Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18131
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
25%
18131 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว กิจกรรมเก็บเชอรี่ เมืองตูเจียงเอี้ยน 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว กิจกรรมเก็บเชอรี่ เมืองตูเจียงเอี้ยน
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น14,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18187
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
25%
18187 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
4
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
23,999
เริ่มต้น17,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18192
18192 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณหวงหลงซี 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย.
เฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณหวงหลงซี
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,990
ทั่วไป
รหัส 17591
17591 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู เทียนฟู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค.
เฉิงตู เทียนฟู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
4
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,990
ทั่วไป
รหัส 17528
17528 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค.
เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,990
ทั่วไป
รหัส 17801
17801 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 บิน Thai AirAsia
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น24,990
ทั่วไป
รหัส 18196
18196 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณซงพาน 6 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณซงพาน
4
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
27,999
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 18186
18186 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน
3
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น26,999
ทั่วไป
รหัส 17718
17718 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตุ เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเอี้ยน 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค.
เฉิงตุ เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเอี้ยน
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น27,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17188
17188 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว วัดต้าฉือ 6 บิน Air China
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ.
เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว วัดต้าฉือ
3
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air China
เริ่มต้น27,999
ทั่วไป
รหัส 18159
18159 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 6 บิน Air China
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
3
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air China
เริ่มต้น28,999
ทั่วไป
รหัส 17746
17746 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เฉิงยตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋า สะพานโบราณ 6 บิน Thai AirAsia
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เฉิงยตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋า สะพานโบราณ
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น29,990
ทั่วไป
รหัส 18217
18217 ทัวร์จีน วัน 6 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี นั่งรถไฟความเร็วสูง 7 บิน Lucky Air
ทัวร์จีน
7 วัน 6 คืน
ก.ย.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี นั่งรถไฟความเร็วสูง
3
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น31,999
ทั่วไป
รหัส 18195
18195 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
เริ่มต้น31,999
ทั่วไป
รหัส 18380
18380 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น32,999

ทัวร์เฉินตู

เฉิงตู หรือเฉินตู [ Chengdu ] เมืองหลวงของมณฑณเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ 2 ของประเทศ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เพราะเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่หลายพันปี กล่าวได้ว่า เป็นเมืองมรดกโลกกันเลยทีเดียว แถมยังเป็นเมืองบ้านเกิดของหมีแพนด้าสุดน่ารักอีกด้วย 

สถานที่ไม่ควรพลาด เที่ยวจีนเมืองเฉิงตู

  • ต๋ากู่ปิงชวน Dagu Glacier National Park

ธารน้ำแข็งหิมะ สู่ดินแดนสวรรค์ ภูเขาสีขาวบริสุทธิ์ที่มาจากสีขาวของน้ำแข็งกว้างสุดลูกหูลูกตา เชื่อว่าทุกคนคงมีความฝันที่อยากจะไปสัมผัสดินแดนในฝันแบบนี้กันสักครั้งในชีวิต สถานที่แห่งนี้ถูกยกให้เป็น อุทยานสวรรค์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ทำให้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ง่าย ซึ่งคนในพื้นที่มีความเชื่อว่า ภายในธารน้ำแข็งแห่งนี้ มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ จึงทำให้ไม่มีใครสามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้ 

Dagu-Pingchuan

  • อุทยานหวงหลง Huanglong

หรือ หุบเขามังกรเหลือง ตั้งอยู่ในอำเภอซงพัน ในเขตปกครองตนเองของคนทิเบตเผ่าอาป้าและเผ่าเชียง ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เป็นแหล่งมรดกโลกที่สวยงาม มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ ยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามที่สุดคือ แอ่งน้ำหินปูนที่มีลักษณะ คล้ายๆ เกล็ดมังกร นั่นเอง

Huanglong

  • ถนนโบราณจิงหลี่ Jinli Ancient Street

เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง (จูกัดเหลี่ยง) ถือเป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งในลักษณะแบบย้อนยุค ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ทั้งของที่ระลึกหรือการแสดงงิ้ว ที่มองไปทางไหนก็มีแต่กลิ่นอายของสามก๊ก เหมาะสำหรับแฟนๆสามก๊กมากๆเลยทีเดียว และเหมาะสำหรับใครที่ชอบบ้านเมืองจีนโบราณ เราสามารถเดินเล่นตามแหล่งช้อปปิ้งได้ ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่ทำมือ แถมยังเป็นแหล่งขายอาหารที่หลากหลาย คล้ายๆ street food เต็มไปหมดอีกด้วย

Jinli-Pedestrian

  • ยอดเขาจินติ่ง ง๊อไบ๊

บนยอดเขา "จินติ่ง" มีทิวทัศน์อันสวยงาม และมีพระวิหารทอง พระวิหารเงิน และพระวิหารทองแดงตามลำดับ ที่พระวิหารทอง ภายในประดิษฐสถานองค์พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ ประตูของพระวิหารทองหันไปทางตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของทิเบต ถิ่นกำเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้เพราะว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์เป็นศิษย์เอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่พระวิหารเงิน มีการจัดวางเครื่องรางมงคลที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วให้เช่า ซึ่งถือเป็นการทำบุญและอิ่มบุญด้วย โดยการเดินทางสู่ยอดเขา "จินติ่ง" นั้น เราอาจเดินทางได้โดยกระเช้าหรือเกี้ยว นั่นเอง

Mount-Emei

  • อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ที่ถูกค้นพบและมีความตื่นตาตื่นใจ เพราะมีความสูง 360 เมตร ความยาวของส่วนโค้ง 1000 เมตร อีกทั้งยังมีน้ำตกที่สูงถึง261 เมตร ของน้ำตกที่ตกลงมาจากด้านบน ซึ่งให้ความรู้สึกราวกับว่าอยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ มีความเชื่อกันว่า ด้านบนสูงสุดของผาจะมีคำภาษาจีนว่า โฝ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระ ดังนั้น ใครที่ขึ้นมาแล้วสามารถมองเห็นตัวอักษรบนหน้าผา แสดงว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญ

foguangyan

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในการเที่ยวเฉิงตู

  • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก [ Chinese Magic Mask Change ] 

หรือ “เปี้ยนเหลี่ยน” (变脸) การแสดงโชว์ ที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ คือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน โดยการเปลี่ยนหน้ากากในแต่ละฉาก จะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ถือเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเก่าแก่ และคู่ควรแก่การอนุรักษ์ เพราะเป็นการแสดงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น

สภาพอากาศในการเที่ยวเฉินตู

สภาพภูมิอากาศเมืองเฉิงตูจะคล้ายๆๆกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย จะมีอุณภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 6-25 องศาเซลเซียล แต่ฤดูที่สวยงามที่สุดของจิ่วจ้ายโกว คือ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของทุกปี