ทัวร์จีน ทัวร์จีน (192 แพ็คเกจ)

พบ 192 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(23)
(21)
(14)
(13)
(13)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(8)
(6)
(6)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(10)
(104)
(118)
(144)
(51)
(39)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(1)
(5)
(5)
(35)
(73)
(51)
(21)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(27)
(24)
(21)
(17)
(15)
(12)
(12)
(11)
(11)
(9)
(8)
(6)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
เน้นไหว้พระ
รหัส 13471
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน HX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ย. / ต.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿6,888
ทั่วไป
รหัส 13039
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน วิหารเซนต์ปอล เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า บิน NX
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดผู่โถวซื่อ / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,888
ทั่วไป
รหัส 13498
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 2 คืน ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน บิน CZ
เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน
5 วัน 2 คืน
ส.ค. / ต.ค.
ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว / หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿6,899
ทั่วไป
รหัส 13082
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  บิน CX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,998
ทั่วไป
รหัส 13579
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 4 วัน 2 คืน สัการะเจ้าแม่กวนอิม ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ บิน CZ
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย.
เมืองโบราณชีเป่า / ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ / ถนนนานกิง
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿7,888
ทั่วไป
รหัส 13519
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 3 คืน ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเห สวนหยวนถ้อจู่ หาดไว่ทาน บิน CZ
เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน
6 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / เหมยเจียอู / คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿7,889
ทั่วไป
รหัส 13436
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซ็นต์ปอล สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล บิน NX
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เดอะปารีเซียนมาเก๊า / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
9
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,890
ทั่วไป
รหัส 13516
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู บิน CZ
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / ล่องเรือทะเลสาบซีหู / พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13045
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน CX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 12886
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ บิน FD
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค.
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง) / เมืองดอกไม้หนันซาน
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,789
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13282
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม บิน HX (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿8,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13456
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 2 คืน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) บิน FD
คุนหมิง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหยวนทง / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / สวนสตอเบอรี่ / ผืนดินสีแดงตงชวน
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,888
ทั่วไป
รหัส 11334
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain บิน MS
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ต.ค.
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดหวังต้าเซียน / วัดแชกงหมิว
9
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿8,989
ทั่วไป
รหัส 13005
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน จำลองเมืองฮอลแลนด์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน บิน MS
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
วัดหวังต้าเซียน / MANGROVE GROOVE / สวนดอกไม้ฮอลล์แลนด์ (หมู่บ้านฮอลล์แลนด์)
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿8,999
ทั่วไป
รหัส 12359
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove บิน MS
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
วัดหวังต้าเซียน / วัดแชกงหมิว / MANGROVE GROOVE / พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿8,999
ทั่วไป
รหัส 13573
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน สะพานแก้ว 3 มิติ วิหารเซนต์ปอล เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า บิน FD
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล / วัดหวังต้าเซียน / สวนหยวนหมิงหยวน จูไห่
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,888
ทั่วไป
รหัส 12297
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน Hongkong Summer Sale 2019 เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า บิน FD
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ต.ค. / ธ.ค.
ถนนคู่รัก / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล
16
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11134
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน  บิน FD
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / เขาเทียนเหมินซาน
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿9,888
ทั่วไป
รหัส 12652
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ บิน CZ
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน / สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / ถ้ำมังกรเหลือง ฮวงหลงต้ง / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
10
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿9,888
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11830
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ซากโบสถ์เซนต์ปอล หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ บิน CX
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลอหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล / สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
19
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,889
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12693
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย บิน FD
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุ้ย / เขาเทียนเหมินซาน
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿9,900
ทั่วไป
รหัส 12687
แนะนำ
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป บิน 8L
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
สวนดอกไม้เอ็กซ์โปคุนหมิง / วัดหยวนทง / จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก) / ผืนดินสีแดงตงชวน
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿9,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 11338
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน วัดแชกงหมิว เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ Avenue of Stars บิน FD
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วิหารเซนต์ปอล / ถนนฮอลลีวูดฮ่องกง / สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
21
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13050
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน CX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
วัดหวังต้าเซียน / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 12050
ทัวร์จีน อู๋อี้ซาน 4 วัน 3 คืน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เขาเทียนโหยวฟง ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี บิน 3U
อู๋อี๋ซาน
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
0
ที่เที่ยว
0
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 12837
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน เจดีย์นางพญางูขาว เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) บิน WX
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
อุโมงค์เลเซอร์ / หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿9,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12858
ลดราคา
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย(รวมค่าเข้า) ถ้ำประตูสวรรค์ บิน WE
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
11,999
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 11438
ลดราคา
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 5 วัน 3 คืน พระใหญ่หลิงซาน หาดไว่ทาน ล่องเรือทะเลสาบหนานหู บิน XW
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ต.ค.
ทะเลสาบหนานหู / หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
12
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
11,999
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 11990
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน เจ้าแม่กวนอิมพันมือวัดหลงหัว นั่งรถไฟความเร็วสูง บิน XJ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ก.ย.
รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน / วัดหลงหัว / หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿9,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13250
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเจี้ยวจื่อ ถ้ำไซอิ๋ว ผืนดินสีแดงตงชวน บิน MU
คุนหมิง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ส.ค.
ถ้ำไซอิ๋ว / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / ผืนดินสีแดงตงชวน
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,999

เที่ยวจีน

 

เที่ยวแผ่นดินใหญ่ไป ทัวร์จีน มีอะไรต้องรู้บ้าง

ณ ปัจจุบันนี้ จุดหมายปลายทางที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง และเริ่มมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวก็คือ ประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ทางตอนเหนือของไทยเรานั่นเอง ด้วยเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ชมแสงสีและความทันสมัย และการช้อปปิ้ง ทำให้การไป ทัวร์จีน เริ่มน่าสนใจขึ้นในทุกวัน และอย่างยิ่งในตอนนี้ ภาพลักษณ์ของเมืองจีนได้เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวสามารถลบภาพที่ไม่ดี ที่เคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศจีนมาไปได้เยอะแล้ว ทำให้ตอนนี้ ทัวร์จีน กำลังมาแรงมากๆ เลยล่ะ และหากใครที่กำลังสนใจ อยากจะไปลองสัมผัสแผ่นดินใหญ่ ไป ทัวร์จีน ดูสักครั้ง อยากให้ลองทำความรู้จักประเทศนี้แบบคร่าวๆ กันก่อน

สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร และ 2 เขตบริหารพิเศษ มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง และปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์

นักท่องเที่ยวไทย ที่ต้องการเดินทางไป ทัวร์จีน นั้น จะต้องทำการขอวีซ่าประเภท L ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายของการขอวีซ่าจีนคือ สามารถจ้างวานให้ผู้อื่นไปทำแทนได้ จึงมีหลายบริษัทเอเจ้นท์รับทำวีซ่าจีน โดยจะบวกราคาเพิ่มจากปกติ

ขั้นตอนขอวีซ่าจีนมาฝากกัน

1. กรอกแบบฟอร์มของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีนตามความเป็นจริง

โดยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งสามารถกรอกได้ด้วยลายมือของตนเอง โดยการเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มมากรอก หรือจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะ แต่ทั้งนี้ เมื่อกรอกเสร็จแล้วจะต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีนอยู่ดี

2. นัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ หรือหากใครไม่แน่ใจในเรื่องของวันเวลาว่างของตัวเอง จะไม่นัดหมายก็ได้ วอล์คอินได้เลย แต่อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติหน่อย

3. เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา

และเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งจะไปยื่นด้วยตนเองก็ได้ หรือจะแนบใบมอบฉันทะ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้คนอื่นไปยื่นแทนก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์จะช่วยตรวจเอกสารทั้งหมดก่อนการยื่นคำร้อง

4. เมื่อทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่จะมอบใบนัดรับวีซ่าให้ โดยปกติจะใช้เวลารอประมาณ 4 วันทำการ ซึ่งระหว่างนี้เพื่อนๆ ก็สามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

แค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เราก็จะได้วีซ่าท่องเที่ยวจีนมาครอบครอง และก็พร้อมออกเดินทางไป ทัวร์จีน กันแล้ว! แต่มีข้อแม้ว่าวีซ่าจีนนั้นจะต้องยื่นคำร้องก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน แต่ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนนะ

ข้อมูลถัดมา ซึ่งสำคัญและจำเป็นไม่แพ้การขอวีซ่า นั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศ และฤดูกาลของประเทศจีนกัน ด้วยความที่เป็นแผ่นดินใหญ่ จึงมีสภาพอากาศแตกต่างหลากหลาย แต่โดยรวมๆ แล้วสภาพอากาศของจีนส่วนใหญ่จะเป็นฤดูแล้งและฤดูมรสุมชื้น

ฤดูกาลของประเทศจีน

1. ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 0 - 10 องศา มีสภาพอากาศแห้ง และหนาวเย็น หากใครไปเที่ยวในฤดูนี้ ควรสวมใส่เสื้อผ้าพวกฮีทเทค ลองจอน และควรมีเสื้อโค้ทหรือเสื้อขนเป็ดใส่ด้านนอก รวมไปถึงควรพกฮ็อตแพ็ค ที่เป็นแผ่นช่วยให้ความอุ่นไปด้วยนะ

2. ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 10-22 องศา เป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวของประเทศจีนเลย เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป และไม่แห้งจนเกินไปด้วย ทั้งดอกไม้ก็กำลังผลิบาน ใบไม้เขียวชะอุ่ม ทรรศนียภาพดีเป็นที่สุดเลย ช่วงนี้แต่งตัวได้สนุกด้วยนะ สามารถเลือกเสื้อผ้าที่ชอบไปใส่ได้เลย ไม่ต้องใส่หนามาก สัก 2 ชั้นก็พอแล้ว

3. ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 22 องศาขึ้นไป จนถึง 30 - 40 องศาเลย แล้วแต่ภูมิภาค แต่ก็ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นเช่นเดียวกัน กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นชมธรรมชาติ เพราะจะได้สัมผัสกับความสดใสของท้องฟ้า บวกเข้ากับความสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้า ทนร้อนนิดนึงแต่ก็เที่ยวสนุกเหมือนกัน

4. ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 10-22 องศา เหมือนกับฤดูใบไม้ผลิเลย เพียงแต่สภาพอากาศจะแห้งแล้งกว่าหน่อย เป็นช่วงที่ใบไม้กำลังร่วงหล่นจากต้น เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีส้ม กำลังสวยเลยทีเดียว ฤดูนี้ถ่ายภาพออกมาสวยมาก เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็ควรเลือกสีให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะ

การเดินทางไปประเทศจีน

ใช้เวลาบินจากประเทศไทยเริ่มต้นที่ 2 ชั่วโมง สำหรับเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ ซึ่งอย่างที่บอกว่า เพราะจีนคือแผ่นดินใหญ่ ยิ่งเราบินขึ้นเหนือมากเท่าไหร่ก็จะใช้เวลามากตามไปด้วยนอกจากนี้ ที่ประเทศจีน เวลาจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นอย่าลืมปรับนาฬิกาด้วยนะ

ส่วนเรื่องที่หลายๆ คนเป็นกังวล นั่นก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ประเทศจีน อย่างที่เรารู้ๆ กันว่า ที่จีนนั้นแบนแอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟซบุ๊ค ซึ่งหากใครมีความจำเป็นที่ต้องใช้ ก็ต้องเปิดโรมมิ่งจากไทยไปเท่านั้นนะ ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงหน่อย แต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องยอมจ่ายล่ะ

มาต่อกันที่เรื่องของสกุลเงิน ที่จีนแผ่นดินใหญ่ จะใช้สกุลเงินหยวน โดย 1 หยวนจะประมาณ 4 บาท แต่คนจีนส่วนใหญ่มักไม่ใช้เงินสด แต่จะใช้เป็นการเติมเงินเข้าแอพพลิเคชั่นในมือถือแทน คล้ายๆ กับพวก Mobile Wallet ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันทั่วประเทศ ตั้งแต่ร้านขายของชำเล็กๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เลย แต่เราเป็นนักท่องเที่ยว ก็ใช้เงินสดได้ตามปกตินะ ส่วนบัตรเครดิต จะใช้ได้แค่ที่สนามบิน โรงแรมใหญ่ๆ และห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เท่านั้น
คนจีนส่วนมากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นควรมีแอพพลิเคชั่นแปลภาษา หรือดิกชันนารีที่เสถียรติดเครื่องไว้นะ คุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่ ก็ให้แอพฯ ช่วยคุยไปเลย

ทัวร์จีนเที่ยวเมืองยอดนิยมในประเทศจีน

 1. ทัวร์จีน ปักกิ่ง (Beijing)

แน่นอนว่า เมืองหลวงของประเทศจีน ต้องติดโผมาด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอันยิ่งใหญ่และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่ที่นี่ ส่วนที่เที่ยวอื่นๆ ในปักกิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระราชวังต่างๆ เช่น พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน และ หอสักการะฟ้าเทียนถาน เป็นต้น

2. ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย (Zhangjiajie)

สำหรับเมืองนี้ คงถูกใจเหล่านักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเป็นแน่แท้ เพราะมีเทือกเขาสลับกันอย่างสวยงาม เป็นธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย หรือประตูสวรรค์-เขาเทียนเหมินซาน รับรองว่าถูกใจสายธรรมชาติแน่นอน

3. ทัวร์จีน เฟิ่งหวง (Fenghuang)

ต่อเนื่องจากเมืองจางเจียเจี้ย มาต่อกันที่เมืองโบราณสุดสวยแห่งนี้ ขอบอกว่าเป็นเมืองที่สวยจริงๆ เลย ตั้งอยู่ในชนบทที่มีทั้งภูเขาและแม่น้ำ แนะนำว่าให้ลองล่องเรือลำน้ำถัวเจียงด้วยนะ เพราะบรรยากาศดีงามมาก สวยทั้งกลางวันและกลางคืนเลยล่ะ

4. ทัวร์จีน คุนหมิง (Kunming)

ใครไม่ชอบอากาศหนาว และไม่ชอบอากาศร้อน ก็ต้องมาที่คุนหมิงนี่แหละ เพราะอากาศของที่นี่เสมือนว่าอยู่ในฤดูใบไม้ผลิตลอดเวลาเลย ที่เที่ยว คุนหมิง ส่วนใหญ่จะเป็นป่า ภูเขา ทะเลสาบ เช่น อุทยานป่าหินยูนนาน เขาซีซาน วัดหยวนทง ทะเลสาบเตียนฉือ เป็นต้น มีความเป็นธรรมชาติสูง และสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลย

5. ทัวร์จีน ลี่เจียง (Lijiang)

ภูเขาหิมะมังกรหยกเอย เมืองเก่าลี่เจียงเอย สระน้ำมังกรดำเอย อุทยานน้ำหยกเอย ล้วนแต่สวยงามทั้งนั้นเลย คนที่ชอบธรรมชาติ จะต้องหลงรักลี่เจียงไปด้วยอีกเมืองแน่นอน เป็นเมืองแห่งสายน้ำที่มีภูเขาล้อมรอบ บอกอย่างนี้แล้วพอจะนึกสภาพอากาศออกใช่ไหม ว่ามันจะอากาศดีแค่ไหน!

6. ทัวร์จีน ฉงชิ่ง (Chongqing)

ที่นี่มีมรดกโลกอย่าง อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ที่บอกเลยว่ามีความสวยมากๆ จนถึงขนาดได้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง ทรานส์ฟอร์เมอร์ เลยทีเดียว เป็นเมืองที่มีที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และธรรมชาติเยอะมากๆ เมืองหนึ่งเลยล่ะ

7. ทัวร์จีน กุ้ยหลิน (Guilin)

ชื่อนี้คงคุ้นหูกันไปอย่างดี เพราะถือเป็นเมืองชื่อดังของจีน ที่ม่ีความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยมากๆ เพราะเป็นเมืองที่มีภูเขาและแม่น้ำล้อมรอบ และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เขางวงช้าง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เจดีย์เงิน - เจดีย์ทอง จุดชมวิวเขาเหยาซาน และการล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

8. ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น (Harbin)

หนาวสุดขั้วต้องที่นี่เลย เพราะเป็นเมืองที่ในฤดูหนาว มีโอกาสติดลบถึง 40 องศาเลยทีเดียวล่ะ ที่ฮาร์บิ้นทุกๆ ปีจะมีเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก มีงานประติมากรรมหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง ปราสาท และอื่นๆ อีกเพียบ บอกเลยว่าสวยมากๆ

9. ทัวร์จีน ซีอาน (Xian)

เมืองทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เหมาะมากกับนักท่องเที่ยวที่อินกับประวัติศาสตร์จีน ที่ซีอานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉินที่ 1 หรือสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ หอระฆังเมืองซีอาน และกำแพงเมืองซีอาน

10. ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)

เมืองเศรษฐกิจของจีน ที่ถือได้ว่าเป็นเมืองเริ่มต้นของเหล่านักท่องเที่ยวที่จะไป ทัวร์จีน เลยล่ะ เพราะสามารถเดินทางได้ง่าย สะดวก และมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Bund หรือตึกต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป รวมไปถึงดิสนีย์แลนด์ที่เพิ่งเปิดด้วย เค้าว่าดีที่สุดในโลกเลยนะ

พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว จะไม่พูดถึงอาหารก็คงไม่ได้ อาหารจีนเชื่อว่าถูกปากนักท่องเที่ยวชาวไทยเราแน่นอน เพราะคงทานกันมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องอาหารรสชาติไม่ถูกปากไปได้เลย ยกเว้นคนที่ทานรสเผ็ดจัด อาจจะเซ็งๆ นิดนึง เพราะอาหารจะค่อนไปทางจืดๆ เค็มๆ และมันๆ หน่อย แต่ไม่ต้องห่วงนะ ยังมีอีกหลายเมนูที่น่าจะถูกปากแน่นอน ซึ่งถ้าหากไป ทัวร์จีน เนี่ย ส่วนมากมักจะจัดให้ทานอาหารในภัตตาคาร ที่จะเสิร์ฟแบบโต๊ะจีน ก็จะมีอาหารให้เลือกทานหลากหลาย

ส่วน Street Food ของจีนนั้น ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นพวกติ่มซำ ที่จะได้ทานกันแบบรสชาติต้นตำรับแท้ๆ ซาลาเปาลูกใหญ่ๆ ไส้แน่นๆ หอมๆ แค่คิดก็น้ำลายสอแล้ว ส่วนคนที่ชอบทานเผ็ด แบบว่าแซ่บๆ น้ำหูน้ำตาไหล ก็จัดไปเลยจ้ากับ หม่าล่า ที่เป็นพริกสุดยอดความเผ็ดชา ทาลงบนเนื้อสัตว์หรือผัก แล้วน้ำไปปิ้ง ได้ทานของต้นตำรับไป จะลืมรสชาติ หม่าล่า ที่ไทยไปเลยล่ะ

 

สุดท้ายละ มาที่ของฝากกัน สำหรับการไป ทัวร์จีน นั้น ของฝากจากจีน ส่วนใหญ่ที่มักซื้อติดไม้ติดมือกลับมา มักเป็นของที่หาซื้อได้ง่ายๆ ตามแหล่งช้อปปิ้ง เป็นของยอดฮิตเลยก็ว่าได้ เพราะใครๆ ก็ซื้อกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น หยก ทั้งแบบสร้อยจี้ หรือกำไลข้อมือ หรือจะเป็นของกินอย่าง พุทราเชื่อม ชาจีนหอมๆ หรือพริกหม่าล่า ก็น่าสนใจไม่น้อย นอกจากนี้พวกครีมต่างๆ เช่น ครีมไข่มุก บัวหิมะ ก็ถือเป็นของฝากยอดฮิตเช่นเดียวกัน ซึ่งหากใครยังไม่ถูกใจของฝากเหล่านี้ ก็อาจจะดูเป็นพวกของตกแต่งบ้าน หรือตะเกียบแบบสวยๆ ไปฝากก็ดีเหมือนกันนะ ได้ใช้ประโยชน์ด้วยล่ะ

เห็นไหมว่า การไป ทัวร์จีน นั้นไม่ยากเลย แถมน่าสนุกด้วย เพราะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้สัมผัส ได้ไปเห็นสิ่งที่เค้าเล่าลือกัน ว่าเป็นจริงหรือไม่ แค่คิดก็สนุกแล้วล่ะ ลองเปิดใจ หาโอกาสไป ทัวร์จีน กับทัวร์ครับดูนะ รับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอน !