ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน วัดถ้ำบาตู เก็นติ้งไฮแลนด์ พระราชวังแห่งชาติ บิน MALAYSIA AIRLINES (เก็บทิปที่สนามบิน)

ทั่วไป
รหัส 10477
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 วัน 2 คืน
ม.ค.
MALAYSIA AIRLINES
MALAYSIA AIRLINES
เริ่มต้น 7,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เก็นติ้ง ไฮแลนด์
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน