ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง (22 แพ็คเกจ)

พบ 22 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางคุนหมิง เส้นทางคุนหมิง+หลายเมือง
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(19)
(18)
(11)
(11)
(10)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(19)
(15)
(14)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(0)
(8)
(2)
(10)
(1)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(4)
(0)
(8)
(6)
(0)
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14276
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน แผ่นดินสีแดงตงชวน นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ บิน KY (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
เมืองโบราณกวนตู้ / จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก) / สวนน้ำตกคุนหมิง / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / ผืนดินสีแดงตงชวน
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿7,888
ทั่วไป
รหัส 14305
ทัวร์จีน คุนหมิง 3 วัน 2 คืน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ บิน MU (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง
ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
ถ้ำไซอิ๋ว / ผืนดินสีแดงตงชวน / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13599
ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน 4 วัน 3 คืน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) วัดหยวนทง บิน 8L
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
วัดหยวนทง / สวนน้ำตกคุนหมิง / ผืนดินสีแดงตงชวน / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13456
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 2 คืน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหยวนทง / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / สวนสตอเบอรี่ / ผืนดินสีแดงตงชวน
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13514
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน บิน 8L (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
วัดหยวนทง / ตงซวน (หงถู่ตี้) / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿9,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14176
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 2 คืน สวนน้ำตกคุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก) / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / ผืนดินสีแดงตงชวน / สวนน้ำตกคุนหมิง
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿10,878
เน้นประหยัด
รหัส 13181
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านแปะก๊วยพันปีถั่วเล่อ ประตูม้าทองไก่หยก บิน 8L (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
พ.ย.
เมืองโบราณกวนตู้ / จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก) / สะพานเป่ยผานเจียง / หมู่บ้านโบราณโถ่วเล่อ (หมู่บ้านแปะก้วยพันปี)
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿10,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13250
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเจี้ยวจื่อ ถ้ำไซอิ๋ว ผืนดินสีแดงตงชวน บิน MU (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ถ้ำไซอิ๋ว / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / ผืนดินสีแดงตงชวน
9
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿10,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12158
ทัวร์จีน คุนหมิง ซินหยี้ 4 วัน 3 คืน ป่าภูเขาหมื่นยอด ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู บิน 8L (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
ป่าภูเขาหมื่นยอดว่านฟงหลิน / สะพานเป่ยผานเจียง / ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู / หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿11,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14029
ลดราคา
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก บิน 8L (Optionไม่รวมค่าทัวร์) (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหยวนทง / อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) / ภูเขาหิมะมังกรหยก / เมืองโบราณลี่เจียง
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
13,999
฿11,999
ทั่วไป
รหัส 13653
ลดราคา
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจี่ยง 4 วัน 2 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง นั่งกระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก บิน FD
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ภูเขาหิมะมังกรหยก / เมืองโบราณลี่เจียง / อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) / รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
13,888
฿12,888
ทัวร์ The Unseen
รหัส 11618
ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 4 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สวนน้ำตกคุนหมิง / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก / สระน้ำมังกรดำ / วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
20
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿17,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 11627
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณแชงกรีล่า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก บิน MU (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) / เมืองโบราณลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก
15
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿17,899
ทั่วไป
รหัส 11784
ทัวร์จีน คุนหมิง 5 วัน 4 คืน สระน้ำมังกรดำ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน บิน MU (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดลามะซงจ้านหลิน / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) / ภูเขาหิมะมังกรหยก / ลี่เจียง / เมืองโบราณต้าลี่
17
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿18,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13313
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งกระเช้าชมภูเขามังกรหยก บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / เมืองโบราณแชงกรีล่า / ช่องแคบเสือกระโดด
20
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿19,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13454
ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะมังกรหยก บิน 8L (รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) / ภูเขาหิมะมังกรหยก / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / เมืองโบราณแชงกรีล่า / ช่องแคบเสือกระโดด
19
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿21,999
ทั่วไป
รหัส 13811
ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สวนน้ำตกคุนหมิง บิน TG
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สวนน้ำตกคุนหมิง / โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
21
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿22,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 11442
ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 5 คืน อุทยานน้ำหยก ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) บิน MU (รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
สะพานแก้วลี่เจียง / โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก / วัดลามะซงจ้านหลิน
19
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿22,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 11995
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน เมืองโบราณแชงกรีล่า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ภูเขาหิมะมังกรหยก / เมืองโบราณลี่เจียง / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
18
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿23,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13130
ทัวร์จีน คุนหมิง 5 วัน 4 คืน อุทยานธรณีวิทยากุ้ยเต๋อ ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า บิน MU (ไม่รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
วัดหยวนทง / ทะเลสาบชิงไห่ / ทะเลสาบฉาข่า / อุทยานธรณีวิทยากุ้ยเต๋อ
10
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿33,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12716
ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 5 คืน แชงกรีล่า ภูเขาหิมะเหมยหลี่ บิน MU (รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค.
วัดเฟยไหล (จุดชมวิวเฟยไหลซื่อ) / ภูเขาหิมะเหมยหลี่ / เมืองโบราณแชงกรีล่า / ภูเขาหิมะมังกรหยก
14
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿33,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13127
ทัวร์จีน จงเตี้ยน เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน ทะเลสาบไข่มุกในอุทยานย่าติง ภูเขาหิมะเหมยหลี่ บิน MU (รวมค่าวีซ่า)
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
8 วัน 7 คืน
ต.ค.
ทะเลสาบไข่มุก / ภูเขาหิมะเหมยหลี่ / ยอดเขาหิมะไป๋หมาง / เมืองโบราณแชงกรีล่า / วัดลามะซงจ้านหลิน
16
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿46,999

เที่ยวคุนหมิงดินแดนแห่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

เที่ยวคุนหมิง เมืองคุนหมิง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกแห่งของประเทศจีน มีความหลากหลายของชนชาติต่างๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะอีกเมืองหนึ่ง นอกจากนี้คุนหมิงคือภาพสะท้อนความเป็นธรรมชาติที่เขียวชอุ่ม เมฆสีสวย แม่น้ำลำธาร ภูเขางดงาม มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตรตระการตา บนภูเขาสูงจะเต็มไปด้วยหิมะตลอดปี มีทั้งป่าดึกดำบรรพ์หนาทึบ หุบเขาอันลึกลับและอันตราย ฟังดูคล้ายหนังจีนกำลังภายใน แหล่งรวมตัวของเหล่าจอมยุทธ์ นอกจากนี้ที่คุนหมิงยังมีสิ่งมหัศจรรย์จากป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อย นับได้ว่าธรรมชาติที่นี้งดงามไม่แพ้สถานที่อื่นๆ จึงทำให้คุณหมิงเป็นเมืองที่ถูกกล่าวถึงในด้านความงามทางธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย

Kunming
เมืองคุนหมิง

เที่ยวคุนหมิง นอกจากเรื่องความงามทางธรรมชาติ แล้วในอีกด้านหนึ่ง คุนหมิงมีความเจริญทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ ของจีน เพราะเศรษฐกิจของคุนหมิงมีการเจริญเติบโตก้าวหน้ามาก ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานาชาติ และได้พัฒนาให้กลายเป็นแลนด์มาร์คทางธุรกิจ เชื่อมต่อระหว่างไทย เวียดนาม และลาว มีเส้นทางคมนาคมขนส่งจากคุนหมิงไปถึงท่าเรือทางทะเลต่างๆ นับได้ว่านี่คือ เมืองที่ก้าวหน้าทันสมัยมากอีกเมืองหนึ่ง

สภาพอากาศที่โดดเด่นของการมาเที่ยวคุนหมิง

นครคุนหมิงมีฉายาว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนท่องเที่ยว อากาศที่สบาย สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และความก้าวหน้าทันสมัยเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน

มาเที่ยวคุนหมิง จะเที่ยวที่ไหนดี มาดูที่ท่องเที่ยวสุดฮิตกัน

1. อุทยานป่าหินยูนนาน

Yunnan
อุทยานป่าหินยูนนาน

โดดเด่นด้วยยอดหินและเสาหินใหญ่ น้อยตั้งเรียงรายกระจัดกระจายอยู่ตามเนินเขา หุบเขา และในพื้นที่ราบ อุทยานป่าหินยูนนาน ตั้งอยู่ในอำเภอสือหลิน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 78 กม. ป่าหินแห่งนี้จัดว่าเป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และได้สมญานามว่า "วังวนใต้ทะเล" เพราะภายในป่าหินมีทางแยกมากกว่า 400 สาย ที่มาของหินเหล่านี้เป็นหินปูนที่แต่เดิมอยู่ใต้ผิวน้ำ มีอายุราว 270 ล้านปี นับว่าเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมากที่นักท่องเที่ยวควรไปสักครั้ง

2. วัดหยวนทง

Yuantong
วัดหยวนทง

สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี ตัววัดสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ด้านนอกตกแต่งเป็นสวนสวยร่มรื่น ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการดินชมวัดและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

3. ผืนดินสีแดงตงชวน

Dongchuan
เมืองตงชวน (Dongchuan) เป็นดินแดนแห่งแผ่นดินสีแดง

ที่นี่งดงามมาก เมืองตงชวน (Dongchuan) เป็นดินแดนแห่งแผ่นดินสีแดง เป็นเมืองที่มีแร่ทองแดงอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจบุันถือว่าเป็นแหล่งผลิตทองแดงที่สำคัญของประเทศจีน ลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ มีเสียงล่ำลือว่าที่นี่สวยงามราวกับภาพวาด ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเยือนที่สุดเพราะอากาศกำลังดี แสงสวย เมื่อถ่ายรุปออกมาจะได้รูปภาพที่สวยประทับใจ ดินเป็นสีแดงตัดกับทุ่งหญ้าสีเขียว พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกโอบ ล้อมไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและดูสวย

4. ถ้ำหลงเหมิน หรือ ที่เรียกกันว่าประตูมังกร “หลงเหมิน”

Longmen
ถ้ำหลงเหมิน

เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา ที่นี่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี มีตำนานที่เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคลของเมืองคุนหมิง ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี

5.ตำหนักทองจินเตี้ยน

เป็นตำหนักที่สร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานว่าที่นี่นั้นอดีตเคยเป็นที่พักของ อู๋ซันกุ้ย ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่าตำหนักทอง และนับได้ว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของจีน

6.เจดีย์สามองค์

Three-Pagodas
เจดีย์สามองค์

เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่งดงามมาก วิวท้องน้ำตัดกับท้องฟ้า กับการเรียงรายของเจดีย์สามองค์ เป็นสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาขอพรกันอีกที่หนึ่ง

กิจกรรมสุดฮิตในการมาเที่ยวคุนหมิง

เที่ยวคุนหมิง คุณจะได้ชมความมหัศจรรย์ของป่าหิน เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ราวกับหลุดไปอยู่ในหนังจีนกำลังภายใน และไปต่อกันที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผืนดินสีแดงตงชวน ธรรมชาติของดินสีแดงตัดกับทุ่งสีเขียว งดงามราวภาพวาดที่คุณไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน หลังจากนั้นมาไหว้พระที่วัดหยวนทงขอพรเพิ่มโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง เสริมบุญบารมีกันค่ะ

ชาผู่เอ๋อร์ ของฝากยอดฮิต

เป็นชาเลื่องชื่อ ที่เปรียบกันว่ามีราคาเท่ากับทองคำเลยทีเดียว ชาผู่เอ๋อร์ นับว่าเป็นชาที่ดังและเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน สีของน้ำชาน้ำชาเป็นสีดำ มาจากการหมักชา มีกลิ่นค่อนข้างแรงและรสชาติเข้มข้นมาก ชาผู่เอ๋อร์มีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณโดยการหมักไว้ในเข่งตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่และรองด้วยใบตอง หมักแล้วอัดเป็นก้อนตั้งแต่ขนาดเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงขนาดเท่าโต๊ะกลม ๆ แล้วเก็บไว้ตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี ไปจนถึง 20 ปี แล้วจึงนำออกมาขาย สรรพคุณคือเป็นชาที่บำรุงสุขภาพได้ดีมากค่ะ

เทศกาลยอดฮิตในการมาเที่ยวคุนหมิง

เที่ยวคุนหมิง แน่นอนว่าอากาศที่ดีมาก ที่นี่จึงเป็นแหล่งของเทศกาลดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดอกคามิเลียบานที่สวนพฤกษศาสตร์ และยังมีความสวยงามจากเทศกาลประดับไฟสวนสาธารณะต้ากวน ให้คุณได้ชมแสงไฟงดงามยามค่ำคืน รวมถึงเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมคุนหมิง ที่คุณจะได้ซึมซับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สวยงามและชวนศึกษาของเมืองคุนหมิงค่ะ

เที่ยวคุนหมิง อาหารเด็ดที่คุนหมิง

อาหารคุนหมิง รสชาติไม่จัดจ้านและปรุงแต่งน้อยที่สุด เพราะให้ความสำคัญกับการรักษารสชาติดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติของวัตถุดิบที่นำมาปรุง ใครที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสุขภาพคงจะต้องชื่นชอบเมนูอาหารต่างๆ ของคุนหมิงกันอย่างแน่นอน คุนหมิงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงมีเห็ดนานาชนิด ให้เลือกนำมาทำเป็นอาหาร เมนูเด็ดคือ “สุกี้เห็ดป่า” ที่รวมเอาเห็ดหลากหลายชนิดมาปรุงเป็นอาหาร ได้ทั้ง วิตามินและ บำรุงภายในได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเมนูขึ้นชื่อนั่นคือเต้าหู้เหม็น ที่แม้จะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยจะถูกใจมากนัก แต่รสชาติอร่อยมาก ไปแล้วต้องลองค่ะ

อีกเมนูคือ ก๋วยเตี๋ยวเย็น 'เหลียงปั้นหมี่เซี่ยน' ซึ่งถือเป็นอาหารพื้นบ้าน รสชาติดี เด็ดที่เส้นหนานุ่ม หากินที่ไหนยากมากๆ และสุดท้ายเอาใจสาวกเป็ดกับเมนู เป็ดย่างคุนหมิง รสชาติดี กรอบนอก นุ่มใน เนื้อเป็ดนุ่ม ลงตัวเข้ากันดีกับเครื่องเทศที่นำมาปรุงจนกลมกล่อม

คุณหมิงจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบครันทั้งความงามทางธรรมชาติที่หลากหลาย ภูเขา แม่น้ำ ทุ่งกว้าง และดอกไม้ จัดได้เลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของคนทั่วโลก แถมด้วยประวัติศาสตร์ที่มากกว่า 2,400 กว่าปี ที่ทำให้คุณได้ศึกษาความรุ่งเรือง มีทั้งความเก่าแก่ในเรื่องของวัฒนธรรมและโบราณสถานต่างๆ มากมาย หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในแนวธรรมชาติผสมผสานกับการสัมผัสวัฒนธรรมที่เก่าแก่ คุนหมิงเป็นเมืองที่คุณต้องลองไปเยือนสักครั้ง