Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานปีนัง
 • วัดไชยมังคลาราม
 • วัดธรรมิการาม
 • หมู่บ้านชาวประมงจอร์จทาวน์
ท่าอากาศยานปีนัง
ท่าอากาศยานปีนัง

เดิมคือ ท่าอากาศยานนานาชาติบายันเลอปัซ ตั้งอยู่ที่เมืองบายันเลอปัซ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากตัวเมืองจอร์จทาวน์ (เมืองหลวงของรัฐ) ไปทางใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร (10 ไมล์) รองรับการจราจรทางอากาศของปีนังเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของไฟร์ฟลาย ซึ่งเป็นสายการบินลูกของ Malaysia Airlines

วัดไชยมังคลาราม
วัดไชยมังคลาราม

วัดไทยไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งอยู่ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นวัดไทยที่มีชื่อเสียงมานานบนเกาะปีนัง โดยภายในอุโบสถมีพระนอนยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยมีความยาว 108 ฟุต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมีชื่อว่าพระพุทธชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามให้ในคราวเสด็จประพาสเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2505

วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม

วัดธรรมิการาม ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดไชยมังคลาราม โดดเด่นด้วยการใช้สีแดงสลับทองดึงดูดสายตา มีรูปปั้นช้างหินขาวสองเชือกยืนพิทักษ์อยู่หน้าทางเข้าที่ประดับประดาอย่างสวยงาม เมื่อมองเข้ามา สายตาคุณจะสะดุดกับเสาหลักสีทอง หลังคาโค้งสีทองที่เรียงกันเป็นแถวอย่างยิ่งใหญ่ และยอดเจดีย์ทรงกรวยสีทองวาววับ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1803 ด้านในจะมีภาพวาดมากมาย ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง และรูปปั้นต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และตำนานของพระพุทธศาสนา

หมู่บ้านชาวประมงจอร์จทาวน์
หมู่บ้านชาวประมงจอร์จทาวน์

หมู่บ้านชาวประมงที่สร้างยื่นออกไปในทะเล ได้เล่าถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้คนว่า ยังมีการประกอบอาชีพประมงกันอยู่  โดยหมู่บ้านตั้งอยู่ริมทะเล พอเราเดินไปเรื่อยๆ เหมือนกับ เรากำลังเดินไปกลางทะเล

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Neo+ penang / cititel hotel penang หรือเทียบเท่า Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ปีนังฮิลล์
 • วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเต่า
ปีนังฮิลล์
ปีนังฮิลล์

ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) นั้น อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตรทำให้อากาศด้านบนเย็นสบาย อยู่บนเนินเขาปีนัง ฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (Bukit Bemdara) สามารถชมเมืองจอร์จทาวน์ได้อย่างสุดสายตา วิธีการขึ้นไปบน ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) นั้นสามารถเดินเท้าขึ้นไปได้ด้วยแต่จะให้เวลาเยอะและต้องใช้แรงเป็นอย่างมาก

วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเต่า
วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเต่า

วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่างแพร่ หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีน และไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น ซึ่งรู้จักกันในนามเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ (Ban Po Thar) โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์ Tsi Tsuang Wang เนื่องจากองค์พระโพธิสัตว์ทรงเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ประสบทุกข์เข็ญแทน การเข้าสู่นิพพานหลังจากการตรัสรู้

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • จอร์จทาวน์
 • ห้างควีนส์เบย์
 • จอร์จทาวน์สตรีท อาร์ต
 • ย่านริมน้ำเกอร์นีย์
จอร์จทาวน์
จอร์จทาวน์

มีชื่อเป็นภาษามาเลย์ว่าตันจุง เป็นเมืองเอกของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง เป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปี 2008 จอร์จทาวน์และมะละกาถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใครทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ห้างควีนส์เบย์
ห้างควีนส์เบย์

เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง ตั้งอยู่ในเขต Bayan Lepas บริหารงานโดย CapitaMalls Asia ซึ่งเป็นกลุ่มทุนของ CapitaLand ในสิงคโปร์ เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2006 ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 230,000 ตารางเมตร และมีร้านค้าแบรนด์เนมที่มีมากกว่า 400 ร้านกระจายอยู่ทั่วทั้ง 5 ชั้น และโรงภาพยนตร์ที่อยู่ในชั้นบนสุด

จอร์จทาวน์สตรีท อาร์ต
จอร์จทาวน์สตรีท อาร์ต

เป็นย่านศิลปะบนท้องถนนย่านหนึ่งในจอร์จทาวน์ที่เป็นแหล่งภาพวาดกราฟิตี้ที่มีอยู่มากมายริมอาคารเก่าต่างๆ ที่ช่วยเติมเต็มความมีสีสันและชีวิตชีวา ทั้งยังถ่ายทอดความเป็นเอเชียที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวปีนัง ผ่านภาพวาดเพิ่มสีสันสร้างเสน่ห์ให้จอร์จทาวน์ ที่นี่ถือเป็นพื้นที่ศิลปะที่ได้รับการคุ้มครองจากยูเนสโก้

ย่านริมน้ำเกอร์นีย์
ย่านริมน้ำเกอร์นีย์

เป็นทางเดินริมทะเลยอดนิยมในจอร์จทาวน์ ตั้งชื่อตามเซอร์เฮนรีเกอร์นีย์ เอกอัคราชทูตอังกฤษในช่วงประมาณปี 1950 ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดส์ริมทะเล นอกจากนี้เกอร์นีย์ยังเป็นส่วนหนึ่งของย่านธุรกิจกลางแห่งที่สองของจอร์จทาวน์เนื่องจากตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริเวณนี้

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Neo+ penang / cititel hotel penang หรือเทียบเท่า Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์
อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์
อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์

เป็นอาคารที่อยู่มีความสูงที่สุดในปีนัง ที่ชั้นบนสุดคือชั้น 68 มีจุดชมวิวที่จะได้เห็นทิวทัสน์อันงดงามของเมืองปีนังและพื้นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ นอกจากนี้ที่ชั้น 65 ยังมีหอดูดาว ทางเดินกระจกที่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิวเมืองเบื้องล่างจากมุมที่ไม่เหมือนใครได้

กลางวัน
  เดินทาง
 • โรงงานช๊อคโกแลต (ร้านช๊อคโกแลต) มาเลเซีย
 • ท่าอากาศยานปีนัง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงงานช๊อคโกแลต (ร้านช๊อคโกแลต) มาเลเซีย
โรงงานช๊อคโกแลต (ร้านช๊อคโกแลต) มาเลเซีย

ช๊อคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็นของฝากขึ้นชื่ออย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะซื้อติดมือกลับบ้าน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย

ท่าอากาศยานปีนัง
ท่าอากาศยานปีนัง

เดิมคือ ท่าอากาศยานนานาชาติบายันเลอปัซ ตั้งอยู่ที่เมืองบายันเลอปัซ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากตัวเมืองจอร์จทาวน์ (เมืองหลวงของรัฐ) ไปทางใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร (10 ไมล์) รองรับการจราจรทางอากาศของปีนังเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของไฟร์ฟลาย ซึ่งเป็นสายการบินลูกของ Malaysia Airlines

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี