แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ชิงเต่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ชิงเต่าทั้งหมด

ทัวร์จีน ชิงเต่า 4 วัน 3 คืน โรงงานเบียร์ชิงเต่า ชมจตุรัส54สัญลักษณ์แห่งชิงเต่า บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 11004
ทัวร์จีน - ชิงเต่า
4 วัน 3 คืน
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
สะพานจ้านเฉียว
สะพานจ้านเฉียว
โบสถ์เซนต์ไมเคิลเมืองชิงเต่า
โบสถ์เซนต์ไมเคิลเมืองชิงเต่า
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
ตลาดกลางคืนไถ่ตง
ตลาดกลางคืนไถ่ตง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)