แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มาเลเซีย ปีนังทั้งหมด

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง 3 วัน 2 คืน สตรีทอาร์ต ขึ้นชมวิวเดอะท็อปชั้น60 บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 14045
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย ปีนัง
3 วัน 2 คืน
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ปีนังฮิลล์
ปีนังฮิลล์
วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเต่า
วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเต่า
อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์
อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์
ย่านริมน้ำเกอร์นีย์
ย่านริมน้ำเกอร์นีย์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน