ทัวร์จีน ทัวร์จีน (129 แพ็คเกจ)

พบ 129 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(20)
(13)
(11)
(10)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(6)
(82)
(74)
(72)
(66)
(69)
(8)
(7)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(1)
(3)
(22)
(58)
(30)
(14)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(19)
(17)
(16)
(13)
(13)
(10)
(8)
(7)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
ดูเพิ่มเติม
แพ็คเกจลดราคา
31 พ.ค. 19 3 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / จ 03 มิ.ย. ฿8,998
฿7,999
5 มิ.ย. 19 8 มิ.ย. 19 พ 05 มิ.ย. / ส 08 มิ.ย. ฿8,998
อา 9 มิ.ย. 19 12 มิ.ย. 19 อา 09 มิ.ย. / พ 12 มิ.ย. ฿9,989
12 มิ.ย. 19 15 มิ.ย. 19 พ 12 มิ.ย. / ส 15 มิ.ย. ฿8,998
พฤ 13 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿8,998
พฤ 20 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿8,998
อา 23 มิ.ย. 19 26 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. / พ 26 มิ.ย. ฿8,998
พฤ 27 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 พฤ 27 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿8,998
พฤ 4 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿9,989
อา 14 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿9,989
19 ก.ค. 19 22 ก.ค. 19 ศ 19 ก.ค. / จ 22 ก.ค. ฿9,989
พฤ 25 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿9,989
26 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿9,989
อา 4 ส.ค. 19 7 ส.ค. 19 อา 04 ส.ค. / พ 07 ส.ค. ฿9,989
พฤ 8 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿9,989
10 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿13,989
พฤ 15 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 พฤ 15 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿9,989
16 ส.ค. 19 19 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / จ 19 ส.ค. ฿9,989
พฤ 22 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿9,989
อา 25 ส.ค. 19 28 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. / พ 28 ส.ค. ฿9,989
อา 1 ก.ย. 19 4 ก.ย. 19 อา 01 ก.ย. / พ 04 ก.ย. ฿9,989
พฤ 5 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พฤ 05 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿9,989
อา 8 ก.ย. 19 11 ก.ย. 19 อา 08 ก.ย. / พ 11 ก.ย. ฿9,989
อา 15 ก.ย. 19 18 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. / พ 18 ก.ย. ฿9,989
พฤ 19 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿9,989
อา 29 ก.ย. 19 2 ต.ค. 19 อา 29 ก.ย. / พ 02 ต.ค. ฿9,989
11 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿10,989
12 ต.ค. 19 15 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / อ 15 ต.ค. ฿13,989
19 ต.ค. 19 22 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / อ 22 ต.ค. ฿10,989
22 ต.ค. 19 25 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. / ศ 25 ต.ค. ฿9,989
พฤ 24 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿9,989
25 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿9,989
26 ต.ค. 19 29 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / อ 29 ต.ค. ฿9,989
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
31 พ.ค. 19 อา 2 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / อา 02 มิ.ย. ฿9,889
฿8,889
12 มิ.ย. 19 14 มิ.ย. 19 พ 12 มิ.ย. / ศ 14 มิ.ย. ฿8,998
พฤ 13 มิ.ย. 19 15 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / ส 15 มิ.ย. ฿9,889
14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿9,889
17 มิ.ย. 19 19 มิ.ย. 19 จ 17 มิ.ย. / พ 19 มิ.ย. ฿8,998
22 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿9,889
24 มิ.ย. 19 26 มิ.ย. 19 จ 24 มิ.ย. / พ 26 มิ.ย. ฿8,998
3 ก.ค. 19 5 ก.ค. 19 พ 03 ก.ค. / ศ 05 ก.ค. ฿8,998
พฤ 4 ก.ค. 19 6 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / ส 06 ก.ค. ฿9,889
10 ก.ค. 19 12 ก.ค. 19 พ 10 ก.ค. / ศ 12 ก.ค. ฿8,998
พฤ 11 ก.ค. 19 13 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / ส 13 ก.ค. ฿9,889
12 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿9,889
พฤ 18 ก.ค. 19 20 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. / ส 20 ก.ค. ฿9,889
24 ก.ค. 19 26 ก.ค. 19 พ 24 ก.ค. / ศ 26 ก.ค. ฿8,998
พฤ 25 ก.ค. 19 27 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / ส 27 ก.ค. ฿9,889
16 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿9,889
24 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿9,889
28 ส.ค. 19 30 ส.ค. 19 พ 28 ส.ค. / ศ 30 ส.ค. ฿8,998
31 ส.ค. 19 2 ก.ย. 19 ส 31 ส.ค. / จ 02 ก.ย. ฿9,889
7 ก.ย. 19 9 ก.ย. 19 ส 07 ก.ย. / จ 09 ก.ย. ฿9,889
11 ก.ย. 19 13 ก.ย. 19 พ 11 ก.ย. / ศ 13 ก.ย. ฿8,998
17 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. 19 อ 17 ก.ย. / พฤ 19 ก.ย. ฿8,998
20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿9,889
27 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 ศ 27 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿9,889
1 ต.ค. 19 พฤ 3 ต.ค. 19 อ 01 ต.ค. / พฤ 03 ต.ค. ฿8,998
9 ต.ค. 19 11 ต.ค. 19 พ 09 ต.ค. / ศ 11 ต.ค. ฿8,998
25 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿9,889
28 ต.ค. 19 30 ต.ค. 19 จ 28 ต.ค. / พ 30 ต.ค. ฿8,998
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
พฤ 6 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿12,989
฿8,989
พฤ 13 มิ.ย. 19 17 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / จ 17 มิ.ย. ฿12,989
พฤ 20 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿12,989
พฤ 27 มิ.ย. 19 1 ก.ค. 19 พฤ 27 มิ.ย. / จ 01 ก.ค. ฿12,989
พฤ 4 ก.ค. 19 8 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / จ 08 ก.ค. ฿12,989
9 ก.ค. 19 13 ก.ค. 19 อ 09 ก.ค. / ส 13 ก.ค. ฿12,989
16 ก.ค. 19 20 ก.ค. 19 อ 16 ก.ค. / ส 20 ก.ค. ฿14,989
พฤ 25 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿14,989
พฤ 8 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿14,989
พฤ 22 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿13,989
พฤ 29 ส.ค. 19 2 ก.ย. 19 พฤ 29 ส.ค. / จ 02 ก.ย. ฿13,989
พฤ 5 ก.ย. 19 9 ก.ย. 19 พฤ 05 ก.ย. / จ 09 ก.ย. ฿13,989
พฤ 12 ก.ย. 19 16 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. / จ 16 ก.ย. ฿13,989
17 ก.ย. 19 21 ก.ย. 19 อ 17 ก.ย. / ส 21 ก.ย. ฿13,989
พฤ 19 ก.ย. 19 23 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / จ 23 ก.ย. ฿13,989
24 ก.ย. 19 28 ก.ย. 19 อ 24 ก.ย. / ส 28 ก.ย. ฿13,989
พฤ 26 ก.ย. 19 30 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. / จ 30 ก.ย. ฿13,989
พฤ 10 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿14,989
15 ต.ค. 19 19 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. / ส 19 ต.ค. ฿13,989
พฤ 17 ต.ค. 19 21 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. / จ 21 ต.ค. ฿14,989
22 ต.ค. 19 26 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. / ส 26 ต.ค. ฿14,989
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
พฤ 13 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿9,999
15 มิ.ย. 19 18 มิ.ย. 19 ส 15 มิ.ย. / อ 18 มิ.ย. ฿9,999
พฤ 4 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿11,999
6 ก.ค. 19 9 ก.ค. 19 ส 06 ก.ค. / อ 09 ก.ค. ฿11,999
พฤ 11 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿11,999
13 ก.ค. 19 16 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / อ 16 ก.ค. ฿11,999
อา 14 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿11,999
27 ก.ค. 19 30 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / อ 30 ก.ค. ฿11,999
10 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿11,999
17 ส.ค. 19 20 ส.ค. 19 ส 17 ส.ค. / อ 20 ส.ค. ฿11,999
พฤ 22 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿11,999
23 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿11,999
24 ส.ค. 19 27 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / อ 27 ส.ค. ฿11,999
พฤ 29 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 พฤ 29 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿11,999
30 ส.ค. 19 2 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / จ 02 ก.ย. ฿11,999
31 ส.ค. 19 3 ก.ย. 19 ส 31 ส.ค. / อ 03 ก.ย. ฿11,999
พฤ 5 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พฤ 05 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿9,999
7 ก.ย. 19 10 ก.ย. 19 ส 07 ก.ย. / อ 10 ก.ย. ฿9,999
พฤ 12 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿9,999
13 ก.ย. 19 16 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / จ 16 ก.ย. ฿9,999
พฤ 19 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿9,999
21 ก.ย. 19 24 ก.ย. 19 ส 21 ก.ย. / อ 24 ก.ย. ฿9,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
22 มิ.ย. 19 26 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / พ 26 มิ.ย. ฿10,888
27 ก.ค. 19 31 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / พ 31 ก.ค. ฿12,888
3 ส.ค. 19 7 ส.ค. 19 ส 03 ส.ค. / พ 07 ส.ค. ฿10,888
7 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 พ 07 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿10,888
14 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 พ 14 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿10,888
21 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พ 21 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿10,888
24 ส.ค. 19 28 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / พ 28 ส.ค. ฿10,888
28 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 พ 28 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿10,888
4 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พ 04 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿10,888
7 ก.ย. 19 11 ก.ย. 19 ส 07 ก.ย. / พ 11 ก.ย. ฿10,888
11 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 พ 11 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿10,888
18 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พ 18 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿10,888
25 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 พ 25 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿10,888
อา 13 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. / พฤ 17 ต.ค. ฿12,888
14 ต.ค. 19 18 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. / ศ 18 ต.ค. ฿12,888
15 ต.ค. 19 19 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. / ส 19 ต.ค. ฿12,888
16 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 พ 16 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿12,888
พฤ 17 ต.ค. 19 21 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. / จ 21 ต.ค. ฿12,888
18 ต.ค. 19 22 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / อ 22 ต.ค. ฿12,888
อา 20 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿12,888
21 ต.ค. 19 25 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. / ศ 25 ต.ค. ฿12,888
22 ต.ค. 19 26 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. / ส 26 ต.ค. ฿12,888
23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿12,888
พฤ 24 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿11,888
25 ต.ค. 19 29 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อ 29 ต.ค. ฿11,888
อา 27 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿11,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
พฤ 6 มิ.ย. 19 8 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / ส 08 มิ.ย. ฿10,999
7 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿10,999
8 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ส 08 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿10,999
พฤ 13 มิ.ย. 19 15 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / ส 15 มิ.ย. ฿10,999
14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿10,999
15 มิ.ย. 19 17 มิ.ย. 19 ส 15 มิ.ย. / จ 17 มิ.ย. ฿10,999
พฤ 20 มิ.ย. 19 22 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. / ส 22 มิ.ย. ฿10,999
21 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 ศ 21 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿10,999
อา 23 มิ.ย. 19 25 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. / อ 25 มิ.ย. ฿10,999
พฤ 27 มิ.ย. 19 29 มิ.ย. 19 พฤ 27 มิ.ย. / ส 29 มิ.ย. ฿10,999
28 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 ศ 28 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿10,999
พฤ 4 ก.ค. 19 6 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / ส 06 ก.ค. ฿10,999
5 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 ศ 05 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿10,999
พฤ 11 ก.ค. 19 13 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / ส 13 ก.ค. ฿10,999
12 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿10,999
อา 14 ก.ค. 19 16 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / อ 16 ก.ค. ฿10,999
พฤ 18 ก.ค. 19 20 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. / ส 20 ก.ค. ฿10,999
19 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 ศ 19 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿10,999
พฤ 25 ก.ค. 19 27 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / ส 27 ก.ค. ฿10,999
27 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿13,999
พฤ 1 ส.ค. 19 3 ส.ค. 19 พฤ 01 ส.ค. / ส 03 ส.ค. ฿10,999
2 ส.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 ศ 02 ส.ค. / อา 04 ส.ค. ฿10,999
พฤ 8 ส.ค. 19 10 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / ส 10 ส.ค. ฿10,999
9 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿10,999
10 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿12,999
พฤ 15 ส.ค. 19 17 ส.ค. 19 พฤ 15 ส.ค. / ส 17 ส.ค. ฿10,999
16 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿10,999
พฤ 22 ส.ค. 19 24 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / ส 24 ส.ค. ฿10,999
23 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿10,999
พฤ 29 ส.ค. 19 31 ส.ค. 19 พฤ 29 ส.ค. / ส 31 ส.ค. ฿10,999
30 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿10,999
พฤ 5 ก.ย. 19 7 ก.ย. 19 พฤ 05 ก.ย. / ส 07 ก.ย. ฿10,999
6 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿10,999
พฤ 12 ก.ย. 19 14 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. / ส 14 ก.ย. ฿10,999
13 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿10,999
พฤ 19 ก.ย. 19 21 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / ส 21 ก.ย. ฿10,999
20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿10,999
พฤ 26 ก.ย. 19 28 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. / ส 28 ก.ย. ฿10,999
27 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 ศ 27 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿10,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

เที่ยวจีน

ทัวร์เมืองจีน เที่ยวจีน ดินแดนแห่งเทพนิยาย

เที่ยวจีน ทัวร์จีน นับเป็นอีกหนึ่งทริปในฝันที่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจกันเป็นอันดับต้นๆ เนื่องด้วยประเทศจีนนั้นเป็นที่รู้จักในเรื่องความสมบูรณ์ของธรรมชาติสีเขียวอันกว้างใหญ่ไพศาล ท่ามกลางกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน สภาพอากาศที่เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างอันเก่าแก่ทำให้สามารถเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มอิ่ม และแน่นอนว่าการเที่ยวเมืองจีน จำเป็นต้องขอวีซ่าจีนก่อน ซึ่งการขอวีซ่าจีนก็มีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะวีซ่ากรุ๊ป วีซ่าเดี่ยว และวีซ่าทรานซิส แตกต่างกันไป

เที่ยวจีน คุณหมิง

ทัวร์จีน เจดีย์สามองค์

Three-Pagodas
ภาพเจดีย์สามองค์ ตั้งตระหง่านกลางแมกไม้

เที่ยวเมืองจีน เจย์ดีสามองค์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ที่วัดฉงเซื่ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เจดีย์องค์กลางซึ่งใหญ่ที่สุด มีจำนวน16ชั้น สูง 70เมตรจาก พื้น ภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระสังกระจาย พระพุทธรูปแห่งความมั่งคั่งที่ชาวจีนนิยมบูชาเพื่อความมีสิริมงคลทางการการเงิน เหตุการณ์ที่ทำให้เจดีย์สามองค์แห่งนี้ถูกกล่าวถึงจนกลายเป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนได้แก่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1925 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองโดยรอบ แต่เจดีย์ทั้งสามองค์นี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

ทัวร์จีน ถ้ำหลงเหมิน

Longmen
ถ้ำหลงเหมิน อีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดหากได้มาทัวร์จีน

เที่ยวเมืองจีน หลงเหมิน ฉือคู หรือถ้ำผาหลงเหมิน ตั้งอยู่ในกรุงลั่วหยางของมลฑลหูหนาน ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นนครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจีน โดยที่มาของงชื่อถ้ำหลงเหมินนั้นมาจากคำว่า หลง ซึ่งแปลว่ามังกร และคำว่าเหมิน ซึ่งหมายถึงประตู เมื่อเอามารวมกันจึงมีความหมายว่า ถ้ำผาประตูมังกรนั่นเอง ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่ได้แก่หมู่ถ้ำกว่า 2500 แห่งที่ตั้งเรียงรายทอดยาวไปไกลกว่า 1 กิโลเมตร มีประติมากรรมย่อยๆกว่า 1 แสนชิ้น พระพุทธรูปกว่าสองพันองค์ รวมถึงศิราจารึกและตำราต่างๆให้เห็นตลอดทั้งเส้นทาง ว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้ชาวจีนใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีเลยทีเดียว ไม่น่าแปลกใจเลยที่มักมะเห็นชื่อถ้ำหลงเหมินปรากฏอยู่ในโปรแกรมทัวร์จีนอยู่บ่อยครั้ง

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย

Zhangjiajie
ไฮไลท์ทัวร์จีน อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

เที่ยวเมืองจีน อุทยานจางเจียเจี้ย หรือหุบเขาอวตาร ถูกยกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนเมื่อปี 1992 เป็นที่พูดถึงมากในเรื่องของความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของขุนเขาและเหล่าแมกไม้ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งสลับกันอยู่เรียงรายราวกับว่าเป็นอีกโลกหนึ่งในโลกแฟนตาซี ทำให้หุบเขาแห่งที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง อวตาร รวมถึงภาพยนตร์อื่นๆอีกหลายเรื่อง หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย จะเป็นอีกหนึ่งทริป ที่รับรองว่าหากได้มาแล้ว จะต้องหลงรักจนต้องมาโอกาสกลับมาเยือนอีกครั้งให้ได้

ทัวร์จีน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

new-glass-bridge
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

เที่ยวเมืองจีน นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ชื่นชอบความท้าทาย การเดินบนสะพานแก้วแห่งจางเจียเจี้ยซึ่งนับว่าสูงและยาวที่สุดในโลก ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ถึงแม้จะดูน่ากลัวบ้างสำหรับผู่ที่กลัวความสูง แต่การได้เดินบนแผ่นกระจกใส บนหุบเหวที่มีความลึกกว่า 300 เมตร ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างเต็มที่ น่าเสียดายที่ท่างอุทยานไม่อนุญาติให้นำกล้องถ่ายรูปเข้าไปในบริเวณสะพานแก้ว แต่เชื่อว่าการผจญภัยครั้งนี้จะต้องประทับใจจนไม่อาจลบภาพออกไปได้เลย

ทัวร์จีน ภูเขาเทียนจื่อซาน

ภูเขาเทียนจื่อซาน
เส้นทางเดินที่ทอดยาวในภูเขาเทียนจื่อซาน ห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์จีน

ที่เที่ยวจีน การขึ้นชมภาพบรรยากาศบนทางเดินแก้วยอดเขาเทียนจื่อซาน ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด ยอดเขาจักรพรรดิ หรือยอดเขาเทียนจื่อซาน มีความสูงถึง 1,250 เมตร โดยรอบเต็มไปด้วยชะง่อนผาที่สูงชัน เมื่อมองไปด้านล่างจะพบกับก้อนหินนับพันที่ถูกย่อขนาดลงด้วยความสูงของยอดเขา จนเหลือเพียงจุดเล็กๆ ทุกย่างก้าวบนทางเดินแก้วให้ความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งระทึกใจ แปลกใหม่ และผ่อนคลายด้วยบรรยากาศโดยรอบ หากมีโอกาสได้มาทัวร์เมืองจีนแล้วล่ะก็ การผจญภัยบนทางเดินแก้วภูเขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ นับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ลืมไม่ลงเลยจริงๆ

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

Disney
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ โปรแกรมทัวร์จีน

ที่เที่ยวจีน สวนสนุกเซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่6 และนับว่าเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก กินพื้นที่กว่าสามพันตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าสวนสนุกชื่อดังในเครือเดียวกันอย่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึงสามเท่าเลยทีเดียว เครื่องเล่นของที่นี่ค่อนข้างสบายๆ ไม่ได้หวือหวาเท่าไรนัก ทำให้สามารถใช้บริการได้ทุกเพศทุกวัย ภายในถูกตกแต่งอย่างสวยงามราวกับว่ากำลังเดินเล่นอยู่ในโลกการ์ตูน หากได้มาทัวร์เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกับครอบครัว การเดินเที่ยวที่สวนสนุกเซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์แห่งนี้ จะช่วยเปิดโลกจินตนาการของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

ทัวร์จีน หอไข่มุก

Pearl
หอไข่มุก

ที่เที่ยวจีน หอไข่มุก เป็นหอคอยสูงในย่านผู่ตง ของนครเซียงไฮ้ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมภาพนครเซียงไฮ้บนความสูง 263 เมตร ได้แบบ 360 องศา บรรยากาศตัวเมืองเซียงไฮ้ในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า ทั่วทั้งเมืองส่องสว่างด้วยแสงไฟจากตัวอาคารนับร้อยและรถบนถนนที่ยังคงมีอยู่เรื่อยๆ สำหรับใครที่ไม่ชอบความสูง ก็สามารถชมความงามของหอไข่มุกจากด้านล่างได้เช่นกัน ในตอนกลางคืนหอคอยแห่งนี้จะถูกประดับประตาด้วยแสงไฟงดงาม รอให้ผู้มาเยือนได้เก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มอิ่ม เรียกได้ว่าเมืองเซียงไฮ้เป็นนครที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆ

เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น

ทัวร์จีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

Ice-building
ประติมากรรมน้ำแข็งยามต้องแสงไฟ

เมืองฮาร์บิ้น เป็นสถานที่จัดเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไป กินเวลาทั้งสิ้นหนึ่งเดือนด้วยกัน ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยจิตนาการของนักแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วโลก ความงดงามของก้อนน้ำแข่งขนาดใหญ่ที่ถูกบรรจงแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ เมื่อต้องแสงไฟยามค่ำคืนแล้ว ทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมา ศิลปะท่ามกลางความหนาวเย็นนี้ถือเป็นเทศกาลหนึ่งที่สร้างความตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

ทัวร์จีน โบสถ์เซนต์โซเฟีย

Sophia
โบสถ์เซนต์โซเฟีย

โบสถ์เซนต์โซเฟีย เป็นศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวรััสเซีย เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของศิลปะกรีก โรมัน และเอเชียโบราณ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมที่สำคัญในสมัยนั้น ก่อนจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ภายหลังถูกบูรณะขึ้นมาใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1932 พื้นที่โดยรอบเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้น ความทันสมัยของร้านค้านับร้อยช่วยส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมรัสเซียโบราณแห่งนี้ดูเด่นประหง่านขึ้นมา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮาร์บิ้น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลกันมาเก็บภาพความสวยงามของโบสถ์เซนต์โซเฟียกันอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยวจีน ฉงชิ่ง

ทัวร์จีน อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์

Wulong-National
โรงเตี๊ยมเล็กๆท่ามกลางหุบเขา อีกหนึ่งไฮไลท์ทัวร์จีนที่พลาดไม่ได้

อุทยานแห่งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นโลก จนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ มีความลึกประมาณ 300-500 เมตร มีบางจุดที่เชื่อมต่อกันคล้ายสะพาน ชาวบ้านต่างพากันเรียกว่า หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติที่สวยงามของประเทศจีนที่เหล่าทัวร์ริสนิยมเดินทางมาเยี่ยมชม การเดินทางสู่หลุมฟ้าจะต้องโดยสารลิฟแก้วริมผา บนความสูง 80 เมตร ข้างล่างนี้จะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติและช่องเขาต่างๆ ระหว่างทางจะมีจุดแวะพักเป็นโรงเตี๊ยมเก่าแก่สำหรับบรรเทาความเหนื่อยล้า จุดนี้เองที่เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องศึกโค่นบันลังก์วังทองของประเทศจีน

ทัวร์จีน ระเบียงแก้วอู่หลง

จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ได้แก่ระเบียงแก้วขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปสู่หน้าผาซึ่งมีความสูงกว่า 1.2กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนของพื้นระเบียงทำจากกระจกใสทั้งหมด นำมาต่อกันจนกลายเป็นระเบียงกระจกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ซึ่งเคยกลายเป็นข่าวดังในวงการทัวร์จีนไปแล้วเมื่อป 2558 ผู้มาเยือนจะได้ชมทิวทัศน์ของอุทยานหลุมฟ้าประตูสวรรค์ในมุมมองที่แปลกใหม่ สร้างความเร้าใจขณะชมความงามของธรรมชาติ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวผู้รักความท้าทายให้มาพิสูจน์ความกล้ากันอย่างเนืองแน่น

เที่ยวจีน เฉินตู

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะซีหลิงซาน

Snow-Mountain
ภูเขาหิมะซีหลิงในช่วงเดือนธันวาคม

เขาซีหลิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศของจีน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพ ทั้งป่าไม้ หุบเขา และลำธาร บริเวณโดยรอบมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ความหนาของหิมะอยู่ที่ประมาณ 60-100เซนติเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ภูเขาหิมะซีหลิงซานกลายเป็นแหล่งรวมรีสอร์ตและลานสกี สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ให้คุณผาดโผนบนพื้นหิมะที่หนาวเย็น พร้อมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมบนน้ำแข็งอย่างครบครัน เรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของการมาทัวร์จีนครั้งนี้เลยก็ว่าได้

ทัวร์จีน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าขนาดใหญ่ซึ่งกินพื้นที่กว่า 600,000 ตารางเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ต้องการศึกษาความเป็นอยู่ของหมีแพนด้า สัตว์ป่าที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีน ภายในศูนย์อนุรักษ์ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะได้เรียนรู้นิสัย การใช้ชีวิต และพฤติกรรมต่างๆของหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงโตเต็มวัย นอกจากแพนด้าตาดำอ้วนกลมอย่างช่วงช่วงและหลินฮุ่ยแล้ว ศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแพนด้าแดงอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นทริปที่น่ารักที่สุดในการทัวร์จีนครั้งนี้เลยทีเดียว

ทัวร์จีน อุทยานซงผิงโกว

อุทยานซงผิงโกว ได้รับฉายาว่า 3หุบเขา 9ทะเลสาบ เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเฉิงตูที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในโปรแกรมทัวร์จีนเท่าไรนัก อุทยานแห่งนี้ได้รวมเอาความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเอาไว้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ว่ากันว่าความงามของที่นี่นั้นไม่แพ้อุทยานจิ่วไจ้โกวในสมัยที่ผู้คนยังไม่คับคั่งเลยทีเดียว ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ถูกเติมเต็มด้วยผืนน้ำใสสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงชันทั้งสามลูกซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของเหล่าแมกไม้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่อุทยานซงผิงโกวได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดินแห่งใหม่ของประเทศจีน

เที่ยวจีน ซีอาน

ทัวร์จีน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี

Terracotta-Army
สุสานจิ๋นซี ทัวร์แห่งประวัติศาสตร์จีน

หากเคยชมภาพยนตร์จีนย้อนยุคหรือแนวประวัติศาสตร์ จะต้องเคยเห็นภาพกองทัพทหารดินเผากว่าพันตัวภายในสุสาน ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้ แต่ความยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์นั้นเทียบไม่ได้กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจริงที่ท่านกำลังจะได้สัมผัสในการทัวร์จีนครั้งนี้ สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี เป็นสถานที่จัดแสดงรูปปั้นดินเผาจากสุสานซึ่งถูกค้นพบโดยบังเอิญ ภายในเต็มไปด้วยกองทัพทหารดินเผากว่า 4,000ตัว รวมถึงรถม้า และหุ่นม้าศึก หุ่นทหารแต่ละตัวถูกถอดแบบมาจากลักษณะของทหารแต่ละนายในสมัยนั้น กลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ทำให้สุสานจิ๋นซีแห่งนี้ถูกเรียกเล่นๆว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8ของโลกเลยทีเดียว

ทัวร์จีน วัดเส้าหลิน

วัดเส้าหลิน หรือวัดเสี้ยวลิ้มยี่ ซึ่งโด่งดังมาจากหนังกำลังภายในหลายเรื่องในประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเทืองเขาซงซาน ถึงแม้จะผ่านการบูรณะมาบ้างแล้ว แต่บางส่วนยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ผู้มาเยี่ยมชมจะได้พบกับร่องรอยการฝึกกำลังภายในอย่างหนัก เช่นรอยบนต้นไม้ใหญ่ที่ถูกใช้ฝึกหมัดมวยทุกวันจนเป็นรูอย่างเห็นได้ชัด พื้นอิฐในสถานที่ฝึกวิชาซึ่งถูกเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นหลุมยุบลงไป นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นแสดงกระบวนท่าต่างๆ ซึ่งเคยถูกนำมาใช้ฝึกวรยุทธในวัดเส้าหลินอีกด้วย

เที่ยวจีน กุ้ยหลิน

ทัวร์จีน นาขั้นบันไดหลงจี๋

หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สืบทอดวัฒนธรรมการทำนาแบบขั้นบันไดมากว่าพันปี ซึ่งถือว่ายาวนานและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเลยทีเดียว ความพิเศษของการทำนาแบบขั้นบันไดได้แก่ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นแปลงนาจำนวนมากถูกจัดเรียงสลับขั้นกันอย่างสวยงามจนถึงด้านล่าง การมาทัวร์นาขั้นบันไดหลงจี๋นั้นควรเดินทางในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งชาวบ้านกำลังเริ่มเพาะปลูก ในแปลงนาจะเห็นเป็นพื้นน้ำใสส่องสะท้อนแสงแดดราวกับชั้นกระจก แต่หากไม่สะดวกในช่วงนี้ การมาเที่ยวชมนาขั้นบันไดสีเหลืองทองในฤดูเก็บเกี่ยว ก็ให้ความู้สึกผ่อนคลายไม่แพ้กัน

ทัวร์จีน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง

Lijiang-River
ทัวร์จีน ท่ามกลางความงามของแม่น้ำหลีเจียง

อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตเมื่อได้มาทัวร์ประเทศจีนได้แก่ การนั่งแพล่องไปตามเส้นทางน้ำท่ามกลางขุนเขาและหมู่แมกไม้ โดยหนึ่งในจุดล่องแพที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนได้แก่บริเวณแม่น้ำหลีเจียง ซึ่งขึ้นชื่อในด้านความงามของภูมิทัศน์ โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งแพไม้ไผ่ล่องไปตามลำน้ำหลีเจียง สองฝั่งเต็มไปด้วยขุนเขารูปร่างแปลกตาซึ่งถูกปกคลุมด้วยหมู่แมกไม้ หนึ่งในนั้นเป็นเขาหินปูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เงาสะท้อนของภูเขาปรากฏอยู่บนผืนน้ำท่ามกลางแสงอาทิตย์สีทองซึ่งเล็ดลอดออกมาจากช่องเขา นับเป็นภาพสุดประทับใจรอให้คุณได้ลองเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง

เที่ยวจีน อู่ฮั่น

ทัวร์จีน ทุ่งดอกมัสตาร์ด

Canola-field
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานสะพรั่ง

ดอกมัสตาร์ด หรือดอกอิ๊วใช่ฮัว เป็นพืชเศรษฐกิจของจีนที่นิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมันพืช เดิมทีชาวอู่ฮั่นนิยมเพาะปลูกในเชิงเกษตรกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพ เวลาผ่านไป ความงามของทุ่งดอกมัสตาร์ดได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศ จนปัจจุบันทุ่งดอกมัสตาร์ดแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองในที่สุด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ดอกอิ๊วใช่ฮัวดรือดอกมัสตาร์ดจะพากันบานสะพรั่งไปทั่วทั้งหุบเขา ทั่วทั้งบริเวณถูกปกคลุมไปด้วยสีเหลืองทองอร่าม ภูเขาเล็กใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายท่ามกลางทุ่งมัสตาร์ดให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังชมหมู่เกาะท่ามกลางทะเลดอกไม้อย่างไรอย่างนั้น

ทัวร์จีน เขาบู๊ตึ๊ง

เขาบู๊ตึ๊ง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในตำนานของจีน ที่ชาวไทยคงจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์กำลังภายในหลายๆเรื่อง ซึ่งภาพเขาบู๊ตึ๊งในความทรงจำของหลายๆคนมักจะเป็นภาพที่ตั้งสำนักต่างๆที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบและพืชพรรณทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ชวนให้อยากเข้าไปสูดอากาศให้เต็มปอด ซึ่งภาพเขาบู๊ตึ๊งในความเป็นจริงนั้นไม่ได้ต่างจากในภาพยนตร์สักเท่าไหร่ ทั้งเหล่าแมกไม้และสถานที่สำคัญต่างๆถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ความงามที่เปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลทำให้เขาบู๊ตึ๊งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยนักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นไปขอพรบนเขาบู๊ตึ๊งกันมากในช่วงตรุษจีน เพราะเชื่อว่าเทพเจ้าเจินอู่บนพระตำหนักทองยอดเขาบู๊ตึ๊งจะช่วยดลบันดาลให้เกิดโชคลาภและสิริมงคล ทำให้การทัวร์จีนในช่วงนี้อาจจะต้องเพชิญกับเหล่าฝูงชน ดังนั้นหากต้องการมาเที่ยวชมเขาบู๊ตึ๊ง แนะนำให้มาในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล

เที่ยวจีน ปักกิ่ง

ทัวร์จีน จตุรัสเทียนอันเหมิน

Tiananmen
จตุรัสเทียนอันเหมิน ท่องเที่ยวทัวร์จีน

เทียนอันเหมิน จตุรัสขนาดใหญ่กลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า 440,000 ตารางเมตร ทำให้เทียนอันเหมินตกเป็นจตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ว่ากันว่าสามารถจุคนได้กว่าล้านคนเลยทีเดียว ด้วยความที่เทียนอันเหมินเป็นสถานที่รวมเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆของประเทศจีนไว้มากมาย ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่เหล่านักท่องเที่ยวนึกถึงเมื่อต้องการเดินทางทัวร์จีน ภายในประกอบด้วยจุดสำคัญต่างๆมากมาย ได้แก่ ประตูเฉียนเหมินซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจตุรัส ตึกอนุสรณ์สถานประธานเหมาเจ๋อตุง อาคารรัฐสภาประชาชนซึ่งถูกใช้ต้องรับอาคันตุกะคนสำคัญของบ้านเมือง อนุสาวรีย์วีรชน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนซึ่งจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนเอาไว้มากมาย และประตูเทียนอันเหมินสำหรับเข้าชมพระราชวังต้องห้าม

ทัวร์จีน พระราชวังกู้กง

พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม เป็นประพราชวังขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยกำแพงวังสูง10เมตรและคูน้ำกว้างถึง52เมตร ประตูวังถูกสร้างขึ้นทั้ง4ทิศ ป้องกันด้วยป้อมปราการทั้ง4มุม กินพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า 724,250ตารางเมตร ภายในถูกแบ่งเป็นพระตำหนักน้อยใหญ่ถึง9,999ห้องเลยทีเดียว พระราชวังกู้กงนี้ตั้งอยู่ด้านหลังประตูเทียนอันเหมิน กลางเมืองปักกิ่ง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงโดยจักรพรรดิหย่งเล่อ เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์หมิงและชิง ถึงแม้จะถูกใช้มาอย่างยาวนานโดยมีกษัตริย์ที่ประทับในพระราชวังแห่งนี้ถึง 24 พระองค์ ผ่านการบูรณซ่อมแซมไปหลายครั้ง แต่พระราชวังกู้กงก็ยังคงรูปแบบการก่อสร้างรูปแบบเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน

เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน เป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยราชวงศ์หมิงที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนได้ โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดได้แก่ ด่านจวีหยงกวน เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก และราคาถูกกว่าด่านอื่นๆ ซึ่งค่าผ่านทางเข้าชมกำแพงเมืองจีนผ่านด่านจวีหยงกวนนั้นจะอยู่ที่เพียงแค่ 25 หยวนเท่านั้น ตลอดเส้นทางจะพบกับพวงกุญแจผูกด้วยริบบิ้นแดง ซึ่งถูกคล้องไว้กับโซ่บนกำปพง ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจีนว่า เป็นการทำให้ความรักนั้นยืนยาวเหมือนกับความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนนั่นเอง ด้านบนกำแพงเมืองจีน หากมองลงไปด้านล่างจะสามารถมองเห็นบ้านเรือนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีจุดสำคัญที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปักกิ่งลอดเข้ามาผ่านช่องเขาอีกด้วย

ทัวร์จีนราคาถูก

คลิกที่นี่เลยจ้า