Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการแห่งหนึ่งของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย แถมองค์การยูเนสโกยังประกาศให้เป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปีแล้ว ด้วยว่ามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม