ทัวร์จีน ทัวร์จีน 6 วัน

พบ 45 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน
ช่วงราคา (บาท)
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(7)
(10)
(2)
(0)
(2)
(5)
(1)
(3)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(3)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(3)
(22)
(31)
(32)
(17)
(16)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(3)
(45)
(57)
(21)
(13)
สายการบิน
(13)
(6)
(1)
(2)
(3)
(8)
(2)
(6)
(0)
(3)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
25 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿28,900
พฤ 26 ก.ค. 18 31 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / อ 31 ก.ค. ฿28,900
27 ก.ค. 18 1 ส.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / พ 01 ส.ค. ฿28,900
8 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿30,900
พฤ 9 ส.ค. 18 14 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / อ 14 ส.ค. ฿30,900
22 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿29,900
พฤ 23 ส.ค. 18 28 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / อ 28 ส.ค. ฿29,900
29 ส.ค. 18 3 ก.ย. 18 พ 29 ส.ค. / จ 03 ก.ย. ฿26,900
พฤ 30 ส.ค. 18 4 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / อ 04 ก.ย. ฿26,900
5 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿24,900
พฤ 6 ก.ย. 18 11 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / อ 11 ก.ย. ฿24,900
12 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿24,900
พฤ 13 ก.ย. 18 18 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / อ 18 ก.ย. ฿24,900
19 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿24,900
พฤ 20 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿24,900
26 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 พ 26 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿24,900
10 ต.ค. 18 15 ต.ค. 18 พ 10 ต.ค. / จ 15 ต.ค. ฿28,900
พฤ 11 ต.ค. 18 16 ต.ค. 18 พฤ 11 ต.ค. / อ 16 ต.ค. ฿28,900
17 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 พ 17 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿28,900
พฤ 18 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿28,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿28,900
พฤ 26 ก.ค. 18 31 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / อ 31 ก.ค. ฿28,900
27 ก.ค. 18 1 ส.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / พ 01 ส.ค. ฿28,900
8 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿30,900
พฤ 9 ส.ค. 18 14 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / อ 14 ส.ค. ฿30,900
22 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿29,900
พฤ 23 ส.ค. 18 28 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / อ 28 ส.ค. ฿29,900
29 ส.ค. 18 3 ก.ย. 18 พ 29 ส.ค. / จ 03 ก.ย. ฿26,900
พฤ 30 ส.ค. 18 4 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / อ 04 ก.ย. ฿26,900
5 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿24,900
พฤ 6 ก.ย. 18 11 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / อ 11 ก.ย. ฿24,900
12 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿24,900
พฤ 13 ก.ย. 18 18 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / อ 18 ก.ย. ฿24,900
19 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿24,900
พฤ 20 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿24,900
26 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 พ 26 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿24,900
10 ต.ค. 18 15 ต.ค. 18 พ 10 ต.ค. / จ 15 ต.ค. ฿28,900
พฤ 11 ต.ค. 18 16 ต.ค. 18 พฤ 11 ต.ค. / อ 16 ต.ค. ฿28,900
17 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 พ 17 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿28,900
พฤ 18 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿28,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 พ 01 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿21,900
8 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿25,900
15 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 พ 15 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿21,900
22 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿21,900
29 ส.ค. 18 3 ก.ย. 18 พ 29 ส.ค. / จ 03 ก.ย. ฿21,900
5 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿21,900
12 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿21,900
19 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿21,900
26 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 พ 26 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿25,900
10 ต.ค. 18 15 ต.ค. 18 พ 10 ต.ค. / จ 15 ต.ค. ฿26,900
17 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 พ 17 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿21,900
พฤ 18 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿23,900
19 ต.ค. 18 24 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / พ 24 ต.ค. ฿21,900
24 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 พ 24 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿21,900
31 ต.ค. 18 5 พ.ย. 18 พ 31 ต.ค. / จ 05 พ.ย. ฿21,900
7 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿21,900
14 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 พ 14 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿21,900
21 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 พ 21 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿21,900
28 พ.ย. 18 3 ธ.ค. 18 พ 28 พ.ย. / จ 03 ธ.ค. ฿21,900
5 ธ.ค. 18 10 ธ.ค. 18 พ 05 ธ.ค. / จ 10 ธ.ค. ฿27,900
12 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 พ 12 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿21,900
19 ธ.ค. 18 24 ธ.ค. 18 พ 19 ธ.ค. / จ 24 ธ.ค. ฿21,900
26 ธ.ค. 18 31 ธ.ค. 18 พ 26 ธ.ค. / จ 31 ธ.ค. ฿29,900
29 ธ.ค. 18 พฤ 3 ม.ค. 19 ส 29 ธ.ค. / พฤ 03 ม.ค. ฿29,900
อา 30 ธ.ค. 18 4 ม.ค. 19 อา 30 ธ.ค. / ศ 04 ม.ค. ฿29,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
22 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿22,900
24 ส.ค. 18 29 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / พ 29 ส.ค. ฿23,900
4 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 อ 04 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿24,900
5 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿23,900
พฤ 6 ก.ย. 18 11 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / อ 11 ก.ย. ฿23,900
7 ก.ย. 18 12 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / พ 12 ก.ย. ฿24,900
8 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿22,900
11 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 อ 11 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿22,900
12 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿23,900
พฤ 13 ก.ย. 18 18 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / อ 18 ก.ย. ฿23,900
14 ก.ย. 18 19 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / พ 19 ก.ย. ฿23,900
15 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿24,900
18 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 อ 18 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿24,900
19 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿24,900
พฤ 20 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿23,900
21 ก.ย. 18 26 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / พ 26 ก.ย. ฿23,900
22 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿24,900
25 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 อ 25 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿24,900
17 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 พ 17 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿23,900
พฤ 18 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿25,900
19 ต.ค. 18 24 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / พ 24 ต.ค. ฿25,900
20 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. / พฤ 25 ต.ค. ฿24,900
23 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 อ 23 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿24,900
24 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 พ 24 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿24,900
พฤ 25 ต.ค. 18 30 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. / อ 30 ต.ค. ฿24,900
26 ต.ค. 18 31 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / พ 31 ต.ค. ฿24,900
27 ต.ค. 18 พฤ 1 พ.ย. 18 ส 27 ต.ค. / พฤ 01 พ.ย. ฿24,900
30 ต.ค. 18 อา 4 พ.ย. 18 อ 30 ต.ค. / อา 04 พ.ย. ฿24,900
6 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 อ 06 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿24,900
7 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿24,900
พฤ 8 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 พฤ 08 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿24,900
9 พ.ย. 18 14 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / พ 14 พ.ย. ฿24,900
10 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / พฤ 15 พ.ย. ฿24,900
13 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 อ 13 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿24,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ