Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16933
16933 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 บิน Thai AirAsia
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น33,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17135
17135 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่าจงเตี้ยน ภเูขาหิมะมังกรหยก 6 บิน Thai AirAsia
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่าจงเตี้ยน ภเูขาหิมะมังกรหยก
1
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น26,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17136
17136 ทัวร์จีน วัน 5 คืน วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าจงเตี้ยนหรือแชงการีล่า ช่องแคบเสือกระโจน 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าจงเตี้ยนหรือแชงการีล่า ช่องแคบเสือกระโจน
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17175
17175 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองคุนหมิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด สวนซากุระผิงป้า 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค.
เมืองคุนหมิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด สวนซากุระผิงป้า
-
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16941
16941 ทัวร์จีน วัน 4 คืน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า 5 บิน การบินไทย
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
พ.ค.
คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น29,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17631
17631 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น22,990
ทั่วไป
รหัส 17196
17196 ทัวร์จีน วัน 3 คืน หุบเขาซากุระ ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร 4 บิน China Eastern Airlines
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
หุบเขาซากุระ ทุ่งดอกมัสตาร์ด น้ำตกเก้ามังกร
1
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Eastern Airlines
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17509
17509 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง เขาซีซาน แชงกรีล่า อุทยานน้ำหยก 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค.
คุนหมิง เขาซีซาน แชงกรีล่า อุทยานน้ำหยก
3
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น23,999
ทั่วไป
รหัส 17246
17246 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค.
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
25,888
เริ่มต้น24,888
ทั่วไป
รหัส 17262
17262 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง ลี่เจียง  นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6 บิน Thai AirAsia
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
คุนหมิง ลี่เจียง นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
3
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น25,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17695
17695 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่  เมืองลี่เจียง  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า 6 บิน Thai AirAsia
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ เมืองลี่เจียง เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น25,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17295
17295 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองคุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง เมืองโบราณแชงกรี-ล่า อุทยานน้ำหยก 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองคุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง เมืองโบราณแชงกรี-ล่า อุทยานน้ำหยก
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น26,990
ทั่วไป
รหัส 17691
17691 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง เจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า 6 บิน Lucky Air
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง เจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า
3
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น26,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17363
17363 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง ช่องแคบเสือกระโจน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6 บิน Kunming Airlines
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง ช่องแคบเสือกระโจน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Kunming Airlines
เริ่มต้น27,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17661
17661 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 บิน China Eastern Airlines
คุนหมิง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
เม.ย.
เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Eastern Airlines
เริ่มต้น29,990
Kunming Promotion