ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย (9 แพ็คเกจ)

พบ 9 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(4)
(4)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(4)
(8)
(8)
(7)
(7)
(3)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(5)
สายการบิน
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
13 ก.ค. 19 15 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / จ 15 ก.ค. ฿8,999
อา 14 ก.ค. 19 16 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / อ 16 ก.ค. ฿8,999
10 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿9,555
16 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿7,999
23 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿7,999
30 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿6,999
6 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿7,999
13 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿7,999
20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿7,999
27 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 ศ 27 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿6,999
4 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ศ 04 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿7,999
5 ต.ค. 19 7 ต.ค. 19 ส 05 ต.ค. / จ 07 ต.ค. ฿7,999
12 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿9,999
18 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿7,999
25 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿7,999
26 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿7,999
8 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 ศ 08 พ.ย. / อา 10 พ.ย. ฿7,999
15 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿7,999
22 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿7,999
29 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿7,999
พฤ 5 ธ.ค. 19 7 ธ.ค. 19 พฤ 05 ธ.ค. / ส 07 ธ.ค. ฿8,999
อา 8 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 อา 08 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿8,999
13 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 ศ 13 ธ.ค. / อา 15 ธ.ค. ฿8,999
14 ธ.ค. 19 16 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. / จ 16 ธ.ค. ฿8,999
21 ธ.ค. 19 23 ธ.ค. 19 ส 21 ธ.ค. / จ 23 ธ.ค. ฿8,999
28 ธ.ค. 19 30 ธ.ค. 19 ส 28 ธ.ค. / จ 30 ธ.ค. ฿9,999
อา 29 ธ.ค. 19 31 ธ.ค. 19 อา 29 ธ.ค. / อ 31 ธ.ค. ฿9,999
30 ธ.ค. 19 1 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / พ 01 ม.ค. ฿10,999
31 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿10,500
1 ม.ค. 20 3 ม.ค. 20 พ 01 ม.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿8,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿9,900
21 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 ศ 21 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿9,900
28 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 ศ 28 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿9,900
12 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿9,900
19 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 ศ 19 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿9,900
2 ส.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 ศ 02 ส.ค. / อา 04 ส.ค. ฿9,900
10 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿10,900
16 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿9,900
23 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿9,900
30 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿9,900
6 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿9,900
13 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿9,900
20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿9,900
4 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ศ 04 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿9,900
12 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿10,900
18 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿9,900
25 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿9,900
1 พ.ย. 19 อา 3 พ.ย. 19 ศ 01 พ.ย. / อา 03 พ.ย. ฿9,900
15 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿9,900
22 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿9,900
29 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿9,900
30 ธ.ค. 19 1 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / พ 01 ม.ค. ฿11,900
31 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿11,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
พฤ 4 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿13,999
12 ก.ค. 19 15 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / จ 15 ก.ค. ฿14,999
13 ก.ค. 19 16 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / อ 16 ก.ค. ฿14,999
26 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿15,999
9 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿14,999
พฤ 22 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿13,999
พฤ 12 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿12,999
พฤ 3 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 พฤ 03 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿13,999
11 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿15,999
19 ต.ค. 19 22 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / อ 22 ต.ค. ฿13,999
พฤ 24 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿13,999
พฤ 21 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿12,999
7 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 ส 07 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿14,999
พฤ 12 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. / อา 15 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 19 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. / อา 22 ธ.ค. ฿13,999
27 ธ.ค. 19 30 ธ.ค. 19 ศ 27 ธ.ค. / จ 30 ธ.ค. ฿14,999
28 ธ.ค. 19 31 ธ.ค. 19 ส 28 ธ.ค. / อ 31 ธ.ค. ฿15,999
30 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿16,999
31 ธ.ค. 19 3 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿16,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวง่ายๆในราคาประหยัด

เที่ยวมาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทยอยู่ไม่น้อย มีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและระยะทางที่ไม่ได้ไกลจากเมืองไทยเท่าไรนักทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมั่นหมายไว้ว่าหากมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซียจะเป็นทริปอันดับต้นๆที่เขาเหล่านั้นเลือกไปเยือน นอกจากวัฒนธรรมแล้ว ความสวยงามของธรรมชาติที่ชาวมาเลเซียรักษาเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ก็ทำให้ผู้มาเยือนหลงใหลจนไม่อาจละสายตาได้ไม่แพ้กัน

ที่เที่ยวห้ามพลาด เมื่อเที่ยวมาเลเซีย

น้ำตกอีสกันดา

น้ำตกอีสกันดา ประเทศมาเลเซีย
น้ำตกอีสกันดา ประเทศมาเลเซีย

น้ำตกอีสกันดา ตั้งอยู่ในรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆของประเทศ ภายในตัวน้ำตกท่านจะได้พบกับธารน้ำใสที่รายล้อมไปด้วยป่าสีเขียวตลอดทั้งเส้นทาง แน่นอนว่าอีกกิจกรรมที่เหล่าทัวร์ริสนิยมมากที่สุดได้แก่ การหย่อนกายลงแช่ในน้ำตกนั่นเอง โดยท่านสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เนื่องจากน้ำตกอีสกันดานั้นมีน้ำให้พักผ่อนกันได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

คาเมรอน ไฮแลนด์

ความงามของที่ราบสูงคาเมรอน เมืองแห่งหุบเขา
ความงามของที่ราบสูงคาเมรอน เมืองแห่งหุบเขา

คาเมรอน ไฮแลนด์ เป็นเมืองแห่งหุบเขาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามของขุนเขาและเมฆหมอกตลอดทั้งเส้นทางซึ่งมีความยาวกว่าสองร้อยกิโลเมตร เหมาะสำหรับผู้ที่หลงรักในสีเขียวของธรรมชาติ แมกไม้ที่ปกคลุมทั่วทั้งเนินเขา สัมผัสเข้ากับอากาศเย็น เกิดเป็นสายหมอกสีขาวที่ก่อตัวอยู่ตรงหน้า หากมีโอกาสได้มาทัวร์มาเลเซีย การได้มาสูดความสดชื่นที่นี่ถือเป็นการพักผ่อนที่คุ้มค่าไม่น้อย

มัสยิดสชมพู

มัสยิดสชมพู หรือ มัสยิดปุตรา ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา นับเป็นสถานที่สำคัญของเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม สีชมพูหวานของตัวอาคารเมื่อสะท้อนสู่พื้นน้ำของทะเลสาบช่วยดึงให้สถานที่แห่งนี้ดูโดดเด่นขึ้นจนกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์มาเลเซีย ด้านหน้าของมัสยิดสีชมพูแห่งนี้เป็นที่ตั้งของปุตราสแควร์ซึ่งเป็นลานกว้างที่มีรูปดาว 13แฉก แทนรัฐทั้ง13ของประเทศมาเลเซีย อีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดได้แก่ หอคอยที่มีความสูงถึง 116 เมตร นับเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในภูมิภาคเลยทีเดียว

ไร่ชาคาเมรอน

การเที่ยวชมไร่ชา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติไม่ควรพลาด กลิ่นหอมอ่อนๆของยอดชาช่วยกระตุ้นจิตใจให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย สีเขียวของต้นชาอย่างดีถูกปกคลุมไปทั่วทั้งทิวเขา ทอดยาวไปไกลสุดลูกตา นอกจากนี้ที่ยังมีคาเฟ่เล็กๆสำหรับท่านที่ต้องการลิ้มรสชาสดจากไร่ การได้ดึ่มด่ำกับรสชาติชาแท้ๆคุณภาพเยี่ยมท่ามกลางไร่ชาแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่หาจากไหนไม่ได้ง่ายๆแน่นอน

กิจกรรมยอดฮิต เมื่อเที่ยวมาเลเซีย

นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมือง

ถือว่าเป็นไฮไลท์ประจำทริปเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมกระเช้าลอยฟ้า เดินทางสู่ยอดเขาสูง เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ตลอดทางจะได้พบกับทิวทัศน์ของป่าไม้สีเขียวจากมุมสูง เก็บภาพความประทับใจกันได้แบบพาโนราม่า ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างความอิ่มเอมใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งเส้นทาง ถึงแม้จะกินเวลาเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้น แต่เชื่อว่าภาพที่ได้เห็นไปเมื่อครู่นั้นจะเกิดเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืม

ชมเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์

บรรยากาศกรุงกัวลาลัมเปอร์ยามค่ำคืน
บรรยากาศกรุงกัวลาลัมเปอร์ยามค่ำคืน

หลังจากท่องเที่ยวกันมาจนเต็มอิ่มแล้ว การได้แวะเก็บภาพเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียอย่าง กรุงกัวลาลัมเปอ ก็ถือเป็นการเก็บภาพความประทับใจที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกันมาก โดยจุดเก็บภาพหลักๆได้แก่ ภาพเมืองใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูงละฟ้า ตึกปิโตรนัสซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 452เมตรเลยทีเดียว อีกสถานที่หนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันได้แก่ อนุสาวรีย์ทหารอาสาที่สร้างขึ้นเพื่อลำรึกถึงช่วงสงครามโลก ปัจจุบันถูกสร้างเป็นสวนสารณะที่สวยงาม

เช็คสภาพอากาศ ก่อนมาทัวร์มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นเช่นเดียวกัประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต้ ทำให้สภาพอากาศไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก โดยมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 22-36องศาเซลเซียสแล้วแต่ฤดูกาล บางช่วงจะมีฝนตกชุก ดังนั้นหากมีแพลนจะได้มาทัวร์มาเลเซียล่ะก็ อย่าลืมตรวจเช็คสภาพอากาศในช่วงนั้นให้แน่ชัด นอกจากนี้ การเตรียมร่มและเสื้อกันฝนเอาไว้ล่วงหน้าก็ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดี

อาหารจานเด็ด

โรตีปราตา

โรตีปราต้าเนื้อหนานุ่ม
โรตีปราต้าเนื้อหนานุ่ม

หลายคนอาจคุ้นเคยกับโรตีแผ่นบางราดด้วยนมข้นหวาน โรยด้วยผงโอวัลตินซึ่งถือเป็นของหวานสุดโปรดของใครหลายๆคน แต่โรตีปราต้าซึ่งนิยมทานกันมากในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นั้น จะเป็นแผ่นแป้งหนานุ่มหอมอร่อย ซึ่งเจ้าแผ่นนุ่มๆนี้สามารถรับประทานได้หลายแบบ ทั้งราดนม ทานกับกล้วยหอม ทาช็อคโกแลต หรือนำมานานแทนข้าวก็ได้ โดยนำมาทอดในน้ำมันจนกลายเป็นสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอ ก่อนตักขึ้นเสริฟพร้อมกับกับข้าว หรือใครจะราดด้วยแกงกะทิหอมมันลงบนตัวโรตีเลยก็อร่อยไม่แพ้กัน เหตุนี้เอง นักท่องเที่ยวที่ได้มาทัวร์มาเลเซียจึงพากันซื้อแผ่นโรตีปราตานี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยทุกครั้ง

แกงละก์ซา

แกงละก์ซา ถึงจะนับเป็นอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ แต่ก็ถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดของชาวมาเลเซียอยู่เหมือนกัน โดยแกงละก์ซานี้มีลักษณะเป็นน้ำซุปแกงกะทิ ปรุงด้วยเนื้อตามสูตรต่างๆ โดยแบ่งเป็นสามชนิดด้วยกันได้แก่ ละก์ซา เลอมัก เป็นแกงกะทิที่เน้นน้ำซุปจากเนื้อปลา มีรสชาติหอมหวานเผ็ดร้อน รับประทานคู่กับเส้นคล้ายก๋วยเตี๋ยว กาตง ละก์ซา ไม่ค่อยเห็นในประเทศมาเลเซียเท่าไรนักเนื่องจากเป็นสูตรเฉพาะของย่านกาตฃ ประเทศสิงคโปร โดยจุดเด่นอยู่ตรงเส้นที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ทำให้สามารถใช้ช้อนทานได้อย่างสะดวก และสุดท้ายได้แก่ อาซัม ลักซา ซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นมะขามเปียก ทำให้มีรสอมเปรี้ยว นิยมรับประทานคู่กับเส้นคล้ายขนมจีน แต่งหน้าด้วยกะปิ

ของฝากติดมือ เมื่อเที่ยวมาเลเซีย

สินค้าแฟชั่น

เที่ยวมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียนั้นถือเป็นสวรรค์ของสาวๆขาช็อปเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่นอย่าง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังของแท้จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากจะมีให้เลือกมากมายแล้ว ราคาสินค้าแต่ละชิ้นยังเรียกได้ว่าเบาจนทำเอาสาวๆหม้ามืดตามัวเทกระเป๋าช็อปกันแบบไม่กลัวเงินหมด หลายๆคนถึงกับรับฝากหิ้วกันเลยทีเดียว

ขนมและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มไมโลในประเทศมาเลเซีย ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้น
เครื่องดื่มไมโลในประเทศมาเลเซีย ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้น

ขนมห่อในประเทศมาเลเซียนั้น ถึงแม้จะมีวางขายในประเทศไทยด้วยเหมือนกัน แต่ว่ากันว่ารสชาติขนมที่นี่นั้นเข้มข้นกว่า ในราคาที่อาจจะสูงกว่าเล็กน้อย ไม่เพียงแค่ขนมแต่ยังรวมไปถึงของกินชนิดอื่นๆด้วยเช่น นม น้ำผลไม้ ฯลฯ นอกจากนี้สินค้าบางยี่ห้อก็ได้ผลิตรสชาติใหม่ๆ สำหรับ“วางขายบนหน้าร้านในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะ” ซึ่งแน่นอนว่าหาที่ไหนไม่ได้ ทำให้นักท่องเที่ยวไทยนิยมซื้อขนมห่อเหล่านี้กลับบ้านไปฝากเด็กๆ เพื่อนฝูง หรือแม้แต่ซื้อทานเอง