ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เทศกาลชมดอกทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลม บิน Qatar Airways โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น พระราชวังหลวง อัมสเตอดัม อัมสเตอดัม บาตาเวียสแตดแฟชั่นเอาท์เลต ล่องเรือกระจก บริษัทเจียระไนเพชร สวนเคอเคนฮอฟ เมืองลิซเซ อัมสเตอดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น มหาวิหารเกนท์ เกนต์ เมเนเก้นพีส จัตุรัสแกรนด์เพลซ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม กรุงบรัสเซลล์ ทัวร์ครับ ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เทศกาลชมดอกทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลม บิน Qatar Airways new
4.9 10
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เทศกาลชมดอกทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลม บิน Qatar Airways
ทั่วไป
รหัส 10667
ทั่วไป
รหัส 10667
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลเยี่ยม
7 วัน 4 คืน
ล่องเรือกระจก / สวนเคอเคนฮอฟ / หมู่บ้านกีธูร์น
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 10667
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลเยี่ยม
7 วัน 4 คืน
ล่องเรือกระจก / สวนเคอเคนฮอฟ / หมู่บ้านกีธูร์น
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
15 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 10667
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
ทัวร์เบลเยี่ยม
7 วัน 4 คืน
ล่องเรือกระจก / สวนเคอเคนฮอฟ / หมู่บ้านกีธูร์น
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว