ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย การบินไทย (18 แพ็คเกจ)

พบ 18 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สายการบิน Thai Airways
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(8)
(3)
(4)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(9)
(10)
(13)
(3)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(3)
(1)
(10)
(1)
(3)
สายการบิน
(18)
(10)
(8)
(6)
(4)
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12251
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือแม่น้ำ Moskva บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿39,999
ทั่วไป
รหัส 13748
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / จัตุรัสแดง / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿41,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12021
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งซาร์กอร์ส ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / พระราชวังเครมลิน
18
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿41,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13531
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน พระราชวังฤดูร้อน มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / วิหารเซนต์บาซิล / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
19
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12782
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค.
พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / พระราชวังฤดูหนาว / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
19
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿55,900
ทั่วไป
รหัส 13749
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จตุรัสแดง นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิสคลาส บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / พระราชวังฤดูหนาว / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
29
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11545
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล หมู่บ้านโคโลเมนสโคว บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / หมู่บ้านโคโลเมนสโคว
23
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14040
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
24
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
62,900
฿58,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12580
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโคโลเมนสโกเย บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
26
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿59,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14114
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอรืสเบิร์ก 7 วัน 5 คืน พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสแดง บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูหนาว / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
27
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿60,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13510
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ล่าแสงเหนือ / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / จัตุรัสแดง / หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย
19
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿65,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13703
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ชมปรากฏการณ์เเสงเหนือ ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สุนัขลากเลื่อน / ล่าแสงเหนือ
20
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿68,900
ทั่วไป
รหัส 13798
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านชาวซามิ มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ / พระราชวังเครมลิน / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / ล่าแสงเหนือ
18
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿68,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12398
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ล่าหาแสงเหนือ ณ มูร์มันสค์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สุนัขลากเลื่อน / จัตุรัสแดง / ล่าแสงเหนือ / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
23
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿68,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12785
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน ล่าแสงเหนือที่มูร์มันสค์ บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่าแสงเหนือ / หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย / พระราชวังแคทเธอรีน / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / พระราชวังเครมลิน
18
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿69,900
ทั่วไป
รหัส 13702
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ พระราชวังเครมลิน บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
9 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ขับสโนว์โมบิล / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังแคทเธอรีน
26
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿79,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11653
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน เฟเดอเรชั่นทาวเวอร์ บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
9 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ป้อมปราการนอฟโกรอด / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ / พระราชวังแคทเธอรีน / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ / โบสถ์อัสสัมชัญมอสโคว / พระราชวังเครมลิน
34
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿105,900
ทั่วไป
รหัส 13693
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง ล่าแสงเหนือ บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
9 วัน 7 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / ล่าแสงเหนือ / หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / วิหารเซนต์บาซิล
29
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿113,000

ทำกิจกรรมอะไรดีเมื่อไปทัวร์รัสเซีย การบินไทย

ประเทศรัสเซียกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคนไปแล้วในเวลานี้ ด้วยความน่าสนใจของสถาปัตยกรรมบวกกับในอดีตประเทศนี้ค่อนข้างมีความเคร่งขรึม ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อพวกเขาเปิดประเทศจึงทำให้คนสนใจเยอะ อย่างใครเลือกซื้อทัวร์รัสเซีย การบินไทย ต้องบอกว่ากินหรูอยู่สบายสุดๆ แค่ตอนนั่งเครื่องไปก็เพลินแล้วไม่รวมกิจรรมต่างๆ ที่จะได้พบเจอในการเดินทาง อยากรู้ว่าไปทัวร์รัสเซียทั้งทีมีกิจกรรมอะไรน่าทำบ้างตามมากันเลย

Beautiful-view-of-Moscow

มาทั้งทีก็ต้องเที่ยวมอสโกกันก่อน – เมืองแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวจะต้องได้สัมผัสเมื่อมากับทัวร์รัสเซีย การบินไทย ทุกๆ คนจะได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในกรุงมอสโก โดยสถานที่โด่งดังที่ทุกคนต้องสัมผัสกับสายตาตัวเองให้ได้สักครั้ง เช่น สถานที่รถไฟใต้ดินมอสโก, พระราชวังเครมลิน, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, มหาวิหาร เซนต์ เดอ ซาร์เวีย เป็นต้น ทุกๆ ที่ที่กล่าวมาการันตีว่าประทับใจสุดๆ

Winter-Palace

ตามติดด้วยการไปเยือนเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อีกเมืองท่องเที่ยวที่คนมากับทัวร์รัสเซีย การบินไทยต้องมีโอกาสได้สัมผัสเช่นกัน เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยงามสุดๆ เมืองหนึ่งของโลกตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเนวา สถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมาก เช่น พระราชวังฤดูหนาว, พระราชวังแคทเธอรีน, พระราชวังฤดูร้อน, วิหารเซนต์ไอแซค, มหาวิหารคาซาน และอื่นๆ อีกหลายแห่ง แต่ละที่ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและงดงามเกินบรรยาย

matryoshka

จัดตุ๊กตาแม่ลูกดกมาซักตัว – ถือเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องซื้อกลับมาเป็นที่ระลึกสำหรับตุ๊กตาแม่ลูกดก ลักษณะจะเป็นตุ๊กตาทรงกระปุกตกแต่งสีสันสวยงาม ฝาด้านบนเมื่อเปิดออกจะเจอตุ๊กตาข้างในซ้อนกันไปเรื่อยๆ มีความน่ารักสุดๆ เหมาะกับการซื้อไปฝากเพื่อน แฟน แบบเก๋ไก๋

caviar-pollution-power-plant

ทานไข่ปลาคาเวียร์ – ทัวร์รัสเซีย การบินไทยหลายๆ ทริปมักมีการจัดไข่ปลาคาเวียร์มาให้ได้ทานกัน แต่ถ้าไม่มีก็อย่ากลัวลองหาร้านอาหารดีๆ สักร้านเข้าไปสัมผัสรสชาติกับหนึ่งในเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลก

alcohol

แก้หนาวด้วยวอดก้ากันหน่อย – เรารู้กันดีว่ารัสเซียมันหนาวสุดขั้วหัวใจแค่ไหนโดยเฉพาะฤดูหนาว วิธีแก้หนาวดีๆ คือนั่งจิบวอดก้าสบายๆ ในร้านอาหารหรือจะในห้องพักก็ชิลล์ใช้ได้ แถมยังเป็นเครื่องดื่มที่คนรัสเซียชอบสุดๆ เพราะช่วยแก้หนาวได้ดี

กิจกรรมเหล่านี้ทุกคนสามารถพบเจอได้เมื่อไปกับทัวร์รัสเซีย การบินไทย แล้วจะต้องประทับใจกลับมาอย่างไม่ลืมเลือน เผลอๆ อยากไปอีกรอบด้วยซ้ำแม้จะเป็นที่เดิมก็ตาม