ทัวร์จีน ทัวร์จีน สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (9 แพ็คเกจ)

พบ 9 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(0)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(7)
(7)
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(0)
(6)
(3)
(0)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
30 มี.ค. 19 3 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / พ 03 เม.ย. ฿12,888
6 เม.ย. 19 10 เม.ย. 19 ส 06 เม.ย. / พ 10 เม.ย. ฿14,888
13 เม.ย. 19 17 เม.ย. 19 ส 13 เม.ย. / พ 17 เม.ย. ฿16,888
20 เม.ย. 19 24 เม.ย. 19 ส 20 เม.ย. / พ 24 เม.ย. ฿12,888
27 เม.ย. 19 1 พ.ค. 19 ส 27 เม.ย. / พ 01 พ.ค. ฿12,888
4 พ.ค. 19 8 พ.ค. 19 ส 04 พ.ค. / พ 08 พ.ค. ฿11,888
11 พ.ค. 19 15 พ.ค. 19 ส 11 พ.ค. / พ 15 พ.ค. ฿11,888
18 พ.ค. 19 22 พ.ค. 19 ส 18 พ.ค. / พ 22 พ.ค. ฿13,888
25 พ.ค. 19 29 พ.ค. 19 ส 25 พ.ค. / พ 29 พ.ค. ฿11,888
1 มิ.ย. 19 5 มิ.ย. 19 ส 01 มิ.ย. / พ 05 มิ.ย. ฿11,888
8 มิ.ย. 19 12 มิ.ย. 19 ส 08 มิ.ย. / พ 12 มิ.ย. ฿11,888
15 มิ.ย. 19 19 มิ.ย. 19 ส 15 มิ.ย. / พ 19 มิ.ย. ฿11,888
22 มิ.ย. 19 26 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / พ 26 มิ.ย. ฿11,888
29 มิ.ย. 19 3 ก.ค. 19 ส 29 มิ.ย. / พ 03 ก.ค. ฿11,888
6 ก.ค. 19 10 ก.ค. 19 ส 06 ก.ค. / พ 10 ก.ค. ฿11,888
13 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿14,888
20 ก.ค. 19 24 ก.ค. 19 ส 20 ก.ค. / พ 24 ก.ค. ฿11,888
27 ก.ค. 19 31 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / พ 31 ก.ค. ฿11,888
3 ส.ค. 19 7 ส.ค. 19 ส 03 ส.ค. / พ 07 ส.ค. ฿11,888
10 ส.ค. 19 14 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / พ 14 ส.ค. ฿12,888
17 ส.ค. 19 21 ส.ค. 19 ส 17 ส.ค. / พ 21 ส.ค. ฿11,888
24 ส.ค. 19 28 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / พ 28 ส.ค. ฿11,888
31 ส.ค. 19 4 ก.ย. 19 ส 31 ส.ค. / พ 04 ก.ย. ฿11,888
7 ก.ย. 19 11 ก.ย. 19 ส 07 ก.ย. / พ 11 ก.ย. ฿11,888
14 ก.ย. 19 18 ก.ย. 19 ส 14 ก.ย. / พ 18 ก.ย. ฿11,888
21 ก.ย. 19 25 ก.ย. 19 ส 21 ก.ย. / พ 25 ก.ย. ฿11,888
28 ก.ย. 19 2 ต.ค. 19 ส 28 ก.ย. / พ 02 ต.ค. ฿11,888
12 ต.ค. 19 16 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / พ 16 ต.ค. ฿14,888
19 ต.ค. 19 23 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / พ 23 ต.ค. ฿14,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
3 เม.ย. 19 อา 7 เม.ย. 19 พ 03 เม.ย. / อา 07 เม.ย. ฿14,989
พฤ 4 เม.ย. 19 8 เม.ย. 19 พฤ 04 เม.ย. / จ 08 เม.ย. ฿14,989
9 เม.ย. 19 13 เม.ย. 19 อ 09 เม.ย. / ส 13 เม.ย. ฿15,989
10 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. 19 พ 10 เม.ย. / อา 14 เม.ย. ฿16,989
พฤ 11 เม.ย. 19 15 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. / จ 15 เม.ย. ฿17,989
17 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 พ 17 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿12,989
24 เม.ย. 19 อา 28 เม.ย. 19 พ 24 เม.ย. / อา 28 เม.ย. ฿12,989
1 พ.ค. 19 อา 5 พ.ค. 19 พ 01 พ.ค. / อา 05 พ.ค. ฿14,989
8 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 พ 08 พ.ค. / อา 12 พ.ค. ฿12,989
15 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. 19 พ 15 พ.ค. / อา 19 พ.ค. ฿14,989
พฤ 16 พ.ค. 19 20 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. / จ 20 พ.ค. ฿14,989
22 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. 19 พ 22 พ.ค. / อา 26 พ.ค. ฿12,989
29 พ.ค. 19 อา 2 มิ.ย. 19 พ 29 พ.ค. / อา 02 มิ.ย. ฿12,989
5 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 พ 05 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿11,989
12 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พ 12 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿11,989
19 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 พ 19 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿11,989
26 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 พ 26 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿11,989
3 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 พ 03 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿11,989
10 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 พ 10 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿14,989
พฤ 11 ก.ค. 19 15 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / จ 15 ก.ค. ฿14,989
อา 14 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / พฤ 18 ก.ค. ฿14,989
17 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 พ 17 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿12,989
24 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 พ 24 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿14,989
พฤ 25 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿14,989
31 ก.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 พ 31 ก.ค. / อา 04 ส.ค. ฿12,989
7 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 พ 07 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿14,989
พฤ 8 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿14,989
14 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 พ 14 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿12,989
21 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พ 21 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿12,989
28 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 พ 28 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿12,989
4 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พ 04 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿12,989
11 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 พ 11 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿12,989
18 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พ 18 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿12,989
25 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 พ 25 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿12,989
16 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 พ 16 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿13,989
พฤ 17 ต.ค. 19 21 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. / จ 21 ต.ค. ฿13,989
อา 20 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿14,989
21 ต.ค. 19 25 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. / ศ 25 ต.ค. ฿14,989
23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿15,989
พฤ 24 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿15,989
อา 27 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿13,989
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

 

ทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์

ตะลุยเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งเทพนิยาย พร้อมเที่ยวทุกแลนด์มาร์คสำคัญของเซี่ยงไฮ้ แบบสบายๆ ไร้กังวล กับแพคเกจทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ แต่จะมีทีเด็ดน่าโดนที่ไหนบ้าง ? มาดูกันเลยย...

  • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland)

China-disneyland 

        พูดถึงทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ ก็ต้องพามากันเลย สถานที่ที่สาวกดิสนีย์ไม่ควรพลาด ถือเป็น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งที่ 3 ของเอเชีย ต่อจากญี่ปุ่นและฮ่องกง แต่กลับมี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และใหญ่กว่าฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า! แค่คิดก็ว้าวแล้ว อาณาจักรความสนุกในโลกเทพนิยาย ที่ยิ่งใหญ่ อลังการแห่งนี้ ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน ได้แก่ 1. แหล่งช้อปปิ้งสินค้า “Mickey Avenue” 2. สวนสวยในจินตนาการ “Garden of Imagination” 3. ดินแดนแห่งเทพนิยาย “Fantasyland” 4. ถ้ำแห่งขุมทรัพย์ “Treasure Cove” 5. ตะลุยเกาะผจญภัย “Adventure isle” 6. ดินแดนแห่งอนาคต “Tomorrowland” และในยามค่ำคืนเราจะได้ชมพลุดอกไม้ไฟ ขบวนพาเหรดสุดตระการตาอีกด้วยค่ะ 

  • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (Zhujiajiao Ancient Town)

        ทัวร์จีนพาชมดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งเทพนิยายกันแล้ว ลองย้อนอดีตไปสัมผัสวัฒนธรรมจีนโบราณกันบ้างที่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว หมู่บ้านโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 ปี มีการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ดี จนได้รับฉายาว่า เวนิสตะวันออก มีทั้งบ้าน สะพาน มีลำธารและแม่น้ำเล็กๆ ตัดผ่านส่วนต่างๆ ของเมือง เหมาะแก่เดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน ดื่มด่ำกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเต็มอิ่มค่ะ 

  • หอไข่มุก (Oriental Pearl Tower)

China-disneyland

        หอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ที่เรียกกันว่า หอไข่มุกตะวันออก เป็นหอคอยที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และสูงที่สุดในเอเชีย ลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ภายในเป็นที่ทำการของสถานีโทรทัศน์ 9 แห่ง สถานีวิทยุ 10 แห่ง มีภัตตาคาร โรงแรมหรู ร้านค้าอีกมากมาย ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ เมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี และเมืองจำลองโลกอนาคต ด้านบนมีจุดชมวิวเมืองทั้งหมดซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์เลยก็ว่าได้ค่ะ 

  • อุโมงค์เลเซอร์ (The Bund Sightseeing Tunnel)

        อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อย่าง อุโมงค์เลเซอร์ ที่มีอยู่ในทัวร์จีน ดิสนีย์แลนด์ นี้ เป็นอุโมงค์แห่งโลกอนาคต มีเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา รูปต่าง ๆ น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมรถรางที่สามารถจุคนได้ถึง 30 คน แล่นชมท่องโลกไซเบอร์ เสมือนอยู่ในห้วงอวกาศ และพาข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม โดยใช้เวลาสั้นๆ เพียง 5 นาทีเท่านั้น