ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ (7 แพ็คเกจ)

พบ 7 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(3)
(2)
(2)
วันหยุด
เดือน
(4)
(6)
(7)
(7)
จำนวนวันเดินทาง
(6)
(1)
สายการบิน
(5)
(2)
ทั่วไป
รหัส 13107
ลดราคา
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู 4 วัน 2 คืน เนินชอคโกแลต อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู บิน PR
ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู / โบสถ์บาซลตามนอเดลซานโตนโน / อิสระท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เต็มวัน หรือเลือกซื้อOPTIONเสริม / เนินช็อคโกแลต
13
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
17,900
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12942
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู 5 วัน 2 คืน หมู่บ้านโลบ๊อค ชมปลาฉลามวาฬ อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู  บิน PR
ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
5 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
น้ำตกตูมาล็อก / ว่ายน้ำดูปลาฉลามวาฬ / เนินช็อคโกแลต
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿17,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13545
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบราตัน ทะเลสาบบราตัน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) / มัสยิดทองคำ / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / หมู่บ้านคินตามณี
16
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿19,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12898
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดทองคำ จุดชมวิวภูเขาไฟตาอัล บิน BI (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
บรูไน - ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ภูเขาไฟตาอัล / กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / มัสยิดทองคำ
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿19,990
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13348
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบราตัน ชมมัสยิดทองคำ บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / วัดเตียร์ตาอัมปีล
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿19,991
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12900
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน เกาะนูซาปนีดา หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
Angel Billabong / กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / Broken Beach / หาด Klingking / เกาะนูซาเปอนีดา / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
15
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿20,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13110
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดีนที่3 ชมวิวภูเขาตาอัล บิน BI
บรูไน - ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / พ.ย. / ธ.ค.
People’s Park in the Sky / ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) / มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3
19
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿23,900

ทัวร์ฟิลิปปินส์

เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1000 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (อีกชาติหนึ่งคือติมอร์-เลสเต) และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อาร์โนลด์ โจเซฟ ทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์