แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ทั้งหมด

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้ง บิน MALAYSIA AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 12769
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 วัน 2 คืน
MALAYSIA AIRLINES
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
คาเมรอน ไฮแลนด์
คาเมรอน ไฮแลนด์
ตึกปิโตรนัส
ตึกปิโตรนัส
เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เก็นติ้ง ไฮแลนด์
สวนลาเวนเดอร์ คาเมร่อน การ์เด้น
สวนลาเวนเดอร์ คาเมร่อน การ์เด้น
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน