Tourkrub Logo
ทัวร์จีน เดือนมิถุนายน

ทัวร์จีน เดือนมิถุนายน

พบ 58 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 18113
18113 ทัวร์จีน วัน 3 คืน ไหโข่ว ซานย่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร 5 บิน 9 Air
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / ก.ค.
ไหโข่ว ซานย่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร
-
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
9 Air
เริ่มต้น13,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18310
18310 ทัวร์จีน วัน 4 คืน ไหหลำ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน  เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง 6 บิน 9 Air
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ไหหลำ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
9 Air
เริ่มต้น14,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17675
17675 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  ถ้ำประตูสวรรค์ 6 บิน Qingdao Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ถ้ำประตูสวรรค์
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
16,990
เริ่มต้น14,990
ทั่วไป
รหัส 18285
18285 ทัวร์จีน วัน 3 คืน ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า รถไฟฟ้าทะลุตึก 4 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า รถไฟฟ้าทะลุตึก
-
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
18,888
เริ่มต้น15,888
ทั่วไป
รหัส 18272
18272 ทัวร์จีน วัน 3 คืน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
1
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
17,990
เริ่มต้น15,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18334
18334 ทัวร์จีน วัน 4 คืน ฉางชา เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน  เมืองฟหู รงเจิ้น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ฉางชา เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน เมืองฟหู รงเจิ้น
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น16,999
ทั่วไป
รหัส 18192
18192 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณหวงหลงซี 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย.
เฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณหวงหลงซี
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18038
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
27%
18038 ทัวร์จีน วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน 5 บิน China Eastern Airlines
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Eastern Airlines
25,999
เริ่มต้น18,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18335
18335 ทัวร์จีน วัน 5 คืน ฉางซา มืองโบราณเฟิ่งหวง  เมืองฟูหรงเจิ้น 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ฉางซา มืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองฟูหรงเจิ้น
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17673
17673 ทัวร์จีน วัน 5 คืน อี๋ชาง อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6 บิน Qingdao Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
อี๋ชาง อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
23,990
เริ่มต้น19,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17825
17825 ทัวร์จีน วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 5 บิน Air China
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air China
21,990
เริ่มต้น19,990
ทั่วไป
รหัส 18187
18187 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
4
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
23,999
เริ่มต้น19,999
ทั่วไป
รหัส 18263
18263 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น  ภูเขาเทียนเหมินซาน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ภูเขาเทียนเหมินซาน
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
24,999
เริ่มต้น20,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 17911
17911 ทัวร์จีน วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้  หางโจว เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing ดิสนีย์แลนด์ 5 บิน JUNEYAO AIRLINE
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
เซี่ยงไฮ้ หางโจว เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing ดิสนีย์แลนด์
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
JUNEYAO AIRLINE
เริ่มต้น21,888
China June