แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ทั้งหมด

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน ชมงาน MOTOGP MALAYSIA มัสยิดสีชมพู บิน MALAYSIA AIRLINES

เที่ยวเทศกาล
รหัส 13332
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 วัน 2 คืน
MALAYSIA AIRLINES
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
งานแข่งมอเตอร์ไซต์ โมโต้ จีพี มาเลเซีย
งานแข่งมอเตอร์ไซต์ โมโต้ จีพี มาเลเซีย
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ดีค่ะ คุ้มมาก