ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมซองน์ฟยอร์ด บิน การบินไทย (พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน) ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท เบอร์เก้น เซอร์เกล สแควร์ พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม สต็อคโฮล์ม คาลสตัท ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน ศาลาว่าการออสโล พระราชวังหลวงนอร์เวย์ ออสโล ออสโล ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด รถไฟฟลอม ฟลัม เมืองโวส เกโล่ เรือสำราญ DFDS ถนนสตรอยก์ จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด) น้ำพุเกฟิออน ทัวร์ครับ ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมซองน์ฟยอร์ด บิน การบินไทย (พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน) new
4.9 8
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมซองน์ฟยอร์ด บิน การบินไทย (พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน)
ทั่วไป
รหัส 10850
ทั่วไป
รหัส 10850
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส / เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด)
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 10850
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส / เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด)
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
19 สถานที่ท่องเที่ยว
3 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • ค่ำ

  • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.20 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
  • 06.50 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านชม น้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ สมควรแก่เวลานำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมดสัญลักษณ์ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน
  • นำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้าจตุรัสอามาเลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านอิสระเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าบนถนนสตรอยเก้ย่านช้อปปิ้งหลักของเมืองเนื่องจากโคเปนเฮเก้น นับว่าเป็นเมืองช้อปปิ้งที่ราคาดีที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียน
  • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้นเรือ DFDS สแกนดิเนเวียนซีเวย์ห้องแบบ INSIDECABIN นำท่านเข้าห้องพักบนเรือที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ
  • หมายเหตุ: หากท่านต้องการห้องพักแบบSEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเลกรุณาแจ้งทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยงามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม (ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์) หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตดิวตี้ฟรีบนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ อิสระตามอัธยาศัย


  Place Black Icon ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน
  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน

  เป็นท่าอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และเป็นท่าอากาศยานสำคัญและมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก อีกทั้งยังเป็นท่าอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม

  Place Black Icon น้ำพุเกฟิออน
  น้ำพุเกฟิออน

  เป็นน้ำพุขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปทรงที่แปลกตา คล้ายกับเป็นธารน้ำตกจำลอง เพื่ออุทิศแก่เทพีนอร์ติกเกฟิออน ต้นตำนานของราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นรูปปั้นที่สวยงามตระการตา

  Place Black Icon เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด)
  เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด)

  สัญลักษณ์ของเมืองซี่งตั้งอยู่ที่ริมอ่าวโคเปนเฮเกน นักท่องเที่ยวแทบทุกคนมาตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเธอ ที่ยังคงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอ เจ้าชายคนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกน้อยตามเนื้อหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอร์เมดมี "น้องสาว" แต่ตั้งแสดงอยู่ที่ Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกลจากที่ตั้งเงือกน้อยตัวเดิม

  Place Black Icon จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส
  จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส

  เป็นจัตุรัสที่งดงามมากที่สุดในยุโรป จัตุรัสด้านหน้าของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก มีพระรูปของ กษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามมาก บริเวณหน้าพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในการเดินเล่น ชมเมือง ชมการเปลี่ยนเวรของเหล่าทหาร

  Place Black Icon ถนนสตรอยก์
  ถนนสตรอยก์

  เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป ด้วยความยาว 1.8 กิโลเมตร

  Place Black Icon เรือสำราญ DFDS
  เรือสำราญ DFDS

  เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพักค้างคืนบนเรือสำราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น บนเรือนำเที่ยว แบบบุฟเฟ่ต์+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม (ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์)
  DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • เรือเข้าเทียบฝั่งท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
  • ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียโล(GEILO)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแห่งนี้เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์เพื่อแวะทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอส(VOSS) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม FLEISCHER’S HOTEL

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon เกโล่
  เกโล่

  เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์ และอยู่ระหว่างกรุงออสโลและแบร์เกน ที่นี่มีลิฟต์สกี 20 แห่งและลานสกีอัลไพน์ 39 ลานในระดับความสูงและความยากง่ายต่างกันไป ศูนย์เกโลเลียมีลานสกีระดับง่ายสีเขียวและฟ้า ส่วนศูนย์สลัตตามีลานสกีระดับฟ้าและแดงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีลานสกีพื้นราบยาว 135 ไมล์

  Place Black Icon เมืองโวส
  เมืองโวส

  เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจุดหมายปลายทางในช่วงฤดูหนาวของนักสกี เพราะที่นี่มีลานสกีอยู่ถึงสองศูนย์ด้วยกัน อีกทั้งโวสยังถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ภูเขา หน้าผา และทะเลสาบอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เ
  • นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลัม เมืองเล็กๆน่ารักที่มีบรรยากาศสวยงาม รายล้อมด้วยแนวภูเขาและชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด
  • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ ที่ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjossfoss ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจ
  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางถึงสถานีไมดาล สถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาสูง ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เบอร์เก้น
  เบอร์เก้น

  เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็น “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดยองค์การยูเนสโก ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองท่าสำคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ มีทั้ง เมืองเก่าย่านชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศด้วย

  Place Black Icon ฟลัม
  ฟลัม

  เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแห่งนี้กว่า 450,000 คน เมื่อมาถึงเมืองฟลัมนักท่อง เที่ยวมักไม่พลาดไปล่องเรือชมความสวยงามของ ซอจ์นฟจอร์ด (Sognefjord) ฟยอร์ดที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน

  Place Black Icon รถไฟฟลอม
  รถไฟฟลอม

  สถานีรถไฟมี Flåmsbana Museet หรือ รถไฟสายโรแมนติก มีพิพิธภัณฑ์แสดงเทคโนโลยีการก่อสร้างทางรถไฟสาย Flåmsbana ที่พิสูจน์ถึงความสามารถและความชำนาญอันสูงส่งของวิศวกรเมื่อ 88 ปีก่อน ทางรถไฟสายนี้ใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 20 ปีกว่าจะเปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวสำหรับรถไฟไอน้ำเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1940 และสำหรับรถไฟฟ้าในปี 1944

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • ตื่นเช้ามากับบรรยากาศสบายๆให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนกับธรรมชาติที่สวยงามอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์สดชื่น นำท่านล่องเรือชมความสวยงามในซองน์ฟยอร์ด Sogne Fjord ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตรท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศที่สวยงามที่สร้างสรรค์ไว้ได้อย่างมหัศจรรย์

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งประเทศนอรเวย์ชมความสวยงามของเส้นทางถนนที่สวยงามตลอดการเดินทางสมควรแก่เวลานำท่านเดินช้อปปิ้งบนถนนคาร์ลสโจฮันส์เกท ที่มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมาย

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมSCANDICHELSFYR HOTEL OSLOหรือเทียบเท่า


  Place Black Icon ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
  ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด

  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด สถานที่อันงดงามที่ได้ชื่อว่า เป็น King of Fjord ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินใหญ่นอร์เวย์

  Place Black Icon ออสโล
  ออสโล

  เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญเมือง

  Place Black Icon ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
  ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท

  เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าประเทศนอร์เวย์จะมีสินค้าที่แพง แต่ก็ยังมีช่วงลดราคาสินค้า คือ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโลชมประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์
  • นำท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมืองผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
  • จากนั้นนำท่านเดินทางชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดการเดินทางผ่านชมสนามกระโดดสกีจัมป์ HOLMEKOLLEN ที่มีชื่อของนอร์เวย์

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัดด์(ประมาณ 3ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศสวีเดนนำท่านเดินเล่นชมเมืองกับบรรยากาศที่สบายๆริมทะเลสาบวาเนน

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ออสโล
  ออสโล

  เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญเมือง

  Place Black Icon พระราชวังหลวงนอร์เวย์
  พระราชวังหลวงนอร์เวย์

  พระราชวังหลวงของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่ประทับของ King Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์นอร์เวย์

  Place Black Icon ศาลาว่าการออสโล
  ศาลาว่าการออสโล

  ศาลาว่าการอยู่กลาง downtown และสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ง่ายมากๆ และอยู่ไม่ไกลจากริมทะเลบริเวณ oslo เป็นสถานที่ที่มีสเนห์ในทำเลที่ตั้ง

  Place Black Icon ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน
  ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน

  ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ที่ปัจจุบันทำการปรับปรุงใหม่ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952

  Place Black Icon คาลสตัท
  คาลสตัท

  เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านชมกรุงสต็อคโฮล์มโดยเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของอาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์มที่สร้างอยู่ริมฝั่งทะเลที่มีความโดดเด่นและสวยงาม
  • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าเรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปี เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล มากว่า 300 ปีถึงได้กู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ๆน่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์ม
  • นำท่านช้อปปิ้งบริเวณย่านเซอเกิลสแควร์ (SERGEL SQUARE) ที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมาย ให้ท่านเดินเล่นชมสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon สต็อคโฮล์ม
  สต็อคโฮล์ม

  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  Place Black Icon ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
  ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม

  เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสตอกโฮล์ม ด้วยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงเกาะที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 1923 ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเรียบๆ แต่การตกแต่งภายในไม่ธรรมดากับศิลปะสมัยใหม่ในแบบอาร์ตนูโว

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
  พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์

  เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตำนาน และสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เรือลำนี้มีความสง่างามมากบริเวณดาดฟ้า

  Place Black Icon เซอร์เกล สแควร์
  เซอร์เกล สแควร์

  เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่สนามบินอารันดา เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลับ

  บ่าย

  • 13.30 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961


  Place Black Icon ท่าอากาศยานสต็อคโฮล์ม - อาร์ลันด้า
  ท่าอากาศยานสต็อคโฮล์ม - อาร์ลันด้า

  อยู่ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มไปทางเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน และเป็นท่าอากาศยานหลักสู่ประเทศสวีเดน เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ใหญ่เป็นอันดับสามในประเทศกลุ่มนอร์ดิก มีผู้ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศหนาแน่นเป็นอันดับสองในภูมิภาค รองรับผู้โดยสารกว่า 19 ล้านคนต่อปี เป็นศูนย์จำลองการบินของสถาบันการบินอ๊อกซฟอร์ด

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
3
PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า
4
FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า
5
SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า
6
SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเท่า
7
SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขทัวร์
 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 • 3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขวีซ่า


 • - ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
 • - ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

หลักฐานการยื่นวีซ่านอร์เวย์

1. รูปถ่ายสี 2ใบ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไม่สวมแว่นตาฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจส่วนตัวหรือเอกสารการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
4. เอกสารหลักฐานทางการเงิน (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • - หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง
 • - สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน
 • - Statement ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน
 • - กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามนี้

5. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว

 • - หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดามารดาที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • - หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรองโดยอำเภอตัวจริงและสำเนา ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • - หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียวตัวจริงและสำเนา

8. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ
9. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ ลูกค้าต้องโชว์ตัวทุกท่าน  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ
**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน**
ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ต้องชำระทันทีตอนกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)
 


หมายเหตุ


 • ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
 • ** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • - ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
 • - หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
 • - ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทางและสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
 • - สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 • 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 • 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
   
 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
 • - ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • - ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • - ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • - ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
   
 • - ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • - ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • - ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 • - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • - ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
   
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วันหักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
   
ทั่วไป
รหัส 10850
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส / เงือกน้อย (ลิตเติ้ลเมอร์เมด)
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว