ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ (24 แพ็คเกจ)

พบ 24 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ เส้นทางเซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน เส้นทางเกาหลี เซี่ยงไฮ้ เส้นทางเซี่ยงไฮ้ เส้นทางเซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(19)
(14)
(10)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(20)
(14)
(13)
(14)
(13)
(2)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(1)
(4)
(15)
(4)
(0)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(0)
(0)
(8)
(3)
(0)
(4)
(5)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
แพ็คเกจลดราคา
22 มิ.ย. 19 26 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / พ 26 มิ.ย. ฿10,888
27 ก.ค. 19 31 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / พ 31 ก.ค. ฿12,888
3 ส.ค. 19 7 ส.ค. 19 ส 03 ส.ค. / พ 07 ส.ค. ฿10,888
7 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 พ 07 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿10,888
14 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 พ 14 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿10,888
21 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พ 21 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿10,888
24 ส.ค. 19 28 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / พ 28 ส.ค. ฿10,888
28 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 พ 28 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿10,888
4 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พ 04 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿10,888
7 ก.ย. 19 11 ก.ย. 19 ส 07 ก.ย. / พ 11 ก.ย. ฿10,888
11 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 พ 11 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿10,888
18 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พ 18 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿10,888
25 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 พ 25 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿10,888
อา 13 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. / พฤ 17 ต.ค. ฿12,888
14 ต.ค. 19 18 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. / ศ 18 ต.ค. ฿12,888
15 ต.ค. 19 19 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. / ส 19 ต.ค. ฿12,888
16 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 พ 16 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿12,888
พฤ 17 ต.ค. 19 21 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. / จ 21 ต.ค. ฿12,888
18 ต.ค. 19 22 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / อ 22 ต.ค. ฿12,888
อา 20 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿12,888
21 ต.ค. 19 25 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. / ศ 25 ต.ค. ฿12,888
22 ต.ค. 19 26 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. / ส 26 ต.ค. ฿12,888
23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿12,888
พฤ 24 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿11,888
25 ต.ค. 19 29 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อ 29 ต.ค. ฿11,888
อา 27 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿11,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
พฤ 25 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿12,999
พฤ 8 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿15,999
9 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿17,999
พฤ 22 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿13,999
พฤ 12 ก.ย. 19 16 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. / จ 16 ก.ย. ฿14,999
พฤ 26 ก.ย. 19 30 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. / จ 30 ก.ย. ฿13,999
พฤ 10 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿16,999
19 ต.ค. 19 23 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / พ 23 ต.ค. ฿14,999
พฤ 24 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿14,999
พฤ 7 พ.ย. 19 11 พ.ย. 19 พฤ 07 พ.ย. / จ 11 พ.ย. ฿14,999
พฤ 21 พ.ย. 19 25 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / จ 25 พ.ย. ฿14,999
พฤ 5 ธ.ค. 19 9 ธ.ค. 19 พฤ 05 ธ.ค. / จ 09 ธ.ค. ฿14,999
6 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 ศ 06 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿15,999
พฤ 12 ธ.ค. 19 16 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. / จ 16 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 19 ธ.ค. 19 23 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. / จ 23 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 26 ธ.ค. 19 30 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. / จ 30 ธ.ค. ฿13,999
27 ธ.ค. 19 31 ธ.ค. 19 ศ 27 ธ.ค. / อ 31 ธ.ค. ฿13,999
28 ธ.ค. 19 1 ม.ค. 20 ส 28 ธ.ค. / พ 01 ม.ค. ฿22,999
อา 29 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 อา 29 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿22,999
30 ธ.ค. 19 3 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿22,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
11 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 อ 11 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿15,899
18 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 อ 18 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿13,899
25 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 อ 25 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿15,899
2 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 อ 02 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿15,899
9 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 อ 09 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿16,899
16 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 อ 16 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿17,899
23 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 อ 23 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿17,899
30 ก.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 อ 30 ก.ค. / อา 04 ส.ค. ฿16,899
6 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 อ 06 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿17,899
13 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 อ 13 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿16,899
20 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 อ 20 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿15,899
27 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 อ 27 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿16,899
10 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 อ 10 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿15,899
17 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 อ 17 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿15,899
24 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 อ 24 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿15,899
15 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿17,899
22 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿18,899
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
พฤ 6 มิ.ย. 19 11 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / อ 11 มิ.ย. ฿21,999
฿19,999
พฤ 27 มิ.ย. 19 2 ก.ค. 19 พฤ 27 มิ.ย. / อ 02 ก.ค. ฿22,999
฿19,999
พฤ 4 ก.ค. 19 9 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / อ 09 ก.ค. ฿19,999
12 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿23,999
พฤ 18 ก.ค. 19 23 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. / อ 23 ก.ค. ฿23,999
พฤ 25 ก.ค. 19 30 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / อ 30 ก.ค. ฿24,999
26 ก.ค. 19 31 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. / พ 31 ก.ค. ฿24,999
2 ส.ค. 19 7 ส.ค. 19 ศ 02 ส.ค. / พ 07 ส.ค. ฿22,999
พฤ 8 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿24,999
9 ส.ค. 19 14 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / พ 14 ส.ค. ฿24,999
พฤ 15 ส.ค. 19 20 ส.ค. 19 พฤ 15 ส.ค. / อ 20 ส.ค. ฿22,999
16 ส.ค. 19 21 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / พ 21 ส.ค. ฿22,999
พฤ 22 ส.ค. 19 27 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / อ 27 ส.ค. ฿22,999
23 ส.ค. 19 28 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / พ 28 ส.ค. ฿22,999
พฤ 29 ส.ค. 19 3 ก.ย. 19 พฤ 29 ส.ค. / อ 03 ก.ย. ฿22,999
30 ส.ค. 19 4 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / พ 04 ก.ย. ฿22,999
พฤ 5 ก.ย. 19 10 ก.ย. 19 พฤ 05 ก.ย. / อ 10 ก.ย. ฿22,999
พฤ 12 ก.ย. 19 17 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. / อ 17 ก.ย. ฿22,999
พฤ 19 ก.ย. 19 24 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / อ 24 ก.ย. ฿22,999
พฤ 26 ก.ย. 19 1 ต.ค. 19 พฤ 26 ก.ย. / อ 01 ต.ค. ฿22,999
11 ต.ค. 19 16 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. / พ 16 ต.ค. ฿24,999
12 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / พฤ 17 ต.ค. ฿24,999
18 ต.ค. 19 23 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / พ 23 ต.ค. ฿24,999
19 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿24,999
23 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿24,999
พฤ 24 ต.ค. 19 29 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / อ 29 ต.ค. ฿23,999
25 ต.ค. 19 30 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / พ 30 ต.ค. ฿23,999
26 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿23,999
พฤ 7 พ.ย. 19 12 พ.ย. 19 พฤ 07 พ.ย. / อ 12 พ.ย. ฿23,999
8 พ.ย. 19 13 พ.ย. 19 ศ 08 พ.ย. / พ 13 พ.ย. ฿23,999
พฤ 14 พ.ย. 19 19 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. / อ 19 พ.ย. ฿23,999
15 พ.ย. 19 20 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / พ 20 พ.ย. ฿23,999
22 พ.ย. 19 27 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / พ 27 พ.ย. ฿23,999
พฤ 28 พ.ย. 19 3 ธ.ค. 19 พฤ 28 พ.ย. / อ 03 ธ.ค. ฿23,999
29 พ.ย. 19 4 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / พ 04 ธ.ค. ฿23,999
30 พ.ย. 19 พฤ 5 ธ.ค. 19 ส 30 พ.ย. / พฤ 05 ธ.ค. ฿24,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ช้อป ชิม ชิลล์ ตะลุยเซี่ยงไฮ้ประทับใจไม่รู้ลืม

beautiful-night-in-shanghai
เที่ยวเซี่ยงไฮ้

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หากคุณเป็นคอภาพยนตร์จีน แน่นอนว่าต้องผ่านหนังแนวเจ้าพ่อ ภาพเมืองแห่งแสงสี และความหรูหรา ใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึง "นครปารีสแห่งตะวันออก" หรือมหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก นั้นเป็นเพราะภูมิศาสตร์ของพื้นที่เซี่ยงไฮ้ ที่มีลำคลองและทะเลสาบที่เชื่อมต่อการคมนาคมจึงดีมาก ทำให้เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าเปิด และเฟื่องฟูมากในช่วงทศวรรษที่ 1930 และมีประเทศตะวันตก ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส เข้ามาเช่าพื้นที่หลายแห่ง ทำให้เมืองนี้ได้รับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาผสมผสาน มีอาคารและสถาปัตยกรรม ที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบตะวันตก ลวดลายสวยงามตามแบบยุโรปมากมาย คุณจึงได้กลิ่นอายทั้งตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันอย่างลงตัว

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ สถานที่ท่องเที่ยวและที่ยอดฮิตในเซี่ยงไฮ้

สำหรับเมืองเซี่ยงไฮ้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งสวนสนุกที่ทันสมัย อย่างสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่

Disney
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หากคุณชอบชมบรรยากาศยามค่ำคืนของมหานคร แสงสีที่หอไข่มุกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ คุณไม่ควรพลาด คุณสามารถเดินไปชิลล์ๆ ชมความงดงามของหอไข่มุก ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย อลังการด้วยการสร้างที่ร่วมสมัย มีความสูงถึง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในหอไข่มุกเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที ที่คุณสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด

Pearl Tower
หอไข่มุก

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังมีถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ เป็นเป็นตลาดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ใครที่ชอบสินค้าพรีเมี่ยม ระดับแบรนด์หรู ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล ที่หรูหราอีกหนึ่งแห่ง ทั้งนี้หากใครชอบไหว้พระ เซี่ยงไฮ้ก็ขึ้นชื่อมากค่ะ มีทั้งวัดพระหยกขาวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวจีนมากๆ และพระใหญ่หลิงซานที่นักท่องเทียวไม่ควรพลาดหากมาเยือนเซี่ยงไฮ้

Nanjing-Road
ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่

สำหรับพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน อู๋ซี นั้นเป็นพระที่โดดเด่น พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ ทั้งนี้วัดหลิงซานนี้มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นสถานที่มีเขาล้อมรอบถึงสามด้าน และทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีตามความเชื่อของคนจีน นักท่องเที่ยวที่มาที่วัดแห่งนี้จะนิยมมาขอพร เพราะเชื่อว่าจะได้โชคลาภ และการทำมาค้าขายรุ่งเรือง สถานที่นี้จึงเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเยือนเช่นกัน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ กิจกรรมที่อัดแน่นในมหานครเซี่ยงไฮ้

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ กิจกรรมที่มหานครใหญ่มีให้ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความสนุก ที่คุณจะได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็ก เครื่องเล่นมากมายที่ ให้คุณได้ท้าทายหวาดเสียว ไม่เพียงแต่เครื่องเล่นต่างๆ เท่านั้นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ในสวยสนุกแห่งนี้ก็เปรียบเหมือนสวรรค์ของนักชิมอีกด้วย มาต่อด้วยช้อปปิ้งย่านนานกิง ที่นี่ มีสินค้ามากมาย ทั้งระดับพรีเมี่ยมแบรนด์และเบ็ดเตล็ดทั่วไปให้คุณเลือกซื้อตามใจชอบ จากนั้นมาผ่อนคลายกับการล่องเรือชมเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งสวยงามมากๆ ตระการตากับแสงสียามค่ำคืน หากคุณอยากขอพรก็สามารถสักการะพระใหญ่หลิงซานได้อีกด้วย และอีกหนึ่งสถานที่ๆ เป็นจุดเด่นบนถนนนานกิงเลยก็ว่าได้นั่นคือ คุณจะได้ลอดอุโมงค์เลเซอร์เซี่ยงไฮ้ เป็นการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ ที่คุณจะต้องแปลกตาแปลกใจ แสงสีสวยงามของอุโมงค์เลเซอร์ ที่อยู่ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลอดข้ามแม่น้ำ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆ

Light-show-inside-Bund
ลอดอุโมงค์เลเซอร์เซี่ยงไฮ้

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ การเตรียมตัวมาเซี่ยงไฮ้

Shanghai
เซี่ยงไฮ้มีภูมิอากาศแบบเขตมรสุมร้อนชื้น

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้มีภูมิอากาศแบบเขตมรสุมร้อนชื้น ถึงอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 16 องศา ในปีหนึ่งมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว อเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด คือเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาส่วนเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด คือ เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 3 องศา เซี่ยงไฮ้ มีอากาศหนาวเย็นถึงเดือนเมษายน หากเข้าเดือนพฤษภาคม จะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ต่างๆ จะงดงามมากค่ะ ใครที่มีแพลนจะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้อย่าลืมเช็คสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเพื่อที่จะได้เตรียมเสื้อผ้าและร่างกายให้พร้อม

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ของฝากจากเซี่ยงไฮ้

มาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ทั้งทีต้องมีของฝากติดมือกลับไปด้วย ของขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้คือ ตะเกียบและพวงกุญแจต่าง ๆ ค่ะ ตะเกียบที่นี่จะถูกออกแบบให้มีลวดลายสวยงาม พวงกุญแจตกแต่งด้วยหยกและหินและเครื่องรางนำโชค ซึ่งถือเป็นของขึ้นชื่อ เชื่อกันว่าจะช่วยให้โชคลาภ และมีสุขภาพดี เป็นสิ่งที่ต้องซื้อติดตัวกลับมาค่ะ

สำหรับคุณผู้หญิงไม่ควรพลาดกับ Lady Shanghai Cream ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่เริ่มผลิตเมื่อตั้งแต่ปี1932 เป็นที่นิยมในหมู่สาวจีนมานานกว่าเกือบร้อยปีค่ะ มีหลากหลายสูตรไม่ว่าจะเป็น Peony, Sweet-scented osmanthus, Jusmine, White Orchid, Lemon, Little butter, Night rose, Yulan สรรพคุณที่เลื่องลือคือให้ความชุมชื่นแก่ผิวหน้า และลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดี แพ็คเกจนั้น เป็นภาพวาดมีเอกลักษณ์สะท้อนศิลปะหญิงสาวจีนที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นของฝากจริงๆ มีให้เลือกทั้งโลชั่นทาผิวหน้า ผิวกาย และครีมทามือ หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะ

เทศกาลในเซี่ยงไฮ้ที่คุณควรมาชม

เทศกาลชมดอกท้อ (Shanghai Peach Blossom Festival)

peach-blossom
เทศกาลชมดอกท้อ

ดอกท้อที่เซี่ยงไฮ้งดงามมากค่ะ เมื่อดอกสีแดงผลิบาน จะมีการจัดเทศกาลช่วงดอกท้อผลิบาน ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งสามารถชมได้หลายแห่งในนครเซี่ยงไฮ้ เช่น ในสวนสาธารณะต่างๆ คุณต้องตกหลุมรักแน่นอน อีกเทศกาลคือ งาน Longhua Temple Fair เป็นเทศกาลงานวัดที่มีประวัติยาวนานในทางตะวันออกเฉียงใต้ของ ประเทศจีน การจัดเป็นแบบดั้งเดิม จะจัดขึ้นในช่วงเดือนที่สามตามปฏิทินจันทรคติ เพราะเชื่อว่ามังกรจะออกมาปรากฏตัว เป็นสิ่งมงคล ทำให้สิ่งที่ผู้คนปราถนานั้นเป็นจริง

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อาหารที่คุณควรชิม

เสี่ยวหลงเปา อาจจะคุ้นเคยเมนูนี้กันมาบ้าง แต่ทราบไหมคะว่ามันเป็นอาหารเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะถิ่นกำเนิดมาจากทางตอนใต้ของจีน โดยมีต้นกำเนิดในสมัยซ่งเหนือ เสี่ยวหลงเปาที่นี้ทำจากแป้งบางๆ น้ำซุปที่อยู่ข้างในรสชาติดีมากๆ หากคุณชื่นชอบเสี่ยวหลงเปา รับรองว่าที่เซี่ยงไฮ้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง มาถึงถิ่นกันแล้วอย่าพลาดค่ะ

มาที่ขนมกันบ้าง ทาร์ตไข่ ที่นี่ขึ้นชื่อมาก อย่างที่ รู้กันว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่ประเทศตะวันตกเข้ามาช้านาน จึงได้รับอิทธิพลในด้านต่างๆ รวมทั้งอาหารและขนมอีกด้วย ทาร์ตไข่รสชาติดี แป้งเนื้อนุ่ม ไส้หลากหลากหลาย กลิ่นอายยุโรปมาเต็มๆ ต้องลองค่ะ แล้วจะรู้ว่าทาร์ตไข่แบบอร่อยที่แท้จริงเป็นอย่างไร

เซี่ยงไฮ้จึงเป็นทริปคุณควรมาเยือนสักครั้ง หากคุณชื่นชอบยุโรป ที่นี่ก็รวมเอาความสวยงามของศิลปะและวัฒนธรรมของยุโรปมาผสมผสานได้อย่างมีเสน่ห์และลงตัวโดย ไม่ต้องไปถึงยุโรป เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองแห่งแสงสีที่เจริญที่สุดของจีน อากาศเย็นสบาย และมีสถานที่ๆ คุณได้สัมผัสความงามอีกมากมาย หากคุณมองหาทริปเซี่ยงไฮ้ที่สนุกและ สะดวกสบาย โดยไม่พลาดจุดไฮไลท์ที่สำคัญ tourkrub.co ยินดีพาคุณไปเยือนเซี่ยงไฮ้ด้วยไกด์ที่มีประสบการณ์และการบริการที่เยี่ยมยอด เที่ยวต่างประเทศครั้งต่อไปอย่าลืมใช้บริการเรานะคะ