอะเวเนเชี่ยน
เดอะเวเนเชี่ยน

หวีหนี่

สู่เมือง “จูไห่” แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามถือไข่มุกอยู่ริมทะเล แลนด์มาร์คของที่นี่

หวีหนี่
หวีหนี่

ถนนคู่รัก (The Lover’s Road)

ถนนเลียบชายหาดสุดโรแมนติก โดยรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน

พระราชวังหยวนหมิง

สวนหย่อมจำลองที่ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าในกรุงปักกิ่ง โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาด มีความแตกต่างคือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน

พระราชวังหยวนหมิง
พระราชวังหยวนหมิง

กิจกรรม เที่ยวมาเก๊า จูไห่

เที่ยวมาเก๊า จูไห่ ดื่มด่ำกับบรรยากาศเสมือนอยู่ในอิตาลีที่ “เดอะเวเนเชี่ยน” ท่านสามารถ ล่องเรือกอนโดล่า ฟังฝืพายขับร้องเพลงอันไพเราะ มีร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังมาไว้ที่นี่ ส่วนภายในบริเวณของโรงแรม มีขบวนพาเหรด สร้างสีสัน ตระการตาให้ท่านได้ชื่นชม ได้สัมผัสกับเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรม มากไปกว่านั้นยังมีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านเพลิดเพลินกับการลองเสี่ยงโชคเล่นๆ เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย

ล่องเรือกอนโดล่า
ล่องเรือกอนโดล่า
ต่อกันด้วยความตื่นเต้น เร้าใจ กับโชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัยโบราณ ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที่มีความชำนาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย ซึ่งทุกท่านจะได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พร้อมกับความสนุก ตื่นตาตื่นใจไปพร้อมๆกัน

สภาพอากาศ ฤดู

มาเก๊าและจูไห่ มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างอบอุ่น แบบชายทะเลเขตร้อน โดยเฉลี่ยอยู่ราวๆ 20 องศาเซลเซียส โดยแบ่งเป็นฤดูกาลต่างๆ ได้ดังนี้

ฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – ธันวาคม)

ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ฤดูหนาว (มกราคม – มีนาคม)

แม้ว่าจะมีอากาศค่อนข้างหนาว แต่ก็มีแสงแดด ให้พออบอุ่น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว

ฤดูร้อนและฝน (เมษายน – กันยายน)

อากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าว และมีความชื้น ในบางช่วงจะมีฝนตกและมักเกิดพายุใต้ฝุ่น

ของฝาก เที่ยวมาเก๊า จูไห่

ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ เช่น ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า มะนาวโปรตุเกส หมูแผ่นสูตรพิเศษ เป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากอเมริกาที่ราคาถูก เนื่องจากปลอดภาษี ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบำรุง สามารถซื้อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้อที่ต้นทาง มีสินค้าชื่อดังได้แก่ น้ำมันตับปลา ฉลามทะเลลึกบำรุงสมอง และยาบำรุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบำรุงอายุวัฒนะและบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึง ร้านบัวหิมะ คนไทยรู้จักกันดี เป็นยาอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ ร้านผ้าไหมจีน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมการดึงใยไหมรังแฝด วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

ร้านหยก สมบัติล้ำค่าของชาวจีน ช่วยเรื่องสุขภาพและเงินทอง

ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งที่มี 5,000 กว่าร้านค้า ทั้งร้านเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญของที่นี่ราคาถูกมากเพราะสินค้าทำเลียนแบบจากจีน